حقوق اساسي و ساختار حکومت جمهوري اسلامي ايران
۱۴۰۰-۰۱-۱۲
12 فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران
حقوق اساسي و ساختار حکومت جمهوري اسلامي ايران
نوشته حاضر شامل دو بخش اصلی به بیان حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران می پردازد.


کتاب «حقوق اساسي و ساختار حکومت جمهوري اسلامي ايران» توسط انتشارات اطلاعات در سال 1373 به چاپ رسیده است. نویسنده این کتاب قاسم شعبانی است.

بدون شک یکی از بزرگترین و بهترین نعمات الهی که به ملت ایران ارزانی داشته شد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که پس از گذشتن از فراز و نشیب‌ها و پشت‌سر گذاشتن تجارب ارزنده‌ای در زمینه‌های اداره نظام و سیاست‌های قضایی و اقتصادی و مالی و برنامه‌ریزی و غیره به خوبی توانسته است ارزش و توان علمی و دقت حقوقی خود را اثبات کند.

نوشته حاضر شامل دو بخش اصلی است که بخش اول مشتمل بر مباحثی از حقوق اساسی عمومی و یا کلیات حقوق اساسی است که به منظور آشنایی دانشجویان با برخی از مفاهیم و تعاریف و برخی از قوانین اساسی دنیا و موضوعاتی از این قبیل نگاشته شده است.

بخش دوم کتاب، شرح و تفسیر کلیه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که سعی شده است ضمن بررسی و تحلیل مبانی آن با بیانی ساده و قابل فهم و همگانی اصول آن را تشریح نموده و در بسیاری از مباحث نظرات و دیدگاه‌ها و برداشت‌های نگارنده به طور صریح و روشن ارائه شده است.

سرفصل مطالب:
بخش اول : حقوق اساسی عمومی
فصل اول : کلیات حقوق اساسی
فصل دوم : منابع حقوق اساسی
فصل سوم : دولت
فصل چهارم : حاکمیت و حکومت

بخش دوم : حقوق اساسی اختصاصی (حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران)
فصل اول : اصول کلی
فصل دوم : حقوق اساسی مردم
فصل سوم : نهادهای اساسی ، ارکان و قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران
فصل چهارم : اقصتاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل پنجم : سیاست خارجی ، اهداف و اصول روابط بین الملل
فصل ششم : رسانه های گروهی
فصل آخر : نقد اصول مبهم و تحلیل نارسائیها و ابهامات موجود در قانون اساس جهت اصلاح و بازنگری آن

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید