۱۳۹۹-۰۲-۲۰
حسن (ع) کیست؟
حسن (ع) کیست؟
تحقیقی علمی و جامع پیرامون مساله صلح امام حسن مجتبی (ع)

 

کتاب حاضر یک بررسی کوتاه و اجمالی در تاریخ زندگانی امام دوم شیعیان حضرت حسن بن علی (ع) و مخصوصاً تحقیق در مساله متارکه جنگ با معاویه است که به نام صلح مشهور شده و اشخاص عوام و ساده لوح چنان پنداشته اند که امام حسن (ع) یک شخص عاجز و راحت طلبی بوده و صلح با معاویه را بر جنگ ترجیح داده است و همچنین حدیث سازان و مخالفینش او را به عنوان یک فرد خوشگذران که زنان متعدد گرفته و طلاق داده است معرفی کرده اند، در صورتی که این مطلب از اصل دروغ بوده و اتهامی است که دشمنانش به ساحت مقدس او وارد ساخته اند و در این کتاب تا جائی که مطالعات تاریخی اقتضا کرده است گوشه ای از حقایق تارییخ زندگی آن حضرت نمایش داده شده است.

نویسنده در این کتاب با نگاهی اجمالی به تاریخ زندگانی امام حسن(ع) (3ـ50 ق)، مسئلة ترک جنگ با معاویه را که به مسئلة صلح معروف شده است، بررسی کرده است. در این راستا، مطالبی دربارة امامت آن حضرت بیان شده و به حیله‌گری‌های معاویه در مسئلة جنگ اشاره شده است. در ادامه، شرایط و اوضاع اجتماعی آن دوره بررسی و علل عقد قرارداد صلح میان طرفین شرح داده شده است. در پایان‌ کتاب نیز پس از بیان ویژگی‌های اخلاقی امام حسن(ع)، متن و برگردان فارسی خطبة «۳۱ نهج‌البلاغه» با موضوع وصیت‌نامة امام علی(ع) به امام حسن(ع)، آورده شده است.

فهرست مطالب
سخن ناشر
مقدمه مولف
بخش اول: دوران کودکی و نوجوانی
بخش دوم: دوران خلافت حضرت مجتبی (ع)
بخش سوم: بحث و تحلیل در پیرامون مساله صلح
بخش چهارم: اولاد و اصحاب امام حسن (ع)
بخش پنجم: مکارم الاخلاق امام حسن (ع)
وصیت امام علی (ع) به امام حسن (ع)
منابع و مآخذ

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید