علیرضا اسفندیاری مقدم
۱۳۹۴-۱۱-۱۸
علیرضا اسفندیاری مقدم
علیرضا اسفندیاری مقدم متولد 1358 علی آباد کتول است. سوابق اجرایی حوزه علمیه خواهران (فدک) و برادران همدان، ۱۳۹۱ – عضو شورای راهبردی علوم و فناوریهای پیشرفته استان همدان وابسته به مرکز علوم و فناوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۰- دبیر ستاد سی ­اُمین سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی در استان همدان، ۱۳۹۰-۱۳۹۱٫
نام و نام خانوادگی: علیرضا اسفندیاری مقدم
تاریخ تولد:۱۳۵۸
محل تولد:علی آباد کتول

سابقه تحصیلات:
دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ۱۳۸۸
کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۴
کارشناسی علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۱
درجه علمی و محل خدمت
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
فعالیت های علمی
کتاب(فارسی و غیرفارسی)
تالیف:
 1. یغمائی، جواد؛ اسفندیاری مقدم، علیرضا و آصفی یزدی، ناصر. (۱۳۸۴)، مدیریت کتابخانه های دانشگاهی. مشهد: نشر ۵۹٫
 2. اسفندیاری مقدم، علیرضا؛ طاهری، سید مهدی و یعقوب نژاد، محمدهادی. (۱۳۸۶)، رویکردهای نوین در تدوین اصطلاحنامه ها. با همکاری بهروز بیات. انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، به سفارش مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.
 3. حسن­ زاده، محمد و اسفندیاری مقدم، علیرضا. نمایه سازی: اصول و روشها، تهران: سمت (زیر چاپ).
 4. رحیمی، جلال و اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۹۰)، آن سوی موفقیت: سیری در سیره مدیران موفق. همدان: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
ترجمه
 1. استوارت، لی. (۱۳۸۳)، مجموعه سازی منابع الکترونیکی، ترجمه محمد زره ساز و علیرضا اسفندیاری مقدم، ویراسته محمد حسین دیانی، مشهد: نشر کتابخانه رایانه­ای، ۱۳۸۳٫
 2. هندرسون، جو. (۱۳۸۵)، ۱۰۱ درس برای شروع دویدن، ترجمه مهدی طالب پور، علیرضا اسفندیاری مقدم و رضا بالدی، مشهد: آستان قدس رضوی، نشر به نشر.
 3. مجموعه گستری کتابخانه های عمومی در قرن ۲۱ (مجموعه مقالات). (۱۳۸۶)، ترجمه علیرضا رستمی گومه و علیرضا اسفندیاری مقدم، تهران: نشر چاپار.
 4. Yaghoobnejad, M.H. (2008). An introduction to foundations of Islamic   Sciences hesaurus, translated from Persian into English by Alireza Isfandyari-Moghaddam, Qom: IDIC. (In press
ویراستاری:
انجمن کتابداری قم." اخلاق حرفه ای کتابداران و اطلاع رسانان".ویراسته علیرضا اسفندیاری مقدم. تهران: کتابدار، ۱۳۸۶٫
مقاله ها( فارسی و غیرفارسی)
تالیف:
 1. اسفندیاری مقدم، علیرضا و زهدی، سارا. (۱۳۹۱)، "بررسی مهارتها و قابلیتهای کتابداران دیجیتال: مورد پژوهشی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی تبریز"، کتابداری و اطلاع­رسانی، ۵۹ (۳).
 2. دانش، فرشید؛ سهیلی، فرامرز؛ اسفندیاری مقدم، علیرضا؛ کرمی، نورالله و زارعی، افروز. (۱۳۹۱)، “وب­سایتهای هسته دانشگاههای جهان اسلام”، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۶۹: ۷۵۹٫
 3. اسفندیاری مقدم، علیرضا و بهاری موفق، زهره. (۱۳۹۱)، “میزان هم‌پوشانی نتایج بازیابی شده‌ی کلیدواژه‌های تخصصی پزشکی در موتورهای کاوش عمومی وب”، مدیریت اطلاعات سلامت، ۹(۲).
 4. زاهدی، راضیه؛ دانش، فرشید و اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۹۰)، "سازماندهی محتوای کتابخانه­های دیجیتالی با استفاده از نظام ساده سازماندهی دانش"، کتابداری و اطلاع­رسانی، ۵۵(۳): ۸۳٫
 5. رحیمی، جلال و اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۹۰)، "رویکردی شناختی به تنگناهای اخلاقی ناشی از انقلاب فناوری اطلاعات: برخی ملاحظات و راهکارها"، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۲۷(۲): ۴۴۵-۴۵۹٫
 6. اسفندیاری مقدم، علیرضا و کاشی نهنجی، وحیده. (۱۳۹۰)، "تأثیر فنّاوری اطلاعات بر سواد اطلاعاتی: ﻣﻮردﭘﮋوﻫﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان"، فصلنامه نظامها و خدمات اطلاعاتی، ۱(۱): ۳۸-۲۵٫
 7. سهیلی، فرامرز؛ دانش، فرشید؛ مصری‌نژاد، فائزه و اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۹۰)، "قانون باروری پدیدآور در مورد تولیدات علمی محققان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس پایگاه Web of “Science، مدیریت اطلاعات سلامت، ۸(۶).
 8. اسفندیاری مقدم، علیرضا، حسن­زاده، محمد و غیوری، زینب. (۱۳۹۰)، “تحلیل عاملهای اثرگذار بر تولیدات علمی زنان ایرانی در آی. اس. آی”، پژوهشنامه کتابداری و اطلاع­رسانی، ۱(۱): ۱۰۹-۱۳۴٫
 9. اسفندیاری مقدم، علیرضا؛ زارعی، عیسی و فامیل­روحانی، سید علی­اکبر. (۱۳۹۰)، "ارزیابی عملکرد اداره کل آرشیوها و کتابخانه­های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی تعالی سازمانی ای.اف.کیو.ام"، فصلنامه گنجینه اسناد، ۲۱(۱): ۱۰۵-۸۸٫
 10. دانش، فرشید؛ اصنافی، امیررضا، اسفندیاری مقدم، علیرضا؛ ریاضی پور، مریم و زارعی، افروز. (۱۳۹۰)، "معتبرترین مجلات الکترونیکی رایگان انگلیسی‌زبان علوم پزشکی"، (ویژه‌نامه علم‌سنجی) فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، ۲۶ (۴):۱۳۲۰-۱۳۳۶٫
 11. تاج­ آبادی، رضا و اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۹۰)، “دانشجویان کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک درمورد تاثیر اینترنت برتسهیل یادگیری شان در دروس عملی چه می­گویند؟”، فصلنامه کتاب، ش. ۸۶، ص. ۷۱٫
 12. اسفندیاری مقدم، علیرضا و حسینی­شعار، منصوره. (۱۳۹۰)، "میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه­های دانشگاهی همدان از امکانات و قابلیتهای وب ۲٫۰"، کتابداری و اطلاع­رسانی، ۵۳ (۱).
 13. اسفندیاری مقدم، علیرضا و حسینی­شعار، منصوره. (۱۳۹۰)، "تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر استفاده کتابداران کتابخانه­های دانشگاهی همدان از وب ۲٫۰"، اطلاع­شناسی، ۲۶ (۲): ۵۳٫
 14. صابری، محمدکریم و اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۹۰)، “بررسی میزان دسترس‌ پذیری و زوال استنادهای وبی مقالات نمایه شده در مؤسسه‌ی اطلاعات علمی  (ISI) در حوزه‌ی اطلاعات سلامت و کتابداری پزشکی”، مدیریت اطلاعات سلامت، ۸(۲)، ص. ۱۸۹٫
 15. باب­الحوائجی، فهیمه و اسفندیاری مقدم، علیرضا (۱۳۸۸)، "تحلیل اهمیت- عملکرد به عنوان رویکردی راهبردی برای کیفیت­ سنجی خدمات کتابخانه­ های دانشگاهی: موردپژوهی کتابخانه­ های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران"، مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، سال دوم، شماره ۵، بهار و تابستان.
 16. دانش، فرشید؛ سهیلی، فرامرز؛ مصری نژاد، فائزه و اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۸۹). "رؤیت­پذیری، تاثیر وبی، همکاری میان وب­سایت های مدارس کتابداری و اطلاع­ رسانی در آمریکا"، فصلنامه کتاب، ۲۱(۴): ۱۴۱٫
 17. اسفندیاری مقدم، علیرضا و حسنلو، سکینه. (۱۳۸۹)، "دیدگاه اعضای انجمن کتابداری و اطلاع­رسانی ایران نسبت به اصول اخلاق حرفه­ای کتابداری"، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره­های ۱ و ۲، ص. ۴۸٫
 18. اسفندیاری مقدم، علیرضا و باب­الحوائجی، فهیمه. (۱۳۸۹)، "سیاهه­ای برای کیفیت­سنجی خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاهی"، فصلنامه دانش­شناسی، شماره ۸، ص ۱٫
 19. اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۸۹)، “ فقط کتابداران می­خندند”، کتاب ماه کلیات، شماره ۱۵۳، ص ۲۸٫
 20. اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۸۹)، “گوهر ماندگار”، کتاب ماه کلیات، شماره ۱۵۰، ص ۳۶٫
 21. اسفندیاری مقدم، علیرضا و کاشی نهنجی، وحیده. (۱۳۸۹)، “بررسی محتوایی کاریکاتورها با مضامین کتابداری و اطلاع­رسانی”، کتاب ماه کلیات، شماره ۱۴۵، ص ۹۸٫
 22. نوروزی، یعقوب؛ امانی، عبدالباقر و اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۸۸)، "بررسی میزان کاربرد اینترنت در کتابخانه­های دانشگاهی شهر قم"، فصلنامه دانش­شناسی، شماره ۷، ص ۱۰۱٫
 23. اسفندیاری مقدم، علیرضا و بهاری موفق، زهره. (۱۳۸۸)، "امکانات جستجو در فراموتورهای جستجو در وب: رویکردی مبتنی بر سیاهه وارسی"، فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، شماره ۶۰، ص ۲۶۵٫
 24. اسفندیاری مقدم، علیرضا؛ دانش، فرشید و سهیلی، فرامرز. (۱۳۸۸)، "رتبه­بندی و تعیین وب­سایتهای هسته واحدهای جامع و مراکز استانهای دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از روش وب­سنجی"، فصلنامه دانش­شناسی، شماره ۵، ص ۱٫
 25. اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۸۸)، “کتابداران، باغبانان درخت جاودانگی: گزارشی از همایش بزرگداشت استاد رحمت الله فتاحی”، کتاب ماه کلیات، شماره ۱۴۵، ص ۹۸٫
 26. اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۸۸)، “ارزش­ها و جذابیت­های کتابداری و اطلاع­رسانی”، کتاب ماه کلیات، شماره ۱۴۳، ص ۴۴٫
 27. اسفندیاری مقدم، علیرضا و زارعی، عاطفه. (۱۳۸۸)، “رویکردی آموزشی به مدیریت کتابخانه­های دیجیتال”، فصلنامه کتاب، شماره ۷۶، ص ۲۲۷٫
 28. باب­الحوائجی، فهیمه و اسفندیاری مقدم، علیرضا (۱۳۸۸)، "کیفیت ­سنجی عملکرد کتابخانه­ های دانشگاهی: رویکردی متن­ پژوهانه"، کتابداری و اطلاع ­رسانی، ۱۲ (۱)، ص ۴۹٫
 29. صابری، محمدکریم و اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۸۸)، “دسترس­ پذیری و زوال استنادهای اینترنتی در مجله­های دسترسی آزاد نمایه شده در ISI: یک مطالعه موردی”، دو فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی، شماره ۲۱، ص ۱۷۹٫
 30. اسفندیاری مقدم، علیرضا و بیات، بهروز. (۱۳۸۷)، "کتابخانه­ های دیجیتال در آینه متون: برخی مباحث و ملاحظات"، کتابداری و اطلاع­ رسانی، ۱۱ (۳)، ص ۱۱٫
 31. اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۸۷)، "فراهم ­آوری و مدیریت بهینه آن در کتابخانه­ ها"، کتاب ماه کلیات، شماره ۱۲۵، ص ۸۰٫
 32. اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۸۶)، “پر کردن شکاف دیجیتال: تاملی بر نقش کتابداران در هزاره سوم”، کتابداری و اطلاع­ رسانی، ۱۰ (۴)، ص ۱۲۹٫
 33. اسفندیاری مقدم، علیرضا (۱۳۸۶)، "مروری بر مرجع­ شناسی عمومی (منابع لاتین)"، کلیات کتاب ماه، شماره ۱۱۵، ص ۷۶٫
 34. اسفندیاری مقدم، علیرضا و پریرخ، مهری. (۱۳۸۴)، “بررسی نتایج جستجو در ابرموتورهای کاوش و موتورها تحت پوشش آنها از جنبه همپوشانی و رتبه­بندی”، کتابداری و اطلاع­رسانی، ۸ (۴)، ص ۵۹٫
 35. آزاد، اسدالله و اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۸۴)، “نقد و بررسی کتاب مبانی، تاریخچه و فلسفه علم اطلاع رسانی (گزیده مقالات) به کوشش علیرضا بهمن آبادی”، کلیات کتاب ماه، شماره ۹۱، ص ۹۳٫
ترجمه:
 1. شیری، علی اصغر و کرافورد، روی. (۱۳۹۱)، “اصطلاحنامه­های روی وب: تحولات و روندهای جاری”، ترجمه سیدمهدی طاهری، علیرضا اسفندیاری مقدم و بهروز بیات، کتاب ماه کلیات، شماره ۱۷۲، ص ۸۴٫
 2. گولدینگ، آن. (۱۳۸۸)، "کتابخانه­ ها و سرمایه فرهنگی"، ترجمه علیرضا اسفندیاری مقدم و عیسی زارعی، کتاب ماه کلیات، شماره ۱۴۶، ص ۶۰٫
 3. مک منمی، دیوید. (۱۳۸۷)، "رانگاناتان در قرن بیست و یکم"، ترجمه علیرضا اسفندیاری مقدم. کتاب ماه کلیات، شماره ۱۲۹، ص ۲۲٫
 4. گالوین، جین (۱۳۸۷)، "راهبردهای جایگزین برای ارتقاء‌ سواد اطلاعاتی"، ترجمه علیرضا اسفندیاری مقدم و ابوالفضل احمدی، کتاب ماه کلیات، شماره ۱۲۸، ص ۲۴٫
 5. اسنی مان، ریتا و ام فیدی، همیلتون. (۱۳۸۵)، “استفاده از اینترانت به عنوان ابزاری برای مدیریت دانش در کتابخانه­ های دانشگاهی”، ترجمه علیرضا اسفندیاری مقدم و فاطمه ذاکری فرد. کتابداری و اطلاع­رسانی، ۹ (۲)، ص ۱۹۵٫
 6. چان، سون کنگ. (۱۳۸۵)، “آنچه متخصصان اطلاع­رسانی درباره نوع چکیده می­گویند: ایجاد زمینه­ای مشترک با زبان شناسان”، ترجمه محمد زره ساز، علیرضا اسفندیاری مقدم و  محمد سوهانیان حقیقی، نما، شماره اول، دوره ششم.
 7. کینونن، تورکا. (۱۳۸۳)، “سابقه‌ تجربی کاربر در فناوری ارتباطات”، ترجمه علیرضا اسفندیاری مقدم، نما، شماره سوم، دوره دوم.
 8. شیری، علی اصغر و روی، کرافورد. “اصطلاحنامه­ های روی وب: پیشرفتها و روندهای جاری”، ترجمه مهدی طاهری، علیرضا اسفندیاری مقدم و بهروز بیات، فصلنامه کتاب (زیر چاپ).
 9. لیم، جاموس جرومه. "آسیای شرقی در اقتصاد اطلاعات: فرصتها و چالشها"، ترجمه علیرضا اسفندیاری مقدم، فصلنامه کتاب (زیر چاپ).
مقاله­های ارائه شده به سمینار و سخنرانیها
 1. Isfandyari-Moghaddam, A., Bayat, B., Maleki, S. and Ranjbar, V. (2011), “Evaluation of university websites as communication tools: An Iranian report”, Zhuhai, China, 19-20 November;
 2. Isfandyari-Moghaddam, A. and Veisi, K. (2011), “Information literacy as a sine qua non for modern public relations in the information society”. Conference on Corporate Communication, 7-10 June. New York, USA;
 3. Isfandyari-Moghaddam, A. (2006), “Some considerations on ethical and unethical issues originating from information technology revolution”. ۲nd Conference on Ethics and Information Technology, 13-14 Dec. Tehran, Iran.
 4. اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۹۱)، "خدمات متقابل پژوهش و سرمایه­های انسانی"، ارائه­شده در مراسم هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، دی­ماه، همدان.
 5. اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۹۱)، "پژوهش در آیینه اکنون"، ارائه­شده در مراسم هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان، آذر­ماه، تویسرکان.
 6. اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۹۱)، "سواد اطلاعاتی: آموزش و پژوهش توأمان"، ارائه­شده در مراسم هفته پژوهش حوزه برادران همدان، آذرماه، همدان.
 7. اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۹۱)، "دانشجویان به عنوان سرمایه­های انسانی: رویکردی انگیزشی"، ارائه­شده در مراسم دانشجویان ورودی جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، مهرماه، همدان.
 8. اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۹۱)، "سواد اطلاعاتی: فراگامی فراروی فرهیختگان"، ارائه­ شده در مراسم هفته آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان، اردیبهشت، تویسرکان.
 9. اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۹۰)، "پژوهش و سرمایه­ های انسانی: یک نگاه جهانی – ملی"، ارائه شده در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر منطقه ۵ دانشگاه آزاد اسلامی، بهمن، اراک.
 10. اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۹۰)، "ارزیابی موتورهای جستجوی وبی"، ارائه­ شده در سلسله­ نشستها و سخنرانیهای گروه کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، خرداد، همدان.
 11. اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۸۹)، "فناوری اطلاعات در کتابخانه­ های دانشگاهی"، ارائه­ شده در سلسله ­نشستها و سخنرانیهای گروه کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، خرداد، همدان.
 1. اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۸۹)، "نقش کتابداران در پژوهشهای علوم اسلامی"، ارائه­ شده به مناسبت هفته پژوهش برای انجمن کتابداری و اطلاع­ رسانی ایران، شاخه قم، دی، قم.
 2. اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۸۹)، "پژوهش در پرتو علم بزرگ و علم کوچک"، ارائه­ شده در همایش هفته پژوهش، سازمان آموزش فنی و حرفه­ ای استان همدان، دی، همدان.
 3. اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۸۹)، "اخلاق حرفه­ ای کتابدار"، ارائه­ شده برای دوره بدو استخدام بنام دوره بصیرت، نهاد کتابخانه­ های عمومی کشور، بهمن، مشهد.
 4. اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۸۸)، "فناوری اطلاعات، گامی بلند به سوی تحقق و توسعه کلان­شهر: برخی مباحث و ملاحظات"، سخنرانی ارائه شده در اولین همایش کلان­شهر همدان، ۲۹ مرداد، همدان.
 5. اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۸۷)، "روابط عمومی در پرتو جامعه اطلاعاتی: برخی مباحث و ملاحظات"، سخنرانی ارائه شده در هشتمین همایش مدیران روابط عمومی ادارات، سازمانها و نهادهای استان همدان، ۲۱ آبان، همدان.
 6. اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۸۷)، "پژوهش الکترونیکی: سکوی مشارکت، بهره­وری و توسعه پایدار"، سخنرانی ارائه ­شده به مناسبت هفته پژوهش، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
 7. اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۸۷)، "ترویج فرهنگ مطالعه: کتابداران، پیش قراولان تغییر"، سخنرانی ارائه شده به مناسبت هفته کتاب، ویژه کتابداران کانون های مساجد استان همدان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان.
 8. اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۸۴)، "پژوهشی پیرامون فرهنگ­سازی جوانان"، ارایه شده در سمینار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی­ آباد کتول، آذر.
 9. اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۸۴)، "پژوهشی پیرامون ایدز با تأکید بر نقش اطلاعات"، ارایه شده در سمینار استان گلستان، دی.
 10. زره­ساز، محمد و اسفندیاری مقدم، علیرضا (۱۳۸۲)، "پژوهشی پیرامون شهرت و موقعیت اجتماعی حرفه­مندان رشته کتابداری و اطلاع­رسانی شهر مشهد"، ارایه شده در سمینار
 11. بازاندیشی درباره منزلت حرفه کتابداری، تهران: انجمن کتابداران ایران، اردیبهشت.
د. مقاله­ های لاتین
 
 1. Isfandyari-Moghaddam, A. (2013), “Fundamentals of managing reference collections”, Journal of Librarianship and Information Science, Vol. 45 No. 2, p. 179-180;
 2. Isfandyari-Moghaddam, A. (2013), “Lifelong learning in public libraries: Principles, programs, and people”, The Electronic Library, Vol. 31 No. 3, pp. 401-402;
 3. Isfandyari-Moghaddam, A. (2013), “The new knowledge workers”, The Electronic Library, Vol. 31 No. 3, pp. 402-403;
 4. Isfandyari-Moghaddam, A. (2013), “Web search engine research”, The Electronic Library, Vol. 31 No. 3, pp. 403-404;
 5. Isfandyari-Moghaddam, A. (2013), “Personal knowledge management: Individual, organizational and social perspectives”, Aslib Proceedings, Vol. 65 No. 3, pp. 326-329;
 6. Jalalifard, M., Norouzi, Y. and Isfandyari-Moghaddam, A. (2013), “Analyzing web citations availability and half-life in medical journals: A case study in an Iranian university”, Aslib Proceedings, Vol. 65 No. 3, pp. 242-261;
 7. Isfandyari-Moghaddam, A. and Hasanzadeh, M. (2013), “A study of factors inhibiting research productivity of Iranian women in ISI”, Scientometrics, Vol. 95 No. 2, pp. 797-815;
 8. Isfandyari-Moghaddam, A. (2013), “Ethical impact of technological advancements and applications in society”, Ethics and Information Technology, Vol. 15 No. 1, pp. 69-71;
 9. Isfandyari-Moghaddam, A. (2013), “Understanding librarians: Communication is the issue”, Journal of Librarianship and Information Science, Vol. 45 No. 1, p. 84;
 10. Isfandyari-Moghaddam, A. (2012), “The special collections handbook”, Journal of Librarianship and Information Science, Vol. 44 No. 4, pp. 285 – 287;
 11. Isfandyari-Moghaddam, A. (2012), “Annual review of Information Science and Technology, Vol. 45”, Online Information Review, Vol. 36 No. 6, pp. 930 – 931;
 12. Isfandyari-Moghaddam, A. (2012), “M-Libraries 3: Transforming libraries with mobile technology”, The Electronic Library, Vol. 30 No. 6, pp. 871 – 872;
 13. Isfandyari-Moghaddam, A. (2012), “Multimedia semantics: Metadata, analysis and interaction”, International Journal of Information Management, Vol. 32 No. 5, pp. 495– ۴۹۷;
 14. Isfandyari-Moghaddam, A. (2012), “Communication matters: Materialistic approaches to media, mobility, and networks”, Journal of Communication, Vol. 62 No. 4, pp. E9–E13;
 15. Isfandyari-Moghaddam, A. (2012), “Quality assurance and accreditation in distance education and e-learning: Models, policies and research”, Higher Education, Vol. 64 No. 5, pp. 743-745;
 16. Isfandyari-Moghaddam, A. (2012), “Information markets: A strategic guideline for the I-commerce”, Information Society, Vol. 28 No. 5, pp. 348–۳۴۹;
 17. Isfandyari-Moghaddam, A. (2012), “Review of: Büttcher, Stefan., Clarke, Charles L.A. and Cormark, Gordon V. Information retrieval: implementing and evaluating search engines”, Information Research, Vol. 17 No. 3, R454;
 18. Isfandyari-Moghaddam, A. (2012), “Digital solidarities, communication policy and multi-stakeholder global governance: The legacy of the World Summit on the Information Society…Emerging digital spaces in contemporary society: Properties of technology”, European Journal of Communication, Vol. 27 No. 2, pp. 197-203;
 19. Isfandyari-Moghaddam, A. (2012), “Human information retrieval”, Library Resources & Technical Services, Vol. 56 No. 3, p. 215;
 20. Isfandyari-Moghaddam, A. (2012), “The structure of knowledge: Classifications of science and learning since the Renaissance”, Knowledge Organization, Vol. 39 No. 2, pp. 137-141;
 21. Isfandyari-Moghaddam, A. (2012), “Special libraries as knowledge management centres”, The Electronic Library, Vol. 30 No. 4, pp. 562 – ۵۶۳;
 22. Isfandyari-Moghaddam, A. (2012), “Facilitating access to the Web of data: A guide for librarians”, Journal of Librarianship and Information Science, Vol. 44 No. 2, pp. 139-140;
 23. Isfandyari-Moghaddam, A. (2012), “Introduction to Information Science and Technology”, The Electronic Library, Vol. 30 No. 3, pp. 443-444;
 24. Isfandyari-Moghaddam, A. (2012), “Digital culture and e-tourism: technologies, applications and management approaches”, Online Information Review, Vol. 36 No. 2, pp. 323-324;
 25. Isfandyari-Moghaddam, A., Hasanzadeh, M. and Ghayoori, Z. (2012), “A study of factors affecting research productivity of Iranian women in ISI”, Scientometrics, Vol. 91 No. 1, pp.159-172;
 26. Sadat-Moosavi, A., Isfandyari-Moghaddam, A. and Tajeddini, O. (2012), “Accessibility of online resources cited in scholarly LIS journals: A study of Emerald ISI-ranked journals”, Aslib Proceedings, Vol. 64 No. 2, pp.178-192;
 27. Isfandyari-Moghaddam, A. (2012), “Using Web 2.0 for health information”, The Electronic Library, Vol. 30 No. 1, pp. 152-153;
 28. Behzadi, H., Isfandyari-Moghaddam, A. and Sanji, M. (2012), “E-government portals: A knowledge management study”, The Electronic Library, Vol. 30 No. 1, pp. 89-102;
 29. Isfandyari-Moghaddam, A. (2012), “Being an information innovator”, Library Review, Vol. 61 No. 1, pp. 63-64;
 30. Isfandyari-Moghaddam, A. (2012), “Public libraries and social justice”, Library Management, Vol. 33 No. 1/2, pp. 121-123;
 31. Isfandyari-Moghaddam, A. and Pharo N. (2011), “Interactive information seeking, behaviour and retrieval”, Information Research, Vol. 16 No. 4, R425;
 32. Isfandyari-Moghaddam, A. (2011), “InfoSci Dictionary”, Information Research, Vol. 16 No. 4, R431;
 33. Isfandyari-Moghaddam, A., Bayat, B., Maleki, S. and Ranjbar, V. (2011), “Evaluation of university websites as communication tools: An Iranian report”, Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 121, pp. 121-130;
 34. Isfandyari-Moghaddam, A. and Kashi-Nahanji, V. (2011), “Does information technology affect the level of information literacy?: A comparative case study of high school students”, Aslib Proceedings, Vol. 63 No. 6, pp. 618 – ۶۳۱;
 35. Isfandyari-Moghaddam, A. (2011), “Digital research in the study of classical antiquity”, Online Information Review, Vol. 35 No. 6, pp. 974 – 975;
 36. Saberi, M.K., Isfandyari-Moghaddam, A. and Mohamadesmaeil, S. (2011), “Web citations analysis of the JASSS: The first ten years”, Journal of Artificial Societies and Social Simulation, Vol. 14 No. 4, pp. 22-32.
 37. Isfandyari-Moghaddam, A. (2011), “Innovations in information retrieval: Perspectives for theory and practice”, International Journal of Information Management, Vol. 31 No. 6, pp. 602-603;
 38. Isfandyari-Moghaddam, A. (2011), “Digital government: E-government research, case studies, and implementation…Global strategy and practice of E-governance: Examples from around the world”, Government Information Quarterly, Vol. 28 No. 4, pp. 555-556;
 39. Isfandyari-Moghaddam, A. (2011), “Evaluation of digital libraries: An insight into useful applications and methods”, The Electronic Library, Vol. 29 No. 4, pp. 555-556;
 40. Isfandyari-Moghaddam, A. and Saberi, M.K. (2011), “The life and death of URLs: The case of Journal of the Medical Library Association”, Library Philosophy and Practice (July);
 41. Isfandyari-Moghaddam, A. (2011), “An overview of the changing role of the systems librarian: Systemic shifts”, Library Collections, Acquisitions, and Technical Services, Vol. 35 No. 2/3, p. 94;
 42. Mohsenzadeh. F. and Isfandyari-Moghaddam, A. (2011), “Perceptions of library staff regarding challenges of developing digital libraries: The case of an Iranian university”, Program: Electronic Library and Information Systems, Vol. 45 No. 3, pp. 346 – ۳۵۵;
 43. Abazari, Z., Isfandyari-Moghaddam, A. and Ghorbabi, M. (2011), “An
  evaluation of Iranology CD-ROM databases”, Malaysian Journal of Library & Information Science, Vol. 16 No. 3, pp. 87-102;
 44. Isfandyari-Moghaddam, A. (2011), “Technology training for libraries”, The Electronic Library, Vol. 29 No. 2, pp. 281-282;
 45. Isfandyari-Moghaddam, A. (2011), “Business planning for digital libraries: International approaches”, Online Information Review, Vol. 35 No. 2, pp. 316- 317;
 46. Isfandyari-Moghaddam, A. (2011), “E-government web site development: Future trends and strategic models”, Online Information Review, Vol. 35 No. 1, pp. 162-163;
 47. Isfandyari-Moghaddam, A. (2011), “Internet research–Illustrated”, The Electronic Library, Vol. 29 No. 1, pp. 147-148;
 48. Babalhavaeji, F., Isfandyari-Moghaddam, A., Aqili, S.V. and Shakooii, A. (2010), “Quality assessment of academic libraries' performance with a special reference to information technology-based services”, The Electronic Library, Vol. 28 No. 4, pp. 592-621;
 49. Isfandyari-Moghaddam, A. (2010), “Visual media for teens: Creating and using a teen-centered film collection, The Electronic Library, Vol. 28 No. 3, pp. 463-646;
 50. Abazari, Z. and Isfandyari-Moghaddam, A. (2010), “Establishing an information network among Islamic Sciences Centers in Iran: A feasibility study”, Interlending & Document Supply, Vol. 38 No. 3, pp. 189-194;
 51. Isfandyari-Moghaddam, A. and Bahari-Movaffagh, Z. (2010), “Evaluating and comparing search features of Web metasearch engines: A checklist-based approach”, Malaysian Journal of Library & Information Science, Vol.15 No.2, pp. 1-17;
 52. Isfandyari-Moghaddam, A., Saberi, M.K. and Mohammad Esmaeel, S. (2010), “Availability and half-life of Web references cited in Information Research Journal: A citation study”, International Journal of Information Science and Management, Vol. 8 No. 2, pp. 57-75;
 53. Isfandyari-Moghaddam, A. and Kashi-Nahanji, V. (2010), “An artistic horizon: Content analysis of caricatures with Library and Information Science themes”, Library Philosophy and Practice (September);
 54. Mohsenzadeh, F. and Isfandyari-Moghaddam, A. (2009), “Application of information technologies in academic libraries”, The Electronic Library, Vol. 27 No. 6, pp. 986-998;
 55. Babalhavaeji, F., Isfandyari-Moghaddam, A., Aqili, S.V. and Shakooii, A. (2009), “Quality assessment of academic library performance: The case of an Iranian academic library”, Malaysian Journal of Library & Information Science, Vol. 14 No. 2, pp. 51-81;
 56. Isfandyari-Moghaddam, A. (2009), “Managing digital libraries in the light of staff and users: An approach”, International Journal of Information Science and Management, Vol. 7 No. 1, pp. 31-40;
 57. Isfandyari-Moghaddam, A. (2009), “Databases: From paper-based to web-based”, Library Philosophy and Practice (March);
 58. Mohammadi, M. and Isfandyari-Moghaddam, A. (2008), “Some issues on impacts and characteristics of information as wealth in the new economy”, International Journal of Information Science and Technology, Vol. 6 No. 2, pp. 37-47;
 59. Mohammadi, M., Isfandyari-Moghaddam, A. and Ezadi-Yeganeh, M. (2008), “Students' perception of user education impact on using reference resources: An Iranian experience”, Library Philosophy and Practice (August);
 60. Isfandyari-Moghaddam, A. and Bayat, B. (2008), “Digital libraries in the mirror of the literature: Issues and considerations”, The Electronic Library, Vol. 26 No. 6, pp. 844-862;
 61. Isfandyari-Moghaddam, A. and Ranjbar, V. (2008), “Difference among ranking algorithms of different web search tools: A statistical approach”, Malaysian Journal of Library & Information Science, Vol. 13 No. 2, pp. 15-28;
 62. Aqili, S.V. and Isfandyari-Moghaddam, A. (2008), “Bridging the digital divide: The role of librarians and information professionals in the third millennium”, The Electronic Library, Vol. 26 No. 2, pp. 226-237;
 63. Isfandyari-Moghaddam, A. (2007), “Web metasearch engines: A comparative study on search capabilities using an evaluation checklist”, Online Information Review, Vol. 31, No. 3, pp. 300-309;
 64. Isfandyari-Moghaddam, A. and Parirokh, M. (2006), “A comparative study on overlapping of search results in metasearch engines and their common underlying search engines”, Library Review, Vol. 55, No. 5, pp. 301-306.
 
 
سوابق اجرایی
 1. حوزه علمیه خواهران (فدک) و برادران همدان، ۱۳۹۱ –
 2. عضو شورای راهبردی علوم و فناوریهای پیشرفته استان همدان وابسته به مرکز علوم و فناوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۹۰-
 3. دبیر ستاد سی ­اُمین سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی در استان همدان، ۱۳۹۰-۱۳۹۱٫
 4. مشاور رئیس و مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ۱۳۸۸-
 5. معاون آموزشی- دانشجویی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ۱۳۸۷-۱۳۸۸٫
 6. گروه کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ۱۳۸۵-
 7. گروه کتابداری دانشگاه پیام نور قم، ۱۳۸۵-۱۳۸۶٫
 8. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، قم، ۱۳۸۵-۱۳۸۷٫
 9. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ۱۳۸۵-۱۳۸۸٫
جوایز و افتخارات:
 1. پژوهشگر برگزیده استان همدان از سوی ستاد برگزاری هفته پژوهش در سال ۱۳۹۱ (دریافت لوح از استاندار همدان)؛
 2. پژوهشگر شایسته تقدیر در پانزدهمین جشنواره پایان نامه سال دانشجویی (۱۳۹۱)؛
 3. کسب عنوان پُرخواننده­ ترین مقالات بین­المللی طبق گزارش پایگاه معتبر Sage در ژوئن سال ۲۰۱۲ (مقاله منتشره در Journal of Librarianship and Information Science)؛
 4. مُولدترین نویسنده کتابداری ایران در ISI بر اساس تحلیل پایگاه Web of Knowledge
 5. پژوهشگر ویژه علوم انسانی در منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۹۰
 6. کسب طرح درون­ دانشگاهی برتر علوم انسانی در منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۹۰
 7. کسب مقاله برتر علوم انسانی در منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۹۰
 8. پژوهشگر شایسته تقدیر استان همدان از سوی ستاد برگزاری هفته پژوهش در سال ۱۳۹۰
 9. پذیرفته شدن به عنوان استاد پژوهشگر برتر در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سال ۱۳۹۰
 10. پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۰ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 11. کسب لوح تقدیر از رئیس مجلس ایثارگران کشور به دلیل همکاریهای علمی – پژوهشی در سال ۱۳۹۰
 12. کسب رتبه استاد موفق دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سال ۱۳۹۰
 13. پژوهشگر رتبه اول حوزه علوم انسانی در اولین جشنواره پژوهشی، علمی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی (فرهیختگان)، ۱۳۹۰
 14. عضو بنیاد ملی نخبگان از سال ۱۳۸۹
 15. پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی در یازدهمین جشنواره پژوهشگران و فناوران برتر کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در سال ۱۳۸۹
 16. برنده دوم بخش جوان چهارمین جشنواره بین­ المللی فارابی در گروه فناوری اطلاعات، اطلاع‌رسانی و کتابداری در سال ۱۳۸۹
 17. پژوهشگر شایسته تقدیر استان همدان از سوی ستاد برگزاری هفته پژوهش در سال ۱۳۸۹
 18. پذیرفته شدن به عنوان استاد پژوهشگر برتر در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سال ۱۳۸۹
 19. پذیرفته شدن به عنوان یکی از استادان پژوهشگر برتر در منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۸۸ در حوزه علوم انسانی
 20. پژوهشگر برتر سال ۱۳۸۸ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 21. پژوهشگر شایسته تقدیر استان همدان از سوی ستاد برگزاری هفته پژوهش در سال ۱۳۸۸
 22. پذیرفته شدن به عنوان برترین دانشجوی دکتری کتابداری کشور در سال ۱۳۸۷
 23. پذیرفته شدن به عنوان یکی از استادان پژوهشگر برتر در منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۸۷
 24. کسب مقاله ISI برتر در منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۸۷
 25. دعوت جهت شرکت در اولین جشنواره برترینهای دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۸۷
 26. پذیرفته شدن به عنوان استاد پژوهشگر برتر در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سال ۱۳۸۷
 27. پذیرفته شدن به عنوان یکی از استادان پژوهشگر برتر استان همدان در هفته پژوهش سال ۱۳۸۷
 28. مقاله برتر سال ۲۰۰۷ در حوزه Information Studies در پایگاه  Emerald(انگلستان)
 29. پذیرفته شدن به عنوان استاد نمونه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سال ۱۳۸۷
 30. پذیرفته شدن به عنوان دانشجوی دکتری با رتبه ۲ در سال ۱۳۸۴٫
 31. پذیرفته شدن در کنکور ارشد با رتبه کشوری ۹ در سال ۱۳۸۱٫
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید