۱۳۹۸-۰۹-۰۲
برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی در کتابخانه امام رضا (ع) بیرجند

برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی در کتابخانه امام رضا (ع) بیرجند

بازدید از کتابخانه، برگزاری کارگاه آموزشی، اجرای زنگ کتاب در مدارس و محل کتابخانه، برپایی ایستگاه مطالعه و برگزاری مسابقه

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود