۱۳۹۸-۰۵-۰۲
نحوه غیر فعال کردن Chkdsk در هنگام راه اندازی

نحوه غیر فعال کردن Chkdsk در هنگام راه اندازی


Chkdsk در هنگام راه اندازی ظاهر می شود و اگر شما می خواهید آن را غیرفعال کنید. فقط این مراحل را انجام دهید:
روش 1
با استفاده از Command Prompt

روی دکمه Start کلیک کنید.

روی دکمه «Run» کلیک کنید.
 
cmd را تایپ کنید.
 
دستور "chkntfs / xc: " را در خط فرمان تایپ کنید. به این ترتیب، هر بار که رایانه خود را راه اندازی می کنید، آن را نمی بینید.

روش 2
تغییر بوت Execute