پژوهش

تشکیل شورای پژوهش از سال 1379؛ شناسایی و اعلام اولویتهای پژوهشی؛ تدوین آیین نامه شورای پژوهش، تدوین آیین نامه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری، جلب همکاری مشاوره ای اساتید و صاحبنظران مختلف از آستان قدس رضوی، گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی و گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد، اساتید گروه تاریخ دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس، کارشناسان و پژوهشگران سازمانهای میراث فرهنگی در مشهد و تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، کتابخانه و مرکزاسناد مجلس شورای اسلامی وسایر اساتید و کارشناسان؛ عقد قرارداد سی طرح پژوهشی و...؛ از جمله فعالیتهای سازمان در راستا توسعه پژوهش در این سازمان بوده است. سمت و سوی پژوهش در ادارت مختلف سازمان با توجه به تفاوت ماهیت منابع و نوع مراجعان در حوزه های مختلف این گونه تعریف شده است: پژوهش نسخه های خطی فهرست نویسی مجموعه ها، معرفی نسخه های نفیس اعم از مصاحف شریفه و کتب خطی، معرفی واقفان مجموعه های خطی، تصحیح متون، اهتمام در چاپ فاکسیمیلیه و چاپ عکسی نفایس، پژوهش های تحلیلی نسخه ها (ویژگی های هنری، ادبی، مذهبی، تاریخی هر دوره و تاثیر آن بر نسخه های خطی با بررسی نمونه های موجود). پژوهش اسناد و مطبوعات معرفی اسناد ومطبوعات شامل: معرفی مجموعه ها (مجموعه های اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی، مجموعه اسناد موقوفه شاهوردی خان و...)، معرفی انواع اسناد (قباله های ازدواج، مصالحه خطها و...)، معرفی های موضوعی (اسناد حضور بیگانگان در شرق، اسناد ایلات و طوایف و.... ، مطبوعات دوره قاجار در خراسان، مطبوعات مذهبی خراسان، و...)؛ فهرست های نفایس اسناد و مطبوعات؛ معرفی نفایس اسناد و مطبوعات؛ فهرست موجودی مطبوعات، چکیده های موضوعی مقالات؛ مقاله نامه ها؛ پژوهش های تحلیلی و بررسی اختصاصات اسناد و مطبوعات. پژوهش آثار موزه ای تهیه فهرست اشیا؛ معرفی آثار؛ تهیه کاتالوگهای تخصصی موضوعی؛ پژوهش های تحلیلی و شناسایی جنبه های تاریخی و هنری و فرهنگی اشیا. پژوهش در حوزه حفاظت و مرمت. تدوین آین نامه ها و شیوه نامه های علمی، فنی و اجرایی حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی در آستان قدس رضوی؛ تحقیقات کاربردی در زمینه شناخت و تحلیل فرایندهای فرسودگی آثار و مواد مورد مصرف در مرمت و حفاظت؛ پژوهشهای بنیادی در زمینه به کارگیری تمهیدات اصولی و بهره گیری از فناوری های نوین برای حفاظت بلندمدت آثار. پژوهش حوزه کتابداری واطلاع رسانی تهیه فهرستهای موضوعی منابع اطلاعاتی؛ تدوین فهرستهای جامع موجودی؛ معرفی منابع اطلاعاتی نفیس؛ پژوهشهای کاربردی برای بهبود خدمات. پژوهشهای مدیریتی نظر سنجی ها؛ بررسی مشکلات مالی و پرسنلی، بررسی میزان رضایتمندی مراجعان و پرسنل و...
 
  1393/6/19 چهارشنبه
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 3960