۱۳۹۸-۰۷-۱۰
وبینار «استانداردها و الگوهای مفهومی بافت کتابخانه‌ای و schema.org»

وبینار «استانداردها و الگوهای مفهومی بافت کتابخانه‌ای و schema.org»

وبینار «استانداردها و الگوهای مفهومی بافت کتابخانه‌ای و schema.org» برگزار می شود.

به گزارش لیزنا، وبینار «استانداردها و الگوهای مفهومی بافت کتابخانه‌ای و schema.org» برگزار می‌شود. این وبینار در ۳ جلسه برگزار خواهد شد و اولین جلسه آن ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸ خواهد بود.

فرانمای تولید داده‌های ساختارمند (schema.org) برای هر موجودیت یک فرانما ایجاد کرده است اما باید دید که این فرانماها تا چه حد با جهان کتابشناختی همخوانی دارند. چگونه می‌توان با الگوهای بافت میراث فرهنگی و در اینجا با تاکید بر الگوهای مفهومی و استانداردهای بافت کتابخانه‌ای، کارکردپذیری فرانماهای تولید داده‌های ساختارمند را برای سازماندهی و پردازش داده‌های وب بهبود بخشید؟ آیا فرانمای تولید داده های ساختارمند می‌تواند بافت کتابخانه‌ای را پوشش دهد؟

علاقمندان برای ثبت نام  اینجا کلیک کنند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود