دنياي هنر تکه‌دوزي ‎۸/ [ترايس بورنس]؛ مترجم اکرم ذاکري؛ طراحي: مريم سادات عبدلان.- تهران: انتشارات بين‌المللي حافظ، ‎۱۳۹۷.
‎۸۳ ص.: مصور (بخشي رنگي).- ( دنياي هنر)  
عنوان اصلي: ‎45 quilt blocks: animals: a new collection of designs, C 2011.‎
ISBN 978-600-277-021-9.‎

 موضوع:
‎۱.تکه‌دوزي-- راهنماي آموزشي. ‎۲.تکه‌دوزي-- الگوها.

شماره ديويي: د 768 ب 746/44507

موجودي: 

 مخزن بسته: (‎۱۱۱۱۶۸۷۷۱‎) / (۱۱۱۱۶۸۷۷۲‎)
 گردش و امانت بانوان: (‎۲۱۲۴۲۳۳۰‎)
 گردش و امانت آقايان: (‎۲۲۲۳۵۰۳۴‎)
 تالار قفسه باز بانوان: (‎۲۳۸۲۴۶۰‎)
 تالار نوجوانان و جوانان دختر: (‎۱۷۴۹۴۰۰‎) / (۱۷۴۸۹۰۲‎)
 کتابخانه مسجد امام صادق(ع): (‎۳۴۷۰۸۹۵‎)
 کتابخانه آيت ا... حاج شيخ عباس تربتي: (‎۳۵۷۴۶۷۳‎) / (۳۵۷۴۲۴۶‎)
 کتابخانه آيت الله محمد تقي بروجردي- بروجرد: (‎۴۴۵۴۳۵۰‎)
 کتابخانه مسجد محمديه: (‎۴۶۲۷۰۳۹‎)
 کتابخانه مسجد قبا: (‎۴۷۲۹۸۹۲‎)
 کتابخانه مسجد زينبيه: (‎۴۸۲۸۸۴۴‎)
 کتابخانه مسجد پيغمبر(ص): (‎۵۰۳۰۵۷۶‎)
 کتابخانه علامه شيخ شوشتري- شوشتر: (‎۵۴۴۰۳۳۵‎)
 مجتمع فرهنگي و کتابخانه امام رضا(ع)- قوچان: (‎۵۷۴۶۲۷۸‎)
 مجتمع فرهنگي و کتابخانه امام رضا(ع)- درگز: (‎۶۰۳۵۵۵۹‎)
 مجتمع فرهنگي امام خميني: (‎۶۳۴۴۴۷۳‎) / (۶۳۴۴۱۷۸‎)
 حسينيه و کتابخانه امام رضا(ع): (‎۶۲۳۳۲۴۴‎)
 کتابخانه آيت الله جليلي کرمانشاه: (‎۶۵۳۵۰۲۵‎)
 کتابخانه امام رضا(ع) بيرجند: (‎۷۴۵۹۰۸۵‎)
 کتابخانه مسجد غدير باباعلي پنج: (‎۷۹۱۱۹۳۶‎)
 کتابخانه امام رضا(ع)مسجدامام جعفرصادق(ع): (‎۸۱۹۰۵۶‎)

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید
روتیتر
دنياي هنر تکه‌دوزي ‎۸
دسته بندی