۱۳۹۸-۱۰-۲۳
دنياي هنر خودآموز جامع گلهاي پارچه‌اي به سبک ژاپني (کانزاشي)

دنياي هنر خودآموز جامع گلهاي پارچه‌اي به سبک ژاپني (کانزاشي)

دنياي هنر خودآموز جامع گلهاي پارچه‌اي به سبک ژاپني (کانزاشي)/ [سيلوي بلوندو]؛ مترجم اکرم ذاکري.- تهران: انتشارات بين‌المللي حافظ، ‎۱۳۹۷.

دنياي هنر خودآموز جامع گلهاي پارچه‌اي به سبک ژاپني (کانزاشي)/ [سيلوي بلوندو]؛ مترجم اکرم ذاکري.- تهران: انتشارات بين‌المللي حافظ، ‎۱۳۹۷.
‎۷۱ ص.: مصور (رنگي).
عنوان اصلي: .Japanese fabric flowers: 65 decorative kanzashi flowers to make, 2015.‎
ISBN 978-600-277-092-9.‎

 موضوع:
‎۱.گل پارچه‌اي.  

شماره ديويي: د 673 ب 745/5943

موجودي: 

 مخزن بسته: (‎۱۱۱۱۶۸۶۱۲‎) / (۱۱۱۱۶۸۶۱۳‎)
 گردش و امانت بانوان: (‎۲۱۲۴۲۳۳۴‎)
 تالار قفسه باز بانوان: (‎۲۳۸۲۴۵۹‎)
 تالار نوجوانان و جوانان دختر: (‎۱۷۴۹۴۰۳‎) / (۱۷۴۸۸۹۲‎)
 کتابخانه مسجدالرضا(ع): (‎۳۳۱۱۸۰۹۶‎)
 کتابخانه مسجد امام صادق(ع): (‎۳۴۷۰۸۹۶‎)
 کتابخانه آيت ا... حاج شيخ عباس تربتي: (‎۳۵۷۴۲۴۷‎)
 کتابخانه آيت الله محمد تقي بروجردي- بروجرد: (‎۴۴۵۴۳۵۳‎)
 کتابخانه آيت الله مدرس کاشمر: (‎۴۵۸۴۷۱۶‎)
 کتابخانه مسجد محمديه: (‎۴۶۲۷۰۳۸‎)
 کتابخانه مسجد زينبيه: (‎۴۸۲۸۹۳۹‎)
 کتابخانه مسجد بزرگ امام رضا: (‎۴۹۳۰۰۴۸‎)
 کتابخانه مسجد پيغمبر(ص): (‎۵۰۳۰۵۷۵‎)
 کتابخانه امام رضا(ع) روشناوند گناباد: (‎۵۳۹۱۱۴‎)
 مجتمع فرهنگي و کتابخانه امام رضا(ع)- درگز: (‎۶۰۳۵۵۵۷‎)
 مجتمع فرهنگي امام خميني: (‎۶۳۴۴۱۷۹‎)
 حسينيه و کتابخانه امام رضا(ع): (‎۶۲۳۳۲۴۸‎)
 کتابخانه آيت الله جليلي کرمانشاه: (‎۶۵۳۵۰۲۸‎)
 کتابخانه امام رضا(ع) بيرجند: (‎۷۴۵۹۰۸۷‎)
 کتابخانه مسجد غدير باباعلي پنج: (‎۷۹۱۱۹۳۷‎)
 کتابخانه مسجد اميرالمومنين(ع): (‎۸۴۳۱۲۸‎)

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید