سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

 

نام
مقام
ایمیل
تلفن
حجت الاسلام و المسلمین سید جلال حسینی
رئیس سازمان
32216555
جعفر درباغ عنبران
معاونت طرح و توسعه سازمان
jdarbagha@gmail.com
32232516
دکتر امیرحسین مرادی
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل
info.lib@aqr.ir
32241102
مهدی قیصری نیک
معاون امور موزه ها
32241105
حسین خسروی
معاون کتابخانه های سازمان
gheysarinik@gmail.com
32235442
ابوالفضل حسن آبادی
مدیر امور اسناد و مطبوعات
documents.lib@aqr.ir
32221149
طاهره مهاجرزاده
سرپرست گروه مطبوعات
serials.lib@aqr.ir
32232519
سالم حسین زاده
سرپرست گروه اسناد
32281486
دکتر علی سوزنچی
سرپرست مرکز نسخ خطی
manuscripts.lib@aqr.ir
32259835
محمد مشایخی
رئیس اداره کتابخانه عمومی
32210018
عیسی اختری
رئیس اداره خدمات کتابداری
32216009
سبحان بختیاری
مسئول دفتر رئیس سازمان
32216555
12>>>
تعداد بازديد اين صفحه: 26812