رضا بصیریان جهرمی
۱۳۹۵-۰۹-۲۵
رضا بصیریان جهرمی
رضا بصیریان جهرمی با مدرک کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی عضو گروه علم اطلاعات و دانش شناسی و هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است.
رضا بصیریان جهرمی
محل تولد: شیراز
سال تولد: 1362
 محل کار: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر- دانشکده پیراپزشکی- گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی
پست الکترونیک: rezabj@gmail.com


سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی  دانشگاه تهران   1387   18/37
کارشناسی        کتابداری و اطلاع‌رسانی  دانشگاه شیراز   1385   16/88
سوابق استخدامی
عضو هیأت علمی         دانشگاه علوم پزشکی بوشهر      از 1388/7/1 تاکنون     

سوابق اجرایی:

مسئول کمیته‌ی علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر     1390/10/1 تاکنون
مسئول کارگاه‌های کتابداری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر   1/7/ 1390   تاکنون
عضو گروه سازماندهی منابع کتابخانه  بنیاد پژوهشی پارسه- تخت جمشید 1384/4/1   1384/7/1

کتاب

بصیریان جهرمی، رضا (1388). بازاریابی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی. تهران: چاپار.
 
مقالات علمی پژوهشی (فارسی)
 • بصیریان جهرمی، رضا؛ عرفان‌منش، محمد امین (1387). ارمغان بازاریابی برای کتابداران در قرن 21. فصلنامه اطلاع‌شناسی. 6 (22): 17- 30.
 • عرفان‌منش، محمد امین؛ بصیریان جهرمی، رضا (1387). بررسی قواعد و ملزومات کارکردهای پیشینه‌های کتابشناختی: شیوه‌ای نوین در تنظیم قواعد کتابشناختی. فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی (پیام کتابخانه). 14 (4): 127- 148.
 • بصیریان جهرمی، رضا؛ بصیریان جهرمی، حسین (1388). مدیریت اطلاعات: مفاهیم و کاربردها. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. 24 (3): 117- 136.
 • بصیریان جهرمی، رضا؛ نادری جلودار، سمانه (1388). تدوین طرح بازاریابی برای کتابخانه‌ها: ضرورتی اجتناب‌ناپذیر که از آن غفلت می‌ورزیم. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. 12 (4): 123- 140.
 • بصیریان جهرمی، رضا؛ نقشینه، نادر (1388). نگاهی دوباره به بازاریابی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی: فرصتی که به چشم تهدید بدان می‌نگریم. فصلنامه مطالعات کتابداری و اطلاع‌رسانی (فصلنامه کتاب). شماره 80: 165- 180.
 • عرفان‌منش، محمد امین؛ بصیریان جهرمی، رضا (1389). تولیدات و مشارکت علمی کشورهای برتر آسیا طی سال‌های 1999تا2008: مطالعه پایگاه اسکوپوس. فصلنامه اطلاع‌شناسی. 8 (30): 109- 126.
 • عرفان‌منش، محمد امین؛ بصیریان جهرمی، رضا (1390). مطالعه تأثیر آموزش مهارت‌های کتابخانه‌ای و تورهای آشنایی با کتابخانه بر اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان. فصلنامه دانش‌شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات). 4 (15): 43- 51. 
 • خسروی، عبدالرسول؛ بصیریان جهرمی، رضا؛ سیدحسینی، شهره؛ معتمد، نیلوفر (1391). بررسی رابطه هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌‌ای دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر بوشهر. فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی. در نوبت چاپ.
 • عرفان‌منش، محمد امین؛ روحانی، والا علی؛ بصیریان جهرمی، رضا؛ غلامحسین‌زاده، زهره؛ (1391). بررسی مشارکت پژوهشگران روانشناسی و روانپزشکی در تولید علم. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. در نوبت چاپ.
 • عرفان‌منش، محمد امین؛ بصیریان جهرمی، رضا (1391). مطالعه هم­تالیفی در مقالات منتشر شده در فصلنامه مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات با استفاده از شاخص­های تحلیل شبکه­های اجتماعی. فصلنامه مطالعات کتابداری و اطلاع‌رسانی (فصلنامه کتاب). در دست داوری.
 • بصیریان جهرمی، رضا؛ پاکنژاد، آزاد؛ عرفان‌منش، محمد امین (1391). گذری بر خط‌مشی بازاریابی در کتابخانه‌های دیجیتال. فصلنامه دانش‌شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات). در دست داوری.
 • دهقانی، لیلا؛ گنجو، مازیار؛ گنجو، مهستی؛ بصیریان جهرمی، رضا (1391). میزان کاربرد و استفاده از مجلات الکترونیکی ایرانی حوزه علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: رویکرد‌های کمّی و کیفی. فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی. در دست داوری. 

 مقالات بین‌المللی
Basirian Jahromi, Reza; Erfanmanesh, Mohammad Amin (2011). Marketing the Libraries in Iran: An Ideal Opportunity. International Journal of Information Science & Management (IJISM). Vol.9, No.2: 93- 104.
Dehghani, Leila; Basirian Jahromi, Reza; Ganjoo, Mazyar (2011). Citations to highly-cited researchers by their co-authors and their self-citations: How these factors affect highly-cited researchers' h-index in Scopus. Webology. Vol.8, No.2. (Corresponding Author)
Dehghani, Leila; Ganjoo, Mazyar; Basirian Jahromi, Reza; Akhundzadeh, Maryam; Ganjoo, Mahasty (2013). Investigating Methods of Transferring Tacit Knowledge among Nursing Experts of Iranian Hospitals. International Journal of Information Science & Management (IJISM). Vol.11, No.2. (Corresponding Author) 

مشاوره پایان‌نامه

سیدحسینی، شهره (1391). بررسی رابطه‌ی هوش هیجانی و اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس بوشهر. دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. دانشکده پیراپزشکی. استاد راهنما: دکتر عبدالرسول خسروی. استادان مشاور: رضا بصیریان جهرمی و دکتر نیلوفر معتمد.
 
 مقالات علمی ترویجی (فارسی)
بصیریان جهرمی، حسین؛ بصیریان جهرمی، رضا (1385). درآمدی بر سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی. فصلنامه رسانه. 17 (4): 33- 50.
بصیریان جهرمی، رضا (1385). معماری اطلاعات. مجله الکترونیکی ارتباط علمی. 6 (4).
بصیریان جهرمی، رضا؛ صفری‌نژاد، زهرا (1389). پادکست‌های کتابخانه‌ای: فرصتی از یاد رفته. مجله الکترونیکی ارتباط علمی. 18 (2).
بصیریان جهرمی، رضا؛ عرفان‌منش، محمد امین؛ طالبان، شیده (1388). نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش. ماهنامه اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی. شماره 22: 32- 42.6-6.

آثار ترجمه‌شده
دیمیک، جان؛ چن، یان؛ لی، زان (1387). رقابت میان اینترنت و رسانه‌های خبری سنتی. ترجمه حسین بصیریان جهرمی و رضا بصیریان جهرمی. نشریه افق. 6 (61): 203- 226.
فورسلند، لیزبت؛ کووی، ایوا لیندلو؛ پرسون، کانی (1390). همکاری موزه‌ها، کتابخانه‌ها و آرشیوها برای پاسخگویی به نیازهای کاربران. ترجمه رضا بصیریان جهرمی. مجموعه مقالات ایفلا 2010. تهران: کتاب نشر.
فبو، لویدا گارسیا (1391). ابتکارات و همکاری‌های موفقیت‌آمیز یک کتابخانه‌ی عمومی در جهت اشاعه‌ی اطلاعات حوزه‌ی سلامت. ترجمه رضا بصیریان جهرمی. مجموعه مقالات ایفلا 2011. در دست چاپ.
کان، سوفیا (1389). بازاریابی خدمات مرجع و اطلاع‌رسانی در کتابخانه‌ها: چهارچوبی برای کسب صلاحیت کارکنان. ترجمه اکرم مسلمی و رضا بصیریان جهرمی. مجله الکترونیکی ارتباط علمی. 18 (2).  

طرح‌های پژوهشی


بصیریان جهرمی، رضا؛ دهقانی، لیلا (1389). بررسی چگونگی انتقال دانش ضمنی در میان کارشناسان پرستاری بیمارستان های شهر بوشهر. دانشگاه علوم پزشکی بوشهر.
دهقانی، لیلا؛ بصیریان جهرمی، رضا (1390). میزان استناد به پژوهشگران پر استناد توسط همکاران علمی آنها و میزان خود استنادی این پژوهشگران: چگونگی تأثیر این عوامل بر شاخص h  پژوهشگران پراستناد درپایگاه  Scopus. دانشگاه علوم پزشکی بوشهر.
خسروی، عبدالرسول؛ حمیدی، علی؛ دهقانی، لیلا؛ بصیریان جهرمی، رضا (1390). بررسی تولیدات علمی و تعیین جایگاه  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر طی سالهای2001-2010 در وبگاه  علم (ISI)  و اسکوپوس با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاه و شناسایی عوامل موثر بر آن. دانشگاه علوم پزشکی بوشهر.  

داوری مقالات بین‌المللی

 
Marketing the Library: A Case Study of University of Delhi, Jawaharlal Nehru University, Jamia Hamdard University and Jamia Millia Islamia (2011). International Journal of Information Science & Management (IJISM). 
Using 4p marketing model in academic libraries: an experience (2012). International Journal of Information Science & Management (IJISM).  
Application of Social Media in Marketing of Library and Information Services (2012). Webology. 
 
 داوری طرح‌های پژوهشی
ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با استفاده از ابزار لیب‌کوال (Libqual) 
طراحی نرم‌افزار رایانه‌ای اطلاعات همایش‌های بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 
بررسی تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در پایگاه اسکوپوس از سال 2003 تا 2011  

 کنفرانس‌های بین‌المللی
Erfanmanesh, M.A; Basirian Jahromi, R (2011). The Feasibility Study of Implementing Marketing Principles for Academic Libraries in Iran. International Conference on Social Science & Humanity (ICSSH). Singapore (26-28 February).
Dehghani, L; Basirian Jahromi, R; Ganjoo, M (2011). Citations to Highly-Cited Researchers by their Co-authors and their Self-Citations: How do these affect Highly-Cited Researchers’ h-Index in Scopus. 7th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 12th Collnet Meeting. Turkey (20-23 September).
Basirian Jahromi, R; Erfanmanesh, M.A; Parto, P (2012). Scientific Productivity and Collaboration of the Top Asian Countries in Scopus. 8th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 13th Collnet Meeting. South Korea (23-26 October).
Gholamhosseinzadeh, Z; Erfanmanesh, M.A; Basirian Jahromi, R (2012). The Performance of Iranian Psychology and Psychiatry Researchers: A Scientometric Study. 8th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 13th Collnet Meeting. South Korea (23-26 October).
 
کنفرانس‌های ملی
بصیریان جهرمی، رضا (1386). مدیریت اطلاعات و جایگاه آن در سازمان‌ها. چهاردهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها (تهران: 14-16 آبان).
بصیریان جهرمی، رضا (1388). مدیریت بازاریابی در کتابخانه‌ها. دومین همایش علمی مدیریت در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی (شیراز: 26 فروردین).
بصیریان جهرمی، رضا؛ دهقانی، لیلا؛ پاکنژاد، آزاد (1389). ترسیم الگویی برای نظام اطلاعات سلامت: نقش و جایگاه اقتصاد اطلاعات و بازاریابی. اولین همایش ملی نظام‌های اطلاعات سلامت و اقتصاد دانش (اصفهان: 17-19 اسفند).
گنجو، مازیار؛ دهقانی، لیلا؛ بصیریان جهرمی، رضا؛ گنجو، مهستی (1389). آینده اقتصادی کتابخانه‌های دیجیتال. اولین همایش ملی نظام‌های اطلاعات سلامت و اقتصاد دانش (اصفهان: 17-19 اسفند).
 
 
 
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید