طرح های پژوهشی

دفتر ریاست سازمان - بررسی عوامل، عناصر و ملزومات تدوین و پیاده سازی برنامه راهبردی توسعه پژوهش در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی مجری: آقای دکتر فتاحی مراحل کار: طرح برای تصویب نهایی به هیات مدیره ارسال شده است. معاونت موزه های آستان قدس رضوی عنوان طرح: شناسایی و معرفی اهداء کنندگان شاخص تمبر و دیگر اقلام پستی، اسکناس و... مشخصات مجری:: ابوالفضل کمیلی زاده مراحل کار: در شهریور ماه سال جاری اتمام و در مرحله اصلاح نهایی می باشد 2. عنوان طرح: «بررسی، شناسایی و طبقه بندی مجموعه قالی ها و دستبافته های گنجینه فرش (67 تخته قالی)» مشخصان مجری: نینا براتی مراحل کار: در شهریور ماه سال جاری به اتمام رسید. 3. عنوان طرح: «بررسی طرح بته در قالی بیرجند با تأکید بر قالی های بته ای موجود در موزه و خزانه آستان قدس رضوی» مجری طرح: زهرا تیموری بریوانلو مراحل کار: تا پایان سال 1388 اتمام و در سال جاری مراحل داوری و تدوین مقاله انجام شد. 4. عنوان طرح: حمایت از پایان نامه " در مقبره خالصی " مجری طرح " ژولیده مراحل کار: به اتمام رسیده و در حال تدوین مقاله است. 5. عنوان طرح اجرائی: بررسی و شناسائی قفل های موزه مجری طرح: محمد رضا کریمی مراحل کار: تا پایان شهریور ماه انجام شده است. 6. عنوان طرح اجرائی: مستند سازی سکه های قبل از اسلام و بعد از اسلام مشخصات مجری: محمد رضا پالیزکار مراحل کار: انجام شده است. 7. عنوان طرح: چاپ کتاب «شعارهای سکه های اسلامی» مشخصات مجری: عبدالله قوچانی مراحل کار: اتمام و در مرحله ویراستاری است 8. عنوان طرح: کاشیهای زرین فام موجود در موزه و خزانه آستان قدی رضوی» مشخصات مجری: عبدالله قوچانی مراحل کار: اتمام و در مرحله ویراستاری است 9. عنوان طرح: معرفی نفایس مروارید دوزی ها مشخصات مجری: زهرا محسنی مراحل کار: ارسال جهت انتشار 10. عنوان طرح: کتابشناسی هنر و موزه داری مشخصات مجری: حمیرا رئیسیان زاده مراحل کار: انجام اصلاح نهایی و اقدام برای تهیه این اثر بصورت لوح فشرده 11. عنوان طرح: تهیه اثر تثبیت کنندگی روش ابتکاری ژل با BTA با روش معمول محلول الکلی در اشیاء مسین مشخصات مجری: آقای سیاوش مجذوب حسینی استاد راهنما: آقای محمد مرتضوی مراحل کار: در مرحله داوری 12. عنوان طرح: کتاب راهنمای موزه آستان قدس رضوی مشخصات مجری: خانم حشمت کفیلی استاد راهنما: آقای دکتر محمدرضا کارگر مراحل کار: طرح برای تصویب نهایی به هیات مدیره ارسال شده است. 13. عنوان طرح: مطالعه عوامل زیستی فرسودگی قرآن های پوستی موجود در سازمان مشخصات مجری: خانم معصومه بحرینی استاد مشاور: آقای علی اصغر ثابت جازاری مراحل کار: در مرحله عقد قرارداد اسناد ردیف نام طرح وضعیت موجود -دفتر اسناد جلد5 به کوشش خانم زهرا طلایی ارسال جهت انتشار -تاریخ کتابخانه مجری خانم محبوب ارسال جهت انتشار -دفتر اسناد جلد6 به کوشش خانم. محبوب در مرحله ویراستاری -عقدنامه های دوره قاجار، مجری خانم جواهری دست مجری برای انجام اصلاحات -گزیده عکسهای تاریخی جلد 2: اماکن مجری آقای بهزاد نعمتی گزارش نهایی توسط مجری ارائه شده، کار در مرحله ارزیابی است -تاریخ کتابخانه آستان قدس رضوی در دوره پهلوی بر مبنای منابع و اسناد موجود در مدیریت اسناد و مطبوعات، ج2. مجری خانم فاطمه خندان بررسی اسناد تکمیلی -مجموعه مقالات تاریخ شفاهی. به کوشش آقای ابوالفضل حسن آبادی ارسال جهت انتشار -گزیده پروانچه ها، ارقام و تعلیقچه های آستان قدس رضوی در دوره صفویه مجری خانم حمیده شهیدی استاد راهنما: آقای ابوالفضل حسن آبادی و آقای امید رضایی در دست اجرا می باشد. -معماری اماکن متبرکه بر اساس اسناد، از صفویه تا قاجار مجری خانم نظرکرده استاد راهنما: آقای ابوالفضل حسن آبادی در دست اجرا می باشد. -بررسی انواع اسناد صفویه. مجری خانم محبوب در مرحله عقد قرارداد -اسناد و خاطرات سید جلال الدین تهرانی. مجری خانم طلایی دست مجری برای انجام اصلاحات ذکر شده از سوی اداره اسناد -گزیده اسناد انقلاب اسلامی مجری آقای. خانی زاده طرح برای تصویب نهایی به هیات مدیره ارسال شده است -مهرهای اسناد صفوی وافشاری موجود در آستان قدس رضوی مجری خانم آمنه موسوی استاد راهنما: آقای عمادالدین شیخ الحکمایی طرح برای تصویب نهایی به هیات مدیره ارسال شده است. -تغییر و تحولات بافت شهر مشهد به روایت تصویر سفری مقدم طرح برای تصویب نهایی به هیات مدیره ارسال شده است. -دفتر اسناد ج7 در مرحله تدوین مقاله توسط نویسندگان -نقش آستان قدس در شکل گیری زیرساخت های شهری در فریمان در دوره پهلوی اول، مجری خانم ولی پور استاد راهنما: آقای ابوالفضل حسن آبادی طرح برای تصویب نهایی به هیات مدیره ارسال شده است. -اسناد عدلیه در دوره قاجار، مجری خانم ولی پور استاد راهنما: آقای دکتر یوسف متولی حقیقی طرح برای تصویب نهایی به هیات مدیره ارسال شده است. -مجموعه مقالات تاریخ شفاهی ویژه انقلاب در مرحله انجام - تاریخ شفاهی بازسازی هویزه، مجری آقای آذری خاکستر استاد راهنما: آقای ابوالفضل حسن آبادی طرح برای تصویب نهایی به هیات مدیره ارسال شده است. -گزیده اسناد قشون در دوره قاجار، مجری آقای غلامرضا آذری خاکستر ناظر: اداره اسناد در دست اجرا کتابخانه عمومی - شناسایی و معرفی متون جغرافیایی چاپ سنگی مجری آقای روح الله هراتی استاد راهنما: خانم دکتر احمدیان شالچی مراحل کار: در دست اجرا - فهرست توصیفی و تدوین الگوی مناسب ذخیره الکترونیکی (پایگاه) اطلس های موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، مجری خانم فاطمه فخری (در مرحله داوری) مخطوطات - بازشناخت 114 تفسیر قرآن به زبان پارسی موجود در گنجینه خطی کتابخانه آستان قدس رضوی، مجری آقای دکتر سید علی اردلان جوان مراحل کار: طرح برای تصویب نهایی به هیات مدیره ارسال شده است. مطبوعات - روزشمار وقایع آستان قدس رضوی بر مبنای مطبوعات خراسان از سال 1286 تا 1366 شمسی مجری: آقای براتعلی نجف زاده استاد راهنما: آقای دکتر منظور الاجداد و آقای دکتر برادران مراحل کار: در دست اجرا
 
  1393/6/19 چهارشنبه
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 5406