گروه های تخصصی پژوهش

گروه تخصصی پژوهش اداره مخطوطات
   
اعضاء گروه تخصصی پژوهش اداره مخطوطات
   
سرگروه
 
نام و نام خانوادگی: حسن علی فریدونی
تحصیلات: کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی
سمت: کتابدار متصدی کتابخانه تخصصی و تالار محققان خطی
پست الکترونیک:
                       
اعضاء گروه
نام و نام خانوادگی
تحصیلات
سمت
تخصص
سید محمد رضا فاضل هاشمی
کارشناس ارشد کتابداری
رئیس اداره مخطوطات
فهرست نگار و کارشناس کتب خطی
جواد فرهمند نژاد
کارشناس ارشد حوزوی
معاون اداره مخطوطات
کارشناس نشر نفایس و تصحیح متون
محمد وفادار مرادی
کارشناس ارشد کتابداری
رئیس بخش مخطوطات
فهرست نگار و کارشناس کتب خطی
فضل الله فاضل نیشابوری
کارشناس ارشد کتابداری
فهرست نگار نسخ خطی
فهرست نگار کتب خطی
براتعلی غلامی مقدم
کارشناس ارشد کتابداری
فهرست نگار نسخ خطی
فهرست نگار کتب خطی
محمد حسن نوری نیا
کارشناس الهیات
فهرست نگار نسخ خطی
فهرست نگار کتب خطی
 
     تخصص ها(مخطوطات)
کتابشناسی
کتابخانه های دیجیتالی
تهیه میکروفیلم و…
نسخه شناسی
فناوری اطلاعات
نشر نفایس
ارزیابی کتب خطی
منابع مرجع
خدمات تحویل مدرک
فهرست نگاری
خدمات مرجع
 
منابع دیداری شنیداری
تصحیح متون
 
 
 
 مهمترین تصمیمات و فعالیتهای گروه:
 •  تصویب عناوین مقالات پیشنهادی همکاران  اداره مخطوطات جهت استفاده از فرصت مطالعاتی
 •  بررسی اولویتهای پژوهشی مصوب سال 84 و مشخص نمودن موضوعات مرتبط با اداره مخطوطات
 •  بررسی طرح های پژوهشی پیشنهادشده از سوی کارشناسان اداره مخطوطات
 •  تهیه و تدوین پرونده های پژوهشی برای همکاران و پژوهشگران
 •  تعیین تخصصها اعضای گروه پژوهش اداره مخطوطات
 •  اطلاع رسانی در مورد همایش ها و سمینارهای مرتبط با حوزه های تخصصی اداره جهت شرکت اعضاء
 •  بررسی چکیده مقالات همکاران اداره برای شرکت در دومین همایش سازمان در سال 1386
 

گروه تخصصی پژوهش
  اعضاء گروه تخصصی پژوهش اداره کتابخانه عمومی 
 گروه‌های تخصصی پژوهش حوزه کتابداری واطلاع رسانی
اهتمام به امورپژوهشی دراین حوزه عملاً با تشکیل شورای پژوهش سازمان درتیرماه 79 آغازشد. وباتعیین اولویتهای پژوهشی توسط حوزه های کتابداری سازمان: اداره کتابخانه عمومی، اداره خدمات کتابداری ومعاونت کتابخانه‌های وابسته ؛ دراین زمینه ادامه یافت.
گروه ‌های تخصصی این حوزه به ترتیب عبارتند از:
گروه تخصصی پژوهش اداره کتابخانه عمومی
این گروه تخصصی که درتاریخ آذر 84 تشکیل وتاکنون 37 جلسه برگزار و 87 مورد تصمیم گیری نموده و 7 عضو دارد. اعضای این گروه دارای مدارک کارشناسی وکارشناسی ارشد کتابداری بوده و در حوزه های مختلف کتابداری و اطلاع رسانی دارای تخصص می باشند. اعضای گروه پژوهش و دیگر کتابداران اداره کتابخانه عمومی با حضور موثر در سومین همایش سازمان (بررسی وضعیت و تحولات سازمان در سده اخیر) با ارائه مقالات متعدد به بررسی وضعیت و تاریخچه خدمات و بخش های مختلف پرداختند. از سال 1386 کلیه بخش ها و تالارهای با تهیه و تدوین بروشورهای مختلف اطلاع رسانی به شناسایی منابع مختلف کتابخانه ای(چاپی و غیر چاپی-پایگاه های اطلاعاتی) پرداخته و علاوه بر آگاهی رسانی جاری به مراجعان و کتابداران به معرفی و شناخت منابع جدید مرجع و پژوهشی (حوزه های علوم انسانی و اسلامی)کمک می نمایند.
سرگروه

                    
اعضاء گروه
نام و نام خانوادگی
تحصیلات
سمت
تخصص
عیسی اختری طوسی کارشناس کتابداری رئیس اداره کتابخانه عمومی  فنآوری اطلاعات و فهرست های رایانه ای
محمد مشایخی کارشناس کتابداری معاون اداره کتابخانه عمومی  منابع مرجع
جواد قاسمی زاده کارشناس کتابداری رئیس تالار قفسه باز آقایان  کتابشناسی موضوعی (علوم اسلامی و قرآنی)
صدیقه خداداده کارشناس کتابداری رئیس بخش سمعی و بصری  منابع دیداری شنیداری
 
پریسا خاتمیان فر
 
کارشناس ارشد کتابداری کتابدار تالار محققان  منابع و خدمات مرجع
سید عباس مرجانی کارشناس ارشد کتابداری کارشناس مسئول تالار محققان روش تحقیق و شیوه استناد
نرگس اشتهار کارشناس ارشد کتابداری کتابدار تالار قفسه باز بانوان جستجو و بازیابی منابع اطلاعاتی
 مهمترین تصمیمات و فعالیتهای گروه:
پیشنهاد و تصویب 13 حوزه کارشناسی در اداره کتابخانه عمومی
تدوین آئین نامه گروه تخصصی پژوهش اداره کتابخانه عمومی
تصویب عناوین مقالات پیشنهادی کتابداران اداره جهت استفاده از فرصت مطالعاتی
بررسی اولویتهای پژوهشی مصوب سال 84 و مشخص نمودن موضوعات مرتبط با اداره کتابخانه عمومی، همچنین بازنگری اولویتهای پژوهشی سال 81 و ارائه پیشنهاداتی در رابطه با آنها
بررسی طرح های پژوهشی پیشنهادشده از سوی کارشناسان اداره کتابخانه عمومی
تهیه و تدوین پرونده های پژوهشی برای همکاران و پژوهشگران
اطلاع رسانی در مورد همایش ها و سمینارهای مرتبط با حوزه های تخصصی اداره جهت شرکت اعضاء
بررسی چکیده مقالات کتابداران اداره برای شرکت در دومین همایش سازمان در سال 1386
 

گروه تخصصی پژوهش  اداره فناوری اطلاعات
  
سرگروه
 نام و نام خانوادگی: کریمی، مهدی
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری
سمت:  کارشناس کتابخانه دیجیتال
اعضاء گروه
نام و نام خانوادگی
سمت
تحصیلات
تخصص
نعیم آبادی، محمد
رئیس اداره فناوری اطلاعات
کارشناس ارشد کتابداری
وب سایت، وب و رایانه
کریمی، مهدی
کارشناس کتابخانه دیجیتال
دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری
کتابخانه دیجیتال- نرم افزار های کتابخانه دیجیتال
ملای مقدم، گلناز
کارشناس امور وب سایت
کارشناسی ارشد کتابداری
وب سایت و نرم افزار های طراحی وب سایت
فرخ نیا، ملیحه
کتابدار سیستم
کارشناسی ارشد کتابداری
نرم افزار سیمرغ - نرم افزارهای کتابخانه ای
سبزی مقدم، رضا
تحلیل گر سیستم
کارشناس کامپیوتر
سخت افزار و نرم افزار
ضرابی مدیرکتابخانه دیجیتال کارشناس کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار
عیدی، داوود کتابدار کتابخانه دیجیتال کارشناس کتابداری کتابداری-نرم افزارهای کتابخانه ای
 
 
مهمترین تصمیمات و فعالیتهای گروه:
·     بررسی اولویتهای پژوهشی مصوب سال 90 و مشخص نمودن موضوعات مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات
·     بررسی طرح های پژوهشی پیشنهادشده از سوی کارشناسان در حوزه فناوری اطلاعات و کتابخانه دیجیتال
·     تهیه و تدوین پرونده های پژوهشی برای همکاران و پژوهشگران
·     تعیین تخصصها اعضای گروه پژوهش حوزه فناوری اطلاعات و کتابخانه دیجیتال
·     اطلاع رسانی در مورد همایش ها و سمینارهای مرتبط با حوزه های تخصصی اداره جهت شرکت اعضاء
·     همکاری با طرح پژوهشی وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات در مراکز فرهنگی آستان قدس رضوی
·     برنامه ریزی برای برگزاری 3 همایش کتابخانه دیجیتال در سال 1389 در سازمان
 
گروه تخصصی پژوهش اداره خدمات کتابداری
 این گروه تخصصی که در تاریخ آذر84 تشکیل و 27جلسه برگزار و 60مورد تصمیم گیری نموده و 7عضو دارد اعضای این گروه دارای مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد.
نام و نام خانوادگی
تحصیلات
سمت
میهندوست، مرضیه
کارشناسی ارشد کتابداری
فهرست نویس کتب لاتین
نجفی چالشتری، طیبه
کارشناسی ارشد کتابداری
کتابدارکارشناس  فهرست نویس منابع اینترنت
دوربینیان، براتعلی
کارشناسی ارشد کتابداری
کتابدار متصدی ثبت سفارش کتابهای عربی
حکم آبادی، محمد علی
کارشناس کتابداری
کارشناس مسئول
 
  
 
 گروه پژوهش اسناد 
 اعضاء گروه تخصصی پژوهش
 
سرگروه
 نام و نام خانوادگی: الهه محبوب
تحصیلات: کارشناسی ارشد تاریخ
سمت: کارشناس پژوهش
پست الکترونیک:
  elahe_ mahboob@yahoo. com             
اعضاء گروه
نام و نام خانوادگی
تحصیلات
سمت
تخصص
ابوالفضل
حسن آبادی
کارشناس ارشد تاریخ
مدیریت امور اسناد و مطبوعات
تاریخ شفاهی
علی سوزنچی کاشانی
کارشناسی ارشد تاریخ
کارشناس مسئول بخش
 مخزن اسناد
تشکیلات اداری آستان قدس رضوی
سالم حسین زاده
کارشناس تاریخ
کارشناس مسئول بخش ارزشیابی
ارزشیابی اسناد
محمد نظر زاده
کارشناس تاریخ
کارشناس مسئول بخش آرشیو تاریخ شفاهی
محلات قدیمی مشهد
سعیده جلالیان
کارشناس تاریخ
کارشناس مسئول بخش
 نمایه سازی
نمایه سازی اسناد
حمیده شهیدی
کارشناس تاریخ
فهرست نویس اسناد
وقف و موقوفات در آستان قدس رضوی
زهرا فاطمی مقدم
دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ
کارشناس نمایه سازی
رجال شناسی اسناد آستان قدس رضوی
اعظم نظر کرده
کارشناس ارشد الهیات گرایش تاریخ تمدن و ملل اسلامی
کارشناس ارزشیابی
مناسبات ارضی
تخصص ها (اسناد)
تاریخ شفاهی
نمایه سازی اسناد
مناسبات ارضی
تشکیلات اداری آستان قدس رضوی
وقف و موقوفات در آستان قدس رضوی
محلات قدیمی مشهد
ارزشیابی اسناد
رجال شناسی اسناد آستان قدس رضوی
 
 
مصوبات مهم:
     تعیین تخصصصهای اعضا و سرفصلهای مهم آن       
     برنامه ریزی وشروع فرصتهای مطالعاتی اعضا   
     اصلاح وبررسی آیین نامه داخلی پژوهشهای گروه اسناد  
     بررسی و اظهار نظر راجع به موضعات و طرحهای ارجاعی از سوی شورای پژوهش ویا محققان به گروه و اعلام نظر       
     انتخاب موضوع جهت همایش سازمان    
     انتخاب موضوع جهت دفتر اسناد جلد 6( ویژه وقف)و....
 

 
گروه تخصصی پژوهش مطبوعات
تاریخچه پژوهش در گروه مطبوعات سازمان را می توان با انتشار اولین فهرست روزنامه ها و مجلات موجود آن در سال 1361، تعیین نمود. با توجه به اهمیت و جایگاه منابع مطبوعاتی موجود در سازمان، گروه مطبوعات به عنوان یکی از ادارات مدیریت امور اسناد و مطبوعات قرار گرفت و به مرور انواع پژوهش در این حوزه به سیاست پژوهشی این اداره افزوده شده است. گروه تخصصی پژوهش مطبوعات نیز از تاریخ بهمن 1384 با تشکیل اولین جلسه کار خود را آغاز کرده و تا کنون با تشکیل 60 جلسه به هدایت پژوهش های تخصصی در این حوزه پرداخته است. اعضای این گروه 8 نفر از کارشناسان و کارشناسان ارشد کتابداری می باشند.
محورهای پژوهشی: معرفی مطبوعات و معرفی های موضوعی ( مطبوعات دوره قاجار در خراسان، مطبوعات اسلامی فارسی و غیرفارسی، فهرستنگاری مطبوعات، بررسی خدمات و میزان رضایت محققان، بررسی جایگاه گروه مطبوعات در ایران و... )، معرفی فهرست های مقالات و منابع مرجع مطبوعات، معرفی نفایس مطبوعات، فهرست موجودی مطبوعات ( روزنامه، مجله، سالنامه )، چکیده های موضوعی مقالات ( مقالات خراسان )، مقاله نامه ها ی موضوعی ( امام علی (ع)، امام رضا (ع) )، پژوهش های تحلیلی و بررسی اختصاصات مطبوعات، دفتر مطبوعات، نمایه سازی مطبوعات قدیمی و....
تعداد جلسات: 60 جلسه 
      سرگروه پژوهش: طاهره مهاجرزاده - دبیر گروه: جمیله جهانی
 
سرگروه
 نام و نام خانوادگی: طاهره مهاجرزاده
تحصیلات: کارشناسی علوم کتابداری
سمت: سرپرست گروه مطبوعات
پست الکترونیک:
 
اعضاء
نام و نام خانوادگی
تحصیلات
سمت
تخصص موضوعی
طاهره مهاجرزاده
کارشناس کتابداری
سرپرست گروه مطبوعات
فهرستنگاریمطبوعات خراسانمطبوعات قرآنی
جمیله جهانی
کارشناس کتابداری پزشکی
کارشناس تالار نشریات غیر فارسی
پایگاه های اطلاعاتی
اکرم پورمحمد نصرآبادی
کارشناس کتابداری
کارشناس سفارش و پیگیری نشریات فارسی
بریده جراید
ابراهیم حافظی
کارشناس ارشد کتابداری
کارشناس مسئول بخش مخازن، ثبت و سفارش مطبوعات
مطبوعات اسلامی
محمد زره ساز
دانشجوی دکترای کتابداری
کارشناس مسئول تالارهای مطبوعات
پایگاه های اطلاعاتی
سید مهدی سید قطبی
 کارشناس ارشد کتابداری
کارشناس تالار مطبوعات آرشیوی آقایان
پایگاه های اطلاعاتی
مهدی درخشان ثانی
کارشناس کتابداری
کارشناس آماده سازی، کاردکس و ثبت مطبوعات غیر فارسی
مطبوعات ایرانشناسی

تخصص ها ( مطبوعات )
 
فهرستنگاری مطبوعات
مطبوعات خراسان
مطبوعات قرآنی
نمایه سازی و چکیده نویسی مطبوعات
مطبوعات اسلامی ( فارسی و غیرفارسی )
پایگاه های اطلاعاتی
مطبوعات ایرانشناسی
بریده جراید
مجلات الکترونیکی
منابع مرجع مطبوعاتی
احزاب و نشریات وابسته به آنها
 
 
مصوبات مهم:
انتشار مقاله نامه امام رضا ( ع) در دو جلد
انتشار فهرست روزنامه ها و هفته نامه های موجود در آرشیو مطبوعات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی از ابتدا تا پایان سال 1384
تعیین تخصصصهای کارشناسان گروه مطبوعات و سرفصلهای مهم آن       
 
برنامه ریزی وشروع فرصتهای مطالعاتی کارشناسان گروه مطبوعات
بررسی و اظهار نظر راجع به موضوعات و طرحهای پژوهشی ارجاعی از سوی شورای پژوهش ویا محققان به گروه و اعلام نظر     
 
انتخاب موضوع جهت همایش سازمان و ارائه سخنرانی و مقاله     
 
انتخاب موضوع جهت دفتر مطبوعات 1 ( ویژه خراسان )
تهیه بانک اطلاعا محققان ومشاوران گروه مطبوعات
تهیه ویژه نامه مطبوعات اسلامی

 
گروه تخصصی پژوهش معاونت امورکتابخانه های وابسته
  اعضاء گروه تخصصی پژوهش معاونت  امور کتابخانه های وابسته
سرگروه
 
نام و نام خانوادگی: محمد باقر باغبانی
تحصیلات: کارشناس کتابداری
سمت: معاون امور کتابخانه های وابسته
دبیر گروه:
 
نام و نام خانوادگی: مریم نوریان گلیان
تحصیلات: کارشناس کتابداری
سمت: کتابدارکتابخانه حسینه امام رضا (ع)
پست الکترونیک:
 
اعضاء گروه
نام و نام خانوادگی
تحصیلات
سمت
تخصص
ولی الله خاکزاد
کارشناس کتابداری
کارشناس مسئول امور کتابخانه های وابسته شهرستان ها
 
