۱۳۹۹-۰۲-۱۳
راهنماي کنترل شيميايي علف‌هاي هرز ايران
راهنماي کنترل شيميايي علف‌هاي هرز ايران
راهنماي کنترل شيميايي علف‌هاي هرز ايران/ نگارش اسکندر زند... [ و ديگران].- ويراست ششم.- مشهد: جهاد دانشگاهي، واحد مشهد، ‎۱۳۹۸.

 

راهنماي کنترل شيميايي علف‌هاي هرز ايران/ نگارش اسکندر زند... [ و ديگران].- ويراست ششم.- مشهد: جهاد دانشگاهي، واحد مشهد، ‎۱۳۹۸.
‎۲۱۶ ص.: جدول، نمودار.- ( انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد؛ ‎۵۵۹)  
ساير نويسندگان کتاب حاضر: نوشين نظام‌آبادي، محمدعلي باغستاني، پرويز شيمي، سيد کريم موسوي.
واژه‌نامه.
کتابنامه.
ISBN 978-964-324-409-5.‎
موضوع:
‎۱.علف‌کشها -- ايران. ‎۲.علفهاي هرز -- مبارزه. ‎۳.علف‌کشها -- ايران -- کاربرد.  
شماره ديويي: 1398 298 ر 668/654955

موجودي:  
مخزن بسته: (‎۱۱۱۲۲۸۴۸۷‎)
تالار قفسه باز آقايان: (‎۲۰۱۹۰۲۷۱‎)
کتابخانه امام رضا(ع) بيرجند: (‎۷۴۵۹۴۹۸‎)

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید