کتابخانه تخصصی جغرافیا

منابع جغرافیایی
منابع جغرافیا شامل کتابها، مجله ها، نقشه ها، اطلس ها، کره های جغرافیایی، فرهنگ ها، منابع سرشماری، آمارنامه ها و ... می شود. این مجموعه دارای بیش از 1700 نقشه جغرافیایی در مقیاس ها و موضوعات متنوع است.
• نقشه ها ی موجود شامل نقشه های توپوگرافی، طبیعی، تقسیمات سیاسی کشورها، گردشگری، نقشه شهرهای مختلف ایران، نقشه های سایر کشورهای جهان، از قدیمی ترین نقشه ها تا سالهای اخیر را به زبانهای فارسی و خارجی در بر گرفته است
• اطلسهای جغرافیایی شامل اطلس های بزرگ جهان، ایران، اطلسهای تاریخی، فضا و...که از برجسته ترین اطلسهای موجود می توان" اطلس ملی ایران" را که در 18 جلد می باشد نام برد.
• بیش از 1400 ، جلد کتاب تخصصی جغرافیا و علوم وابسته شامل متون قدیمی جغرافیا و همچنین کتابهای تخصصی دانشگاهی از دیگر منابع این مجموعه است.
• مجلات تخصصی جغرافیا شامل: فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، رشد آموزش جغرافیا، سپهر و. 
• نرم افزارهای جغرافیایی شامل اطلس جهان، نرم افزار تنوع زیستی ایران و... هستند.
قدیمی ترین نقشه موجود در کتابخانه تخصصی جغرافیا
قدیمی ترین نقشه موجود در کتابخانه تخصصی جغرافیا با عنوان "نقشه ممالک محروسه دولت علیه ایران" مربوط به سال 1316 ه.ق. مطابق با 1277 ه.ش.می باشد. این نقشه که به همت مرحوم محمدرضا ابن مرحوم حسن علیخان قراچه داغی و در زمان مظفرالدین شاه قاجار ترسیم گردیده که در ابعاد تقریبی 110×100 و چاپ سنگی می باشد مقیاس آن خطی و بر اساس واحدهای اندازه گیری فرسخ ایرانی، مایل انگلیسی و ورس روسی بیان گردیده است. این نقشه که یک نقشه عمومی از ایران می باشد نسخه تکمیل شده نقشه لرد کرزن وزیر امور خارجه انگلیس است که در مجلس جغرافیای لندن ترسیم و طبع گردیده بود. نقشه مذکور توسط آقای حسینعلی نورمحمدی در سال 1371 به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی اهداء گردید. 
 
  1393/7/12 شنبه
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 4845