کتاب سال آستان قدس رضوی

داوری جشنواره

داوری آثار، توسط استادان مجرّب حوزه و دانشگاه انجام خواهد شد که متعاقباً اعلام خواهد شد.
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