۱۳۹۹-۰۳-۱۷
راهنماي گل‌ها و گياهان آپارتماني همراه با اطلس رنگي
راهنماي گل‌ها و گياهان آپارتماني همراه با اطلس رنگي
راهنماي گل‌ها و گياهان آپارتماني همراه با اطلس رنگي/ تاليف شهرام مقصودي.- ويرايش ‎۲.- تهران: آقاي کتاب، ‎۱۳۹۶.

 

راهنماي گل‌ها و گياهان آپارتماني همراه با اطلس رنگي/ تاليف شهرام مقصودي.- ويرايش ‎۲.- تهران: آقاي کتاب، ‎۱۳۹۶.
‎۱۷۲ ص.: مصور (بخشي‌رنگي).
کتابنامه.
ISBN 978-600-8504-79-5.‎

 موضوع:
‎۱.گياهان آپارتماني. ‎۲.گل پروري.  
شماره ديويي: 1396 ر 727 م 635/965

موجودي:  
مخزن بسته: (‎۱۱۱۰۹۷۷۷۶‎) / (۱۱۱۰۹۷۷۷۵‎)
تالار قفسه باز آقايان: (‎۲۰۱۹۰۷۷۳‎)
گردش و امانت بانوان: (‎۲۱۲۴۲۷۵۹‎)
گردش و امانت آقايان: (‎۲۲۲۳۵۶۱۵‎)
تالار قفسه باز بانوان: (‎۲۳۸۳۲۱۸‎)
مجتمع فرهنگي و کتابخانه امام رضا(ع)- درگز: (‎۶۰۳۶۱۴۷‎)
کتابخانه آيت الله جليلي کرمانشاه: (‎۶۵۳۵۵۱۲‎)
کتابخانه امام رضا(ع) بيرجند: (‎۷۴۵۹۸۹۷‎)

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید