۱۳۹۸-۰۵-۲۳
کتابخانه امام رضا (ع) بیرجند- بازدید طلاب حوزه علمیه مکتب نرجس (س)

کتابخانه امام رضا (ع) بیرجند- بازدید طلاب حوزه علمیه مکتب نرجس (س)

برگزاری کارگاه آموزشی چگونگی استفاده از منابع کتابخانه برای طلاب حوزه علمیه مکتب حضرت نرجس (س)

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود