۱۳۹۸-۱۲-۰۵
براي زينأب: روايت زندگي شهيد مدافع حرم محمد بلباسي

براي زينأب: روايت زندگي شهيد مدافع حرم محمد بلباسي

براي زينأب: روايت زندگي شهيد مدافع حرم محمد بلباسي/ نويسندگان: سميه اسلامي، فاطمه قنبري؛ گروه پژوهشي: سميه اسلامي

براي زينأب: روايت زندگي شهيد مدافع حرم محمد بلباسي/ نويسندگان: سميه اسلامي، فاطمه قنبري؛ گروه پژوهشي: سميه اسلامي ... [و ديگران]؛ ويراستاران: زينب بابکي، زهرا پنبه‌زاري.- تهران: شهيد کاظمي، ‎۱۳۹۸.
‎۳۹۰ ص.: عکس.- ( مدافعان حرم؛ ‎۱۶)  
ISBN 978-622-6609-35-7.‎
موضوع:
‎۱.بلباسي، محمد، ۱۳۵۷ - ۱۳۹۵.. ‎۲.شهيدان مسلمان -- سوريه-- سرگذشتنامه. ‎۳.شهيدان -- ايران -- بازماندگان-- خاطرات.
شماره ديويي: الف/گ 636 ب 955/0844092
 موجودي: 

  مخزن بسته: (‎۱۱۱۲۱۶۶۱۵‎) / (۱۱۱۲۱۶۶۱۴‎)
 گردش و امانت آقايان: (‎۲۲۲۳۴۸۰۷‎)
 تالار نوجوانان و جوانان دختر: (‎۱۷۴۹۶۷۹‎)
 کتابخانه تخصصي ادبيات: (‎۵۸۵۷۶۴۸‎)
 کتابخانه امام رضا(ع) بيرجند: (‎۷۴۵۹۲۸۹‎)

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود