۱۳۹۸-۰۷-۱۷
دستاوردهای مثبت و منفی دستکاری در ژنوم‌های گیاهی

دستاوردهای مثبت و منفی دستکاری در ژنوم‌های گیاهی

کتاب «پیشرفت‌ها در فناوری نوین دستکاری هدفمند ژنوم‌های گیاهی»، ضمن اشاره به بحث ترمیم شکست در دو رشته DNA، روش‌های جدید و متنوع دستکاری در ژنوم گیاهان را مورد بررسی قرار می‌دهد.

گیاه تراریخته به گیاهی گفته می‌شود که یک یا چند ژن محدود را از گونه‌های دیگری به‌ جز خزانه ژنتیکی آن گیاه از طریق روش‌های مدرن ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک دریافت کرده باشد. هدف از این کار، بهبود مقاومت گیاه نسبت به برخی از آفات یا بیماری‌های گیاهی (تنش‌های زیستی)، افزایش تحمل تنش‌های غیرزنده مانند شوری و کم‌آبی، بهبود کیفیت و بازارپسندی محصول، افزایش تولید و عملکرد گیاه، افزایش بهره‌وری در کشاورزی و در نهایت افزایش سطح سلامت جامعه از طریق کاهش مصرف انواع سموم و کودهای شیمیایی است. با وجود تلاش‌های فراوان، تاکنون نه تنها هیچ تضمینی برای رسیدن به اهداف فوق وجود ندارد، بلکه در مواردی محصولات تراریخته به علت کوتاه بودن فرآیند «بررسی سلامت»، اثرات بسیار مخربی بر سلامت جامعه بشری داشته‌اند.

کتاب «پیشرفت‌ها در فناوری نوین دستکاری هدفمند ژنوم‌های گیاهی» نوشته فنگ ژنگ، هوگلر پوچا و جیمز ج. تامسون است که در سال جاری با ترجمه مشترک مصطفی خوشحال سرمست؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و مهدی جنتی در هشت فصل راهی بازار نشر شده است.
 
در مقدمه کتاب درباره اهمیت موضوع دستکاری هدفمند در ژنوم‌های گیاهی، آمده است: «در دهه اخیر پیشرفت‌های بسیار زیادی در مهندسی ژنتیک صورت گرفته که این پیشرفت‌ها در حوزه علوم گیاهی نیز چشمگیر بوده است. دستکاری غیرهدفمند ژنوم‌های گیاهی، همواره موجب مشکلاتی در نتایج شده و نگرانی‌هایی را در رابطه با اخلاق و ایمنی زیستی به همراه داشته است. در دهه اخیر، دستکاری هدفمند ژنوم با استفاده از ابزارهایی مانند ZFNs، CRISPR/cas9 و امثال آن، اشتیاق زیادی را در بین دانشمندان و محققان برای قراردهی یک سازه ژنی در مکان خاص و یا حذف قسمت خاصی از ژنوم فراهم نموده است.»

نخستین چاپ کتاب «پیشرفت‌ها در فناوری نوین دستکاری هدفمند ژنوم‌های گیاهی» در 216 صفحه به بهای 39 هزار تومان از سوی انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به بازار نشر عرضه شده است.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود