روانشناسي عمومي (با رويکرد اجتماعي)
۱۳۹۹-۰۸-۲۵
روانشناسي عمومي (با رويکرد اجتماعي)
روانشناسي عمومي (با رويکرد اجتماعي): براي دانشجويان پرستاري، مامايي، پيراپزشکي/ گردآوري و تنظيم اقدس دواچي، سکينه طبائي.

 

روانشناسي عمومي (با رويکرد اجتماعي): براي دانشجويان پرستاري، مامايي، پيراپزشکي/ گردآوري و تنظيم اقدس دواچي، سکينه طبائي.- ويرايش ‎۲.- تهران: شهرآب: آينده‌سازان، ‎۱۳۹۸.
‎۱۷۶ ص.: مصور، جدول، نمودار.
کتاب حاضر قبلا با عنوان "روانشناسي عمومي: براي دانشجويان پرستاري، مامايي، پيراپزشکي" توسط انتشارات شهرآب در سال ‎۱۳۷۱ منتشر شده است.
کتابنامه.
ISBN 978-964-682-729-5.‎

 موضوع:
‎۱.روانشناسي.  
شماره ديويي: 1398 ر 729 د 150

موجودي: 

 مخزن بسته: (‎۱۱۱۲۰۷۱۰۱‎)
 تالار قفسه باز آقايان: (‎۲۰۱۹۰۴۷۷‎)
 گردش و امانت بانوان: (‎۲۱۲۳۶۲۳۶‎)
 گردش و امانت آقايان: (‎۲۲۲۲۶۹۹۱‎)
 تالار قفسه باز بانوان: (‎۲۳۸۳۱۳۱‎)
 کتابخانه مسجد امام صادق(ع): (‎۳۴۷۱۲۵۵‎)
 کتابخانه مسجد جوادالائمه (ع) - مشهد: (‎۳۸۲۷۷۱۳‎) / (۳۸۲۷۵۱۸‎)
 کتابخانه آيت الله محمد تقي بروجردي- بروجرد: (‎۴۴۵۴۹۸۵‎)
 کتابخانه مسجد محمديه: (‎۴۶۲۷۳۴۳‎)
 کتابخانه مسجد قبا: (‎۴۷۳۰۳۸۴‎)
 کتابخانه مسجد زينبيه: (‎۴۸۲۹۲۹۱‎) / (۴۸۲۹۱۱۱‎)
 کتابخانه مسجد پيغمبر(ص): (‎۵۰۳۰۹۲۸‎) / (۵۰۳۰۸۲۹‎)
 مجتمع فرهنگي و کتابخانه امام رضا(ع)- سرخس: (‎۵۱۴۶۷۶۶‎)
 کتابخانه امام رضا(ع) روشناوند گناباد: (‎۵۳۹۱۴۰‎)
 کتابخانه علامه شيخ شوشتري- شوشتر: (‎۵۴۴۰۶۰۸‎) / (۵۴۴۰۵۲۲‎)
 مجتمع فرهنگي و کتابخانه امام رضا(ع)- قوچان: (‎۵۷۴۷۰۸۹‎)
 کتابخانه آيت الله جليلي کرمانشاه: (‎۶۵۳۵۶۲۴‎)
 کتابخانه آيت الله سيدمحمدتقي حکيم تهران: (‎۷۲۳۹۳۴۳‎)
 کتابخانه امام رضا(ع) بيرجند: (‎۷۴۶۰۱۰۹‎)
 کتابخانه مسجد غدير باباعلي پنج: (‎۷۹۱۲۷۲۲‎) / (۷۹۱۲۱۶۶‎)
 کتابخانه امام رضا(ع)مسجدامام جعفرصادق(ع): (‎۸۱۹۷۲۲‎) / (۸۱۹۳۶۷‎)
 کتابخانه امام رضا(ع)گناباد: (‎۸۲۱۱۰۶۹‎)
 کتابخانه مسجد اميرالمومنين(ع): (‎۸۴۳۷۲۲‎)

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید