تماس با ما

 

تماس با ما

مراجعان محترم می توانند پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را از طریق شماره تلفن یا ایمیلهای ارائه شده به مسئولان کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی منتقل نمایند.

مدیران کتابخانه های وابسته آستان قدس رضوی

ردیف

مکان

مسئول 

تلفن

ایمیل

1

 معاونت امور کتابخانه های وابسته

جعفر درباغ عنبران

051-32232516

jdarbagha@gmail.com

2

رئیس دفتر معاونت امور کتابخانه های وابسته

محمدجواد حفیظی

051-32235443

mjhafizi363@gmail.com

3

رئیس اداره کتابخانه های وابسته مشهد

صفر صالحی

051-32225782

salehi.safar339@gmail.com

4

رئیس اداره کتابخانه های وابسته شهرستانها

ناصر گوهری

051-32238503

 

مسئولان کتابخانه های وابسته آستان قدس رضوی در مشهد

ردیف

نام کتابخانه

مسئول 

تلفن

ایمیل

1

مسجدالرضا (ع)

رضا رشیدپور

آقایان

051-38445932

rezarashidpoor@yahoo.com

نرگس پروین

بانوان

051-38457111

2

آیت الله حاج شیخ عباس تربتی (ره)

سید محمد حسینی

آقایان

051-37413999

 

بانوان

051-37413474

3

آیت الله حاج شیخ مجتبی قزوینی (ره)

علی وظیفه دان

آقایان

051-32766444

vazifedanali56@gmail.com

فاطمه امامی رودی

بانوان

051-32700115

4

گویای رضوی ( ویژه نابینایان )

علی وظیفه دان

051-32766444

vazifedanali56@gmail.com

5

آیت الله حاج شیخ هاشم قزوینی (ره)( واحد 1 و 2 )

احمد خسروی

آقایان

051-33648100

Ahmadkhosravi630@gmail.com

منیر تنها

بانوان

051-33666030

6

مسجد امام صادق(ع)

احمد زارعی

051-32222423

zareahmad815@gmail.com

7

محمدیه

رضا قانع

051-32595737

alishokohi2409@yahoo.com

8

مسجد پیغمبراکرم(ص)

انیس میری بعد

051-38794842

Anismiri1352@gmail.com

9

مسجد زیبنیه (س)

قاسم حسینیان

051-37247114

aqlib.zynabiyeh@yahoo.com

10

مسجد قبا

محمدباقر کلیدری

051-37636151

Rezarahmati98@yahoo.com

11

مسجد بزرگ امام رضا(ع)

زهره آمارلو

051-37633311

zohrehamarloo076@gmail.com

12

مسجد جوادالائمه (ع)

علیرضا ارجمندی

051-38823638

arjomandiara@yahoo.com

13

مجتمع فرهنگی و هنری امام خمینی(ره)

محمدبراق علیپور

آقایان

051-37411100

braghalipoor@gmail.com

ملیحه موحد

بانوان

051-37416621

14

حسینیه امام رضا(ع)

حسن پیرزاده

051-32218010

h.pgonabadi@gmail.com

15

مسجد حضرت سجاد(ع)

سیدمحمد کریمی

051-36097737

mkarimy57@gmail.com

16

سیار و تلفنی

ناصر گوهری

051-32236164

gohari1437@gmail.com

17

مسجد غدیر بابا علی

علی شکوهی

051-36514078

 

18

مسجد امام جعفر صادق (ع) سرو 12

غلامرضا رحمتی حصاری

38975610- 051

 

مسئولان کتابخانه های وابسته آستان قدس رضوی در شهرستانها

ردیف

نام کتابخانه

مسئول 

تلفن

ایمیل

1

امام رضا(ع) بروجرد

رضا شجاعی

066-42629770

rezashojaei543@gmail.com

2

فرهنگسرای بزرگ امام رضا(ع) سرخس

سیدمحسن سیدی قرقی

051-34527771

 

3

مجتمع فرهنگی و کتابخانه امام رضا(ع) درگز

محمود انتظاری

051-46231117

Mentezari51@yahoo.com

4

مجتمع فرهنگی و کتابخانه امام رضا(ع) قوچان

بهرام هراتی

051-47234700

bahram_harati@yahoo.com

5

امام رضا(ع) تربت حیدریه

جواد صادقی فر

051-52290335

j_sadeghifar@yahoo.com

6

امام رضا(ع) بیرجند

زهرا خسروی

056-32421325

birjand_khosravi@yahoo.com

7

علامه شیخ شوشتری(ره) شوشتر

محمدعلی فرهنگ شوشتری

061-36223377

farhangshushtari@gmail.com

8

امام رضا(ع) کرمانشاه

فیض الله وفاصفت

083-38249509

faizollah_1385@yahoo.com

9

کتابخانه و موزه وزیری یزد

محمدرضا انتظاربقیه الله

36224343– 035

vazirylibrary@gmail.com

10

حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع) طبس

مهدی قاسم زاده

   3تا32822200 –056

astanmobarak@yahoo.com

11

امام رضا(ع) روستای محمدآباد طبس

صدیقه عابدی مقدم

   32867375 – 056

Saba.abedi94@gmail.com

12

امام رضا(ع) قاین

رضا احمدی

7 تا 32526006 – 056    

Rezaahmadi11@yahoo.com

13

شهید آیت ا... مدرس(ره) کاشمر

مهدی رمضانی

 14تا55245611-051

mahdiramzani@yahoo.com

14

آیت ا... سید محمد تقی حکیم تهران

آیت ا... حکیم

22281249 - 021   

sharifi.effat@yahoo.com

15

مروج یزد

محمد اله نسب

36231112 - 035

Ketabkhaneh.moravej@gmail.com

16

مرتضوی رفسنجان

علی رحیمی نژاد

034-34255023

Rahiminejad52@gmail.com

17

علی بن موسی الرضا(ع) امین شهر

ناهید رمضانی

34393166 – 034

n.ramezani1363@gmail.com

19

مجتمع فرهنگی جوادالائمه(ع) رفسنجان

احمد ربیعی

34356680 - 034  

j.a.library1383@gmail.com

18

هرندی کرمان

محمد پورملاجمال

32221000 - 034

mohamad.poormolajamal@yahoo.com

20

امام رضا(ع) کرمان

وحید حسینی

32118485 - 034

v.hoseyni2012@yahoo.com

21

امام رضا(ع) گناباد

محمدرضا آشوری

051-57473070

ashori.mohammadreza@yahoo.com