اخبار

رئیس دپارتمان ارتباطات و اطلاعات اصفهان، مدیریت ناب را شیوه‌ای مبتنی بر سیره اهل بیت(ع) برشمرد که پایه و اساس مدیریت سازمان‌های موفق به شمار می‌رود.