حسن پیرزاده
کارشناس کتابداری
رئیس کتابخانه حسینیه امام رضا (ع)
بررسی وجودی کتب عطف زرد
حسن اسماعیلی
کارشناس کتابداری
رئیس کتابخانه
 آیت الله حاج شیخ عباس تربتی
 
قاسم حسینیان
کارشناس کتابداری
رئیس کتابخانه
 مسجد زینبیه
 
احمد خسروی
کارشناس کتابداری
کتابدار کتابخانه مسجد امام صادق (ع)
 
محمد رضا
 احمد آبادی
کارشناس کتابداری
کتابدار کتابخانه مجتمع فرهنگی
امام خمینی
 
انیس میری
کارشناس کتابداری
کتابدار کتابخانه مسجد پیغمبر اکرم
بررسی و مقایسه یک یا چند نرم افزار کتابخانه ای
با کاوش
زهره آمارلو
کارشناس کتابداری
کتابدار کتابخانه
محمدیه
بررسی آموزش  مراجعان در کتابخانه های وابسته
راضیه
 اسماعیلی جامی
کارشناس کتابداری
کتابدار کتابخانه
مسجد الرضا
بررسی خدمات مرجع به مراجعان
زهرا شاهسون
کارشناس کتابداری
کتابدار کتابخانه
مسجد امام صادق
 
      تخصص ها(وابسته ها)
بررسی آموزش  مراجعان در کتابخانه های وابسته
بررسی شیوه های مدیریتی مدیران موفق و چگونگی ارتباط با حوزه کتابداری
بررسی خدمات مرجع به مراجعان
بررسی شبکه کتابخانه های وابسته سطح شهر به صورت ON LINE
بررسی وجودی کتب عطف زرد
بررسی و مقایسه یک یا چند نرم افزار کتابخانه ای با کاوش
   مهمترین تصمیمات گروه:
 •   معرفی گروه پژوهش کتابخانه های وابسته و ارائه موضوعات پژوهشی.
 •  تجزیه و تحلیل موضوعات پیشنهادی همکاران و استخراج 5 موضوع پژوهشی.
 •  تصویب 3 موضوع پژوهشی از سوی شورای پژوهش و تقسیم بندی بین اعضاء گروه پژوهش وارائه پرپوزال.
 • تقسیم کتابخانه های سطح شهر دربین اعضاء گروه پژوهش و انجام امور مربوطه به آنها.
 •  برگزاری جلسه مشترک با گروه تخصصی پژوهش اداره کتابخانه عمومی باحضور کارشناس پژوهش.
 •  تعیین مشاور علمی گروه.
 •  معرفی منابع و نشریات تخصصی در جلسات گروه.
 •  تهیه گزارش از تالارهای محققان و بخش مرجع کتابخانه های وابسته.
 • معرفی پژوهشگران و محققان نمونه کتابخانه های وابسته و برنامه های هفته پژوهش.
 •  تعیین فرصتهای مطالعاتی اعضاء گروه پژوهش.
 •  شرکت در کلاسهای روش تحقیق و آزمون سراسری آموزش.  
 •  هماهنگی و استفاده از خدمات اتاق فکر (اینترنت و اینترانت) و تنظیم ساعات مراجعه اعضاء گروه

گروه تخصصی پژوهش روابط عمومی
 
اعضاء گروه تخصصی پژوهش اداره روابط عمومی
 
سرگروه
 
نام و نام خانوادگی: سید عباس مرجانی
تحصیلات: کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
پست الکترونیکی:  
                  
اعضاء گروه
نام و نام خانوادگی
تحصیلات
سمت
سبحان بختیاری کوهسرخی
کارشناس حقوق
راهنمای بازدیدکنندگان داخلی
رضا نظامی سرایدار
دیپلم
متصدی بریده جراید و ارتباط با رسانه ها
سید مهدی طبسی
کارشناس آمار و نظرسنجی
کارشناس آمار و نظر سنجی
 
زهرا اسدی
کارشناس
 علوم ارتباطات اجتماعی
کارشناس ارتباطات
 
تخصص ها(روابط عمومی)
ارتباطات رسانه ای
شاخص سازی و طراحی پرسشنامه
مخاطب شناسی و مخاطب پژوهی
روش های ارتباط با مراجعان
روش های برپایی نمایشگاه ها و مراسم
شیوه های افکار سنجی
تبلیغات
مدیریت همایش ها و گردهمایی ها
گزارش نویسی
 
  
 مهمترین تصمیمات گروه:
 •  تدوین اولویتهای پژوهشی
 •   تعیین گروه جدید پژوهشی روابط عمومی
 
 
 
 
 
  1393/6/19 چهارشنبه
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 4770