مریم ناخدا
۱۳۹۵-۰۹-۱۱
مریم ناخدا
مریم ناخدا با مدرک دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی در حال حاضر استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران است.

 مریم ناخدا
تحصیلات

دکتری, 1389, علوم کتابداری و اطلاع رسانی, دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد, 1384, علوم کتابداری و اطلاع رسانی, دانشگاه تهران
کارشناسی, 1382, علوم کتابداری و اطلاع رسانی, دانشگاه علامه طباطبایی

فعالیت‌های اجرایی
معاونت علمی دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی، 1392/07/21، 1394/10/30، ایران، تهران
نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در کارگروه صلاحیت علمی دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی، 1392/08/21، 1394/02/01، ایران، تهران
عضو شورای بررسی مسائل و مشکلات دوره های آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران، 1393/08/14، ایران، تهران

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی
Nakhoda, Maryam Nakhoda , Zahra Kazempour, Nader Naghshineh, and Mahdieh Mirza Beigi. "The role of mental models in information retrieval." Journal of Next Generation Information aTechnology 7, no. 2 (2016): 9-20.
Nakhoda, Maryam Nakhoda , zahra kazempour, Nader Naghshineh, and Mahdieh Mirza Beigi. "Adjustment and development of health user's mental model completeness scale in search enginess." Journal of Health Management & Informatics 3, no. 4 (2016): 111-119. 

ناخدا، مریم ، سپیده فهیمی فر و نسترن پورصالحی. "مدیریت پرونده‌های الکترونیکی دانشجویان در دانشگاه‌ها." تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 47، 2 (1392): 209-220.
پروین، سمیه و مریم ناخدا. "سازمان‌ها، مؤسسه‌ها، و برنامه‌های حوزة «خواندن» در جهان." کتاب ماه (کلیات) 17، 196 (1393): 40-42.
ناخدا، مریم و آرزو جوادی. "قصه گویی دیجیتالی در وب سایت های کودکان و نوجوانان ایران: الزامات و راهکارها." تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی 20، 1 (1393): 151-171.
ناخدا، مریم ، سمانه رحیمیان و محمد رضا اسمعیلی گیوی. "شناسایی و تبیین عوامل موثر بر توانمندسازی روانشناختی زنان در خدمات اطلاعاتی و دانشی." زن در توسعه و سیاست 12، 3 (1393): 469-488.
ناخدا، مریم و سپیده فهیمی فر. "چارچوب تخصص های مورد نیاز در نشر کتاب های درسی الکترونیکی دانشگاهی: مطالعه دلفی." نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 48، 4 (1394): 562-539.
جعفری، ناهید، مریم ناخدا و غلامرضا فدائی . "بررسی تطبیقی میزان سرمایه اجتماعی در کتابخانه های دانشگاهی؛ مقایسه کتابخانه های دانشگاه تهران با دانشگاه شریف." نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 49، 2 (1394): 169-189.
معصومی، لیلا، محمد رضا اسمعیلی گیوی و مریم ناخدا. "بررسی وضعیت بازاریابی خدمات آرشیوی در آرشیو ملی ایران در چارچوب آمیخته بازاریابی مدل هفت پی." گنجینه اسناد 25، 98 (1394): 100-119.
ایزدی، عبدالرضا، مریم ناخدا و فاطمه فهیم نیا. "ررسی استانداردهای ابرداده‌ای توصیفی و پیشنهاد استاندارد مناسب برای نرم افزارهای آرشیوی: مطالعه نرم افزارهای آرشیوی داخلی و دسترسی آزاد خارجی." نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 49، 4 (1394): 1-15.
فیض آبادی، منصوره، مریم ناخدا و احمد دلبری. "پایگاههای اطلاعاتی و مجلات سالمندی: بررسی مقایسه ای پایگاههای اطلاعاتی از نظر پوشش مجلات سالمندی." سالمند 11، 2 (1395): 358-369.
صمدی، لاله، مریم ناخدا، عبدالرضا نوروزی چاکلی و سعید اسدی. "مدل همترازسازی ارزیابی بهره وری پژوهشی پژوهشگران هنر و علوم پزشکی ایران با رویکرد همسانی: مطالعه موردی رشته های هنرهای نمایشی و آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت." نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی ، ( ): .
التماسی، مهشید، فاطمه فهیم نیا، محمد حسن زاده و مریم ناخدا. "عوامل ایجاد مطلوبیت در خریداران کتب دانشگاهی." فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ، ( ): .
ناخدا، مریم و امیر حسین مردانی. "عوامل موثر تصمیم گیری رده بندی مجدد کتابخانه های علوم پزشکی (مورد مطالعه: دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی)." فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ، ( ): .

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
Nakhoda, Maryam Nakhoda , Zahra Kazempour, and Nader Naghshineh. "Mental models and their role in the interaction between user and information retrieval systems (Narrative review)." Transylvanian Review XXIV, no. 4 (2015): 1-9.
Nakhoda, Maryam Nakhoda , and MOHAMAD REZA esmaili givi. "Expanding a Change Management Framework for Iranian Information Services Centers: Applying Fuzzy MADM Techniques." Journal of Librarianship and Information Science 2, no. 47 (2015): 1-18.
Nakhoda, Maryam Nakhoda , and Samaneh Rahimian. "Factors affecting empowerment of female librarians, views of female managers of Tehran public libraries." Library Management 36, no. 8/9 (2015): 663-672. 

ناصری، زهرا، علیرضا نوروزی و مریم ناخدا. "بررسی رابط کاربر کتابخانه های دیجیتالی خارج از کشور از نظر ویژگی ها و قابلیت های مبتنی بر نشانه گذاری اجتماعی برای استفاده در کتابخانه های دیجیتالی ایران." پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 32، 2 (1394): زود آیند.
ناخدا، مریم و عبدالرضا ایزدی. "استانداردهای آرشیوی، در نرم افزارهای دسترسی آزاد و پیشنهاد نرم افزار مناسب برای مراکز آرشیوی داخلی." پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ، ( ): .
شیخ شعاعی، فاطمه، نادر نقشینه، سیروس علیدوستی و مریم ناخدا. "بنیانی برای طراحی مدل بلوغ کتابخانه دیجیتالی: کاربرد روش فراترکیب." پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ، ( ): .

همایش‌های داخلی
ناخدا، مریم و مریم امیدخدا. "مقایسه قابلیت های شبکه های اجتماعی کتابخوانی داخلی و خارجی از دیدگاه جستجو و بازیابی اطلاعات." همایش ملی تعامل انسان و اطلاعات، تهران، آبان 7-7، 1393.
ناخدا، مریم و آرزو ترکمان. "کاربرد گوشیهای هوشمند و زیرساختهای لازم در خدمات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی." همایش ملی تعامل انسان و اطلاعات، تهران، آبان 7-7، 1393.
ناخدا، مریم و سجاد محمدیان. "شخصی سازی در کتابخانه های دیجیتال با استفاده از سیستم های توصیه گر." همایش ملی تعامل انسان و اطلاعات، تهران، آبان 7-7، 1393. 

همایش‌های بین المللی
Fahim Nia, Fatima, and Maryam Nakhoda Nakhoda. "Uqual: addressing the need for a universal Quality model for technical academic /." Iatul 2008, Auckland, April 20-24, 2008 .
Fadai , Gholamreza, Maryam Nakhoda Nakhoda, and soghra shafeghati. "The Study of the Relationship Between Individual Factors and Usage of ICT in Tehran’s Public Libraries." 4th International Conference on Information Systems Management and Evaluation ICIME 2013, Ho Chi Minh City, May 13-14, 2013 .

راهنمایی پایان نامه

سرمایه اجتماعی در کتابخانه های دانشگاهی: بررسی تطبیقی کتابخانه های دانشگاه تهران و شریف، ناهید جعفری، کاربردی، گروه کتابداری، 1392/11/08
بررسی سطح توانمندسازی کتابداران زن شاغل در کتابخانه های عمومی شهر تهران و عوامل موثر بر آن، سمانه رحیمیان، کاربردی، گروه کتابداری، 1392/11/21
بررسی الزامات قصه گویی دیجیتالی در وب سایت های کودکان و نوجوانان ایران، ارائه سیاهه پیشنهادی، آرزو جوادی، کاربردی، گروه کتابداری، 1392/11/21
بررسی کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه و مرکز اسناد مجلس از منظر کاربران، طیبه زارع زاده مهریزی، کاربردی، گروه کتابداری، 1392/11/29
بررسی استانداردهای توصیفی ابرداده‌ای در نرم افزارهای آرشیوی متن‌باز و نرم افزارهای آرشیوی داخلی و خارجی، عبدالرضا ایزدی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/11/15
بررسی عوامل فردی موثر بر مقاومت کارکنان کتابخانه های دانشگاهی در برابر تغییرات با منشا فناوری، مورد مطالعه کتابخانه های دانشگاه تهران، سمانه تاجیک، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/12/12
ارائه الگوی سیستم الکترونیکی مدیریت پرونده های پزشکی برای شرکتهای بیمه در شهرستان گرگان، مدیحه اسفندیاری پور، کاربردی، دانشگاه تهران1، 1394/02/22
تدوین مدل کارایی بازارهای اطلاعاتی ایران بر مبنای مطلوبیت مصرف‌کنندگان کالاهای اطلاعاتی، مهشید التماسی، کاربردی، گروه کتابداری، 1394/04/31
بررسی رفتار اطلاعاتی سلامت دختران دانشجو، نیلوفر برهمند، کاربردی، گروه کتابداری، 1394/10/30

مشاوره پایان نامه
بررسی رابطه از خودبیگانگی و مولفه های آن با میزان تولید علم در میان اعضای هیات علمی دانشگاه تهران، نیما غلامی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/06/09
مدلسازی نشر کتاب درسی الکترونیکی دانشگاهی در ایران، سپیده فهیمی فر، کاربردی، گروه کتابداری، 1393/10/28
شناسایی و تبیین عوامل توسعه و بازاریابی خدمات آرشیوی، مورد مطالعه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، لیلا معصومی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/11/06
تعیین سطح و تبیین مفهوم کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی در کتابخانه های دانشگاهی و بررسی ارتباط آنها با هم، سعیده جوادی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1393/11/10
بررسی مفهوم و شیوه های آموزش سواد اطلاعاتی در دبستانهای غیر انتفاعی شهر تهران، نسترن پورصالحی، کاربردی، گروه کتابداری، 1394/03/31
نیازسنجی آموزش ضمن خدمت آرشیویسیت های سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، خیرالله یوسفی، کاربردی، علوم اطلاعات و دانش شناسی، 1394/06/31
بررسی رابطه بین مدیریت زمان با خلاقیت مدیران کتابخانه های مرکزی و دانشکده ای دانشگاه های تهران، مریم صفوی، کاربردی، گروه کتابداری، 1394/11/30 
 
 

 

 
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید