سیاهه مشاوران معاونت هماهنگی

مشاوران اداره مخطوطات: 10 نفر                          مشاوران اداره خدمات کتابداری: 5 نفر               مشاوران اداره کتابخانه عمومی: 6 نفر
ردیف
نام و نام خانوادگی
محل همکاری
تاریخ شروع همکاری
تاریخ پایان همکاری
1
حجه الاسلام دکتر روشن ضمیر
خدمات کتابداری: انتخاب کتاب و
کتابخانه عمومی: کتابخانه تخصصی علوم قرآن و حدیث و
نشریه الکترونیکی برهان
4/12/1388
ادامه دارد
2
حجه الاسلام طالب الحق
مخطوطات: شورای ارزیابی نسخ خطی
1384
ادامه دارد
3
حجه الاسلام والمسلمین علی اکبر الهی خراسانی
مخطوطات: شورای ارزیابی نسخ خطی
قبل از 1380
ادامه دارد
4
خانم دکتر نسرین احمدیان شالچی
کتابخانه عمومی: کتابخانه تخصصی جغرافیا
اسفند 1388
ادامه دارد
5
خانم طیبه اشرفی
کتابخانه عمومی: امور بانوان
22/2/1390
ادامه دارد
6
دکتر حیدر رضا ضابط
خدمات کتابداری: انتخاب کتاب
3/2/1390
ادامه دارد
7
دکتر سید علی اردلان جوان
مخطوطات
1382
ادامه دارد
8
دکتر علیرضا روحی میرآبادی
خدمات کتابداری: انتخاب کتاب
اسفند 1388
ادامه دارد
9
دکتر ناجی میدانی
کتابخانه عمومی: کتابخانه تخصصی اقتصاد اسلامی
14/10/1390
ادامه دارد با فعالیت کم
10
رزاقی
مخطوطات: شورای ارزیابی نسخ خطی
1391
ادامه دارد
11
عشقی
خدمات کتابداری: انتخاب کتاب
کتابخانه عمومی: ویراستار نشریه سروش دانش
1390
اسفند 1392
ادامه دارد
12
غلامعلی عرفانیان
مخطوطات: شورای ارزیابی نسخ خطی
قبل از 1380
ادامه دارد
13
فاضل نیشابوری
مخطوطات: شورای ارزیابی نسخ خطی
1391
ادامه دارد
14
مهرداد
خدمات کتابداری: انتخاب کتاب
1390
ادامه دارد با فعالیت کم
15
ناجی نصرآبادی
مخطوطات: شورای ارزیابی نسخ خطی
1391
ادامه دارد
16
وفادار مرادی
مخطوطات: شورای ارزیابی نسخ خطی و
گنجنامه رضوی
1389
ادامه دارد
17
دکتر صادق زاده
مخطوطات: شورای ارزیابی نسخ خطی
1392
ادامه دارد
18
دکتر عظیمی
مخطوطات: شورای ارزیابی نسخ خطی
1392
ادامه دارد
19
دکتر سیدعلی کرامتی
کتابخانه عمومی: کتابخانه تخصصی ادبیات
1393
ادامه دارد
 
  1393/6/19 چهارشنبه
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 3590