۱۳۹۹-۰۲-۱۳
خدمات اطلاعاتي و کاربرد آن: سنجش و آمار براي کتابخانه‌ها و فراهم‌آورندگان اطلاعات
خدمات اطلاعاتي و کاربرد آن: سنجش و آمار براي کتابخانه‌ها و فراهم‌آورندگان اطلاعات
خدمات اطلاعاتي و کاربرد آن: سنجش و آمار براي کتابخانه‌ها و فراهم‌آورندگان اطلاعات/ [موسسه ملي استاندارد ايالات متحده]؛ مترجم حميده بيرامي طاروني؛ ويراستار عليرضا اسفندياري مقدم.- تهران: پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران: چاپار، ‎۱۳۹۷.

 

خدمات اطلاعاتي و کاربرد آن: سنجش و آمار براي کتابخانه‌ها و فراهم‌آورندگان اطلاعات/ [موسسه ملي استاندارد ايالات متحده]؛ مترجم حميده بيرامي طاروني؛ ويراستار عليرضا اسفندياري مقدم.- تهران: پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران: چاپار، ‎۱۳۹۷.
‎۱۶۵ ص.
عنوان اصلي: Information Service and Use: Metrics and Statistics for Libraries and Information Providers Data Dictionary, c 2013.‎
واژه‌نامه.
کتابنامه.
ISBN 978-600-98635-1-8.‎
موضوع:
‎۱.خدمات اطلاع‌رساني -- ايالات متحده-- استانداردها. ‎۲.خدمات اطلاع‌رساني -- ايالات متحده-- آمار. ‎۳.کتابخانه‌ها -- ايالات متحده-- استانداردها.
شماره ديويي:  397 خ 025/00973

موجودي:  
مخزن بسته: (‎۱۱۱۱۹۴۵۰۴‎) / (۱۱۱۱۹۴۵۰۳‎)
تالار قفسه باز آقايان: (‎۲۰۱۸۹۳۸۴‎)
گردش و امانت آقايان: (‎۲۲۲۳۴۷۲۸‎)
کتابخانه امام رضا(ع) بيرجند: (‎۷۴۵۸۸۷۱‎)

 

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید