۱۳۹۹-۰۳-۱۷
تقلبات در مواد غذايي آنچه همه نمي‌دانند
تقلبات در مواد غذايي آنچه همه نمي‌دانند
تقلبات در مواد غذايي: آنچه همه نمي‌دانند/ تاليف شهرام مقصودي.- ويرايش ‎۲.- تهران: آقاي کتاب، ‎۱۳۹۶.

 

تقلبات در مواد غذايي: آنچه همه نمي‌دانند/ تاليف شهرام مقصودي.- ويرايش ‎۲.- تهران: آقاي کتاب، ‎۱۳۹۶.
‎۳۱۲ ص.: مصور، جدول.
کتابنامه.
ISBN 978-600-8504-78-8.‎

 موضوع:

‎۱.مواد غذايي-- بازرسي. ‎۲.مواد غذايي -- کيفيت.
شماره ديويي: 1396 ت 727 م 363/1926

موجودي: 

مخزن بسته: (‎۱۱۱۱۰۸۲۹۰‎) / (۱۱۱۱۰۸۲۸۹‎)
تالار قفسه باز آقايان: (‎۲۰۱۹۰۷۷۶‎)
گردش و امانت بانوان: (‎۲۱۲۴۲۷۶۲‎)
گردش و امانت آقايان: (‎۲۲۲۳۵۶۱۰‎)
تالار قفسه باز بانوان: (‎۲۳۸۳۲۲۲‎)
کتابخانه آيت الله محمد تقي بروجردي- بروجرد: (‎۴۴۵۴۹۰۸‎)
مجتمع فرهنگي و کتابخانه امام رضا(ع)- سرخس: (‎۵۱۴۶۵۸۵‎)
مجتمع فرهنگي و کتابخانه امام رضا(ع)- قوچان: (‎۵۷۴۷۳۳۷‎)
مجتمع فرهنگي و کتابخانه امام رضا(ع)- درگز: (‎۶۰۳۶۱۴۹‎)
مجتمع فرهنگي امام خميني: (‎۶۳۴۴۶۱۵‎)
کتابخانه آيت الله جليلي کرمانشاه: (‎۶۵۳۵۵۰۶‎)
کتابخانه آيت الله سيدمحمدتقي حکيم تهران: (‎۷۲۳۹۳۰۴‎)
کتابخانه امام رضا(ع) بيرجند: (‎۷۴۵۹۸۹۹‎)

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید