۱۳۹۹-۰۱-۱۶
بهترين قصه‌گو برنده است: چطور با قصه کسب و کارتان را رونق دهيد
بهترين قصه‌گو برنده است: چطور با قصه کسب و کارتان را رونق دهيد
بهترين قصه‌گو برنده است: چطور با قصه کسب و کارتان را رونق دهيد/ آنت سيمونز؛ ترجمه زهرا باختري؛ ويراسته مريم‌السادات حسيني..- تهران: اطراف، ‎۱۳۹۷.

بهترين قصه‌گو برنده است: چطور با قصه کسب و کارتان را رونق دهيد/ آنت سيمونز؛ ترجمه زهرا باختري؛ ويراسته مريم‌السادات حسيني..- تهران: اطراف، ‎۱۳۹۷.
‎۲۲۸ ص.- ( روايت در کسب و کار؛ ‎۱)  
عنوان اصلي: [Whoever tells the best story wins : how to use your own stories to communicate with power and impact ,Second edition, [2015‎].
ISBN 978-600-98019-2-3.‎

 موضوع:
‎۱.کسب و کار -- ارتباط. ‎۲.قصه‌گويي.

شماره ديويي:  ب 975 س 658/45
موجودي: 

مخزن بسته: (‎۱۱۱۱۶۵۳۰۲‎) / (۱۱۱۱۶۵۳۰۱‎)
 تالار قفسه باز آقايان: (‎۲۰۱۸۹۵۰۹‎)
 گردش و امانت بانوان: (‎۲۱۲۴۲۲۷۸‎) / (۲۱۲۳۳۵۸۷‎)
 گردش و امانت آقايان: (‎۲۲۲۳۴۹۷۸‎)
 تالار قفسه باز بانوان: (‎۲۳۸۲۳۴۸‎)
 کتابخانه آيت الله محمد تقي بروجردي- بروجرد: (‎۴۴۵۴۲۹۱‎)
 مجتمع فرهنگي و کتابخانه امام رضا(ع)- قوچان: (‎۵۷۴۶۱۹۲‎)
 مجتمع فرهنگي و کتابخانه امام رضا(ع)- درگز: (‎۶۰۳۵۵۴۴‎)
 مجتمع فرهنگي امام خميني: (‎۶۳۴۴۱۵۲‎)
 کتابخانه آيت الله جليلي کرمانشاه: (‎۶۵۳۴۹۶۵‎)
 کتابخانه امام رضا(ع) بيرجند: (‎۷۴۵۸۹۴۳‎)
 کتابخانه مسجد غدير باباعلي پنج: (‎۷۹۱۱۸۵۱‎)
 کتابخانه امام رضا(ع)مسجدامام جعفرصادق(ع): (‎۸۱۸۹۹۸‎)
 کتابخانه امام رضا(ع)گناباد: (‎۸۲۴۶۰۰‎)
 کتابخانه مسجد اميرالمومنين(ع): (‎۸۴۲۹۲۸‎)

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید