۱۳۹۹-۰۳-۱۷
قنادي خودتان را افتتاح کنيد: بفرماييد دسر همراه با اطلس رنگي
قنادي خودتان را افتتاح کنيد: بفرماييد دسر همراه با اطلس رنگي
قنادي خودتان را افتتاح کنيد: بفرماييد دسر همراه با اطلس رنگي/ تاليف شهرام مقصودي، ندا احمدي.- تهران: آقاي کتاب، ‎۱۳۹۷.

 

قنادي خودتان را افتتاح کنيد: بفرماييد دسر همراه با اطلس رنگي/ تاليف شهرام مقصودي، ندا احمدي.- تهران: آقاي کتاب، ‎۱۳۹۷.
‎۲۹۲ ص.: مصور(بخشي رنگي)، جدول.
کتابنامه.
ISBN 978-600-8851-61-5.‎
موضوع:
 ‎۱.دسرها.  
شماره ديويي: ق 727 م 641/86

موجودي:  
مخزن بسته: (‎۱۱۱۱۷۵۴۹۸‎) / (۱۱۱۱۷۵۴۹۷‎)
گردش و امانت آقايان: (‎۲۲۲۳۵۶۱۲‎)
تالار قفسه باز بانوان: (‎۲۳۸۳۲۲۳‎)
تالار نوجوانان و جوانان دختر: (‎۱۷۴۹۶۹۸‎)
کتابخانه مسجد امام صادق(ع): (‎۳۴۷۱۱۸۴‎)
کتابخانه آيت ا... حاج شيخ عباس تربتي: (‎۳۵۷۴۷۵۷‎)
کتابخانه آيت الله محمد تقي بروجردي- بروجرد: (‎۴۴۵۴۹۱۲‎)
کتابخانه مسجد زينبيه: (‎۴۸۲۹۲۱۵‎)
کتابخانه مسجد بزرگ امام رضا: (‎۴۹۳۰۵۷۸‎)
کتابخانه امام رضا(ع) روشناوند گناباد: (‎۵۳۹۱۶۴‎)
مجتمع فرهنگي و کتابخانه امام رضا(ع)- قوچان: (‎۵۷۴۷۳۴۰‎)
مجتمع فرهنگي و کتابخانه امام رضا(ع)- درگز: (‎۶۰۳۶۱۵۰‎)
مجتمع فرهنگي امام خميني: (‎۶۳۴۴۶۱۳‎)
کتابخانه آيت الله جليلي کرمانشاه: (‎۶۵۳۵۴۹۹‎)
کتابخانه امام رضا(ع) بيرجند: (‎۷۴۵۹۹۰۳‎)
کتابخانه مسجد غدير باباعلي پنج: (‎۷۹۱۲۲۹۹‎)
کتابخانه امام رضا(ع)مسجدامام جعفرصادق(ع): (‎۸۱۹۳۹۱‎)

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید