سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

 

نام
مقام
ایمیل
تلفن
دکتر مجتبی بذرافشان‌ مقدم
رئیس سازمان
32216555
جعفر درباغ عنبران
معاونت طرح و توسعه سازمان
jdarbagha@gmail.com
32232516
محمدجواد قوی
رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل
info.lib@aqr.ir
32219553
مهدی قیصری نیک
معاون امور موزه ها
32241105
حسین خسروی
معاون کتابخانه های سازمان
gheysarinik@gmail.com
32235442
ابوالفضل حسن آبادی
مدیر امور اسناد و مطبوعات
documents.lib@aqr.ir
32221149
طاهره مهاجرزاده
سرپرست گروه مطبوعات
serials.lib@aqr.ir
32232519
سالم حسین زاده
سرپرست گروه اسناد
32281486
نوری نیا, محمدحسن
رئیس اداره مخطوطات
manuscripts.lib@aqr.ir
32259835
محمد مشایخی
رئیس اداره کتابخانه عمومی
32210018
عیسی اختری
رئیس اداره خدمات کتابداری
32216009
سبحان بختیاری
رئیس اداره امور عمومی
32226353
12>>>
تعداد بازديد اين صفحه: 23525