نادر نقشینه
۱۳۹۵-۰۹-۱۱
نادر نقشینه
نادر نقیشنه با مدرک دکترای کتابداری و اطلاع رسانی استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران است.
 
نادر نقشینه
سال تولد:1962 م
محل تولد: ایالت میشیگان امریکا

تحصیلات

دکتری, 1386, کتابداری واطلاع رسانی, تهران
کارشناسی ارشد, ---, کتابداری و اطلاع رسانی, آزاد اسلامی-شمال
کارشناسی, 1366, مهندسی مواد, صنعتی شریف

فعالیت‌های اجرایی
مشاور بین الملل، 1391/02/17، ایران، تهران
مشاور امور بین الملل، 1392/02/23، ایران، تهران
معاون اجرایی، 1392/03/23، ایران، تهران
معاون اجرایی، 1392/09/23، ایران

کتاب‌های تالیفی
Naghshineh, Nader. "Echo of Islam Special Issue." : Ministry of Islamic Guidance, 1980.
Naghshineh, Nader. "information and IT literacy: Enabling learning in the 21st century." : facet publishing, 2003.
Naghshineh, Nader. "Development of a National IT Strategy Focusing on Indigenous Content Development." : irandoc, 2004.
Naghshineh, Nader. "LIBRARIES IN THE EARLY 21ST CENTURY, VOLUME 2." Berlin: DE GRUYTER SAUR, 2012.
نقشینه، نادر. "تکنولوژی ذخیره های نوری چیست؟." : نشر دانا، 1372.
علی اصغر شیری، علیرضا بهمن‌آبادی ، مازیار امیرحسینی و نادر نقشینه. "مرزهای نو دراصلاع رسانی:گزیده مقالات هجدهمین کنفرانس بین‌المللی اطلاع رسانی پیوسته 8-6 دسامبر 1994، لندن." : انتشارت چرتکه، 1375.
نقشینه، نادر. "اصطلاحنامه اطلاع رسانی و کتابداری." تهران: چاپار، 1381. 
 
کتاب‌های ترجمه شده
نقشینه، نادر. "دورکاری برای اطلاع رسانان." : مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1380.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی
Naghshineh, Nader, and Tahereh Oloumi . "Technical Intelligence Units: use of competitive intelligence within Academic Environment in Iran." IATUL Proceedings 27, no. 1 (2006): 5-8.
Naghshineh, Nader. "AI Application in Information Science: A review of Information Visualization software." IATUL Proceedings 27, no. 1 (2006): 4-8.
Naghshineh, Nader. "We need to do more." Professors against Fraud -, no. 2 (2008): -.
Naghshineh, Nader. "If you steal from one author it's plagiarism; if you steal from many it's research." Professors against Fraud 2, no. 2 (2008): -.
, , , and Nader Naghshineh. "Developing a Model for Market - Centric Organization Analysis." مجله العلوم الانسانیه-دانشگاه تربیت مدرس 16, no. 2 (2010): 31-50.
فدائی ، غلامرضا، نادر نقشینه و محمود خسروجردی . "بررسی عوامل فرهنگی، آموزشی - پژوهشی فنی - راهبردی و سیاستی دخیل در کار آفرینی آموزش عالی در گستره جهانی شدن." ماهنامه معارف 2، 15و16 (1111): -.
نقشینه، نادر. "نحوه پنهانکسازی مخارج تحقیقات و توسعه نظامی در ایالات متحده امریکا." پژوهش یار -، 18 (1380): -.
، سلمان خاکسار و نادر نقشینه. "مرور یک خط مشی اروپایی برای فعالیتکهای هوشایشی." پژوهش یار -، 17 (1380): -.
، سیروس علیدوستی و نادر نقشینه. "عوامل موفقیت کاربرد فناوری اطلاعات از نگاه مدیریت تغییر." پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت 2، 1 (1386): 115-134.
ابویی اردکان، محمد، نادر نقشینه و فاطمه شیخ شعاعی . "فن آوری پردازش گفتار و کاربرد آن در کتابخانه ها." مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران 37، 2 (1386): 85-104.
فدائی ، غلامرضا، نادر نقشینه و محمود خسروجردی. "بررسی عوامل فرهنگی ، آموزشی - پژوهشی ، فنی - راهبردی و سیاسی دخیل در کارآفرینی آموزش عالی در گستره جهانی شدن." مهندسی فرهنگی 16، 16 (1387): 13-24.
شقاقی، مهدی و نادر نقشینه. "تعمیم زنجیره ارزش پورتر به فعالیت های کتابخانه های تخصصی و تاثیر فناوری اطلاعات بر آن." تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی 56، 56 (1388): 47-64.
علایی ارانی، محمد و نادر نقشینه. "تحلیلی بر وضعیت پروانه‏ های ثبت اختراع ایرانی در اداره ‏های چهار گانه ثبت اختراع." تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی 59، 59 (1388): 167-184.
بصیریان، رضا و نادر نقشینه. "نگاهی دوباره به بازاریابی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی." فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 80، 80 (1388): 165-180.
دیلمقانی، میترا ، نادر نقشینه و علی معینی . "نسل آینده کتابخانه ها، با تاکید بر هوشمندسازی خدمات." تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 54، 54 (1389): 95-120.
، سپیده سیدعسگری، نادر نقشینه، رضا رستمی و مسعود غلامعلی لواسانی . "بررسی ویژگی های شخصیت کتابداران و اطلاع رسانان و ارتباط آن با خشنودی شغلی آنان در کتابخانه های تخصصی و پژوهشی شهر تهران." تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 45، 56 (1390): 35-57.
منصوری نژاد، مصطفی، نادر نقشینه و محمود احمد پورداریانی. "بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران." تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی 18، 3 (1391): 449-468.
عباسپور، جواد، نادر نقشینه، غلامرضا فدائی و فریده عتابی. "بررسی قابلیت به کارگیری سنجه های مرکزیت به عنوان شاخصهای ارتباط استنادی مدارک در بازیابی اطلاعات رابطه ای: مطالعه مقدماتی." تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی 19، 1 (1392): 149-161.
نقشینه، نادر. "کتاب درون خطی یا اوبوک." کتاب ماه (کلیات) 17، 3 (1392): 38-39.
، حسین رجب زاده ، نادر نقشینه و علی اکبر صبوری . "مطالعة آشنایی پژوهشگران دانشگاه تهران با تعریف ها و مصداق های سوءرفتارهای پژوهشی." تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 47، 4 (1392): 375.
رسولی، بهروز، نادر نقشینه و - حیدری. "نیازهای آموزشی کتابداران برای ارائه خدمت به کاربران با آسیب بینایی: دیدگاه کتابداران و استادان علم اطلاعات و دانش شناسی ایران." فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 25، 1 (1393): 174.
نبوی، -، غلامرضا فدائی و نادر نقشینه. "بررسی استانداردهای به کاررفته در توصیف نسخ خطی در پایگاه های اطلاعاتی پیوسته نسخ خطی اسلامی." فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 25، 2 (1393): 22.

همایش‌های داخلی
نقشینه، نادر. "ارزیابی شرکت ایران در اجلاس سران در مورد جامعه اطلاعاتی در ژنو." اجلاس سران در مورد جامعه اطلاعاتی، ژنو، آذر 12-15، 1382.

همایش‌های بین المللی
Fahim Nia, Fatima, and Nader Naghshineh. "ACNET:The genesis of Iranian academic consortia." IATUL 24th, Ankara .
Fahim Nia, Fatima, and Nader Naghshineh. "correlation between scientific capabalities and human development indicators." Tehran workshop on scientometrics, Tehran.
Fahim Nia, Fatima, and Nader Naghshineh. "A.aI. Application in information sciences." IATUL 27th, Porto.
Naghshineh, Nader. "A Model for a Material Information Service." MatTech'91, Finland, February 1-4, 1991 .
Naghshineh, Nader. "The role of libraries in Economic Development." IFLA 62nd Annual Confernce and General Assembly, Beijing, September 26-2, 1996 .
Naghshineh, Nader. "Information and the Society." 1st Asian Online Conference, Hongkong, December 3-5, 1996 .
Naghshineh, Nader. "The Iran OCLC: Fusion of Private and Government Resources." 11th ASTINFO Consultative Assembly / UNESCO, Tehran, April 15-19, 1997 .
Naghshineh, Nader. "Information Services for the handicapped using communication technologies." 11th ASTINFO Consultative Meeting/UNESCO sponsored event, Tehran, April 15-20, 1997 .
Naghshineh, Nader. "To Open the Sky: Information services for the handicapped." IFLA 64th Annual Conference, Copenhagen, September 27-3, 1998 .
Naghshineh, Nader. "Interactive library assistant: a CD-ROM program for harmonizing library patron query." IFLA Annual Conference and General Assembly, Copenhagen, September 27-3, 1998 .
Naghshineh, Nader. "Darkening: The Darkside of the Information Society." FID 46th Congress, New Delhi, India, New Delhi, November 11-17, 1998 .
Naghshineh, Nader. "Information Counselors." FID 46th Congress, New Delhi, India, New Delhi, November 11-17, 1998 .
Naghshineh, Nader. "Database Analysis: A review of metropolitan Tehran Databases." FID 46th Congress, New Delhi, India, New Delhi, November 11-17, 1998 .
, , and Nader Naghshineh. "Streamlining of Information Acquision Process." FID 46th Congress, New Delhi, India, India, November 11-17, 1998 .
Naghshineh, Nader. "Net Information and Networked Information." Second Asian Online meeting, Hong Kong, December 5-8, 1998 .
Naghshineh, Nader. "Musing on Transcultural issues of Information Society." 1st International Conference on IT and Information Literacy, Glasgow, March 22-24, 2002 .
, , and Nader Naghshineh. "Training for a Future." IFLA 68th General Conference and Assembly, Glasgow, August 18-24, 2002 .
Naghshineh, Nader. "From Stick and Stones to Bits and Bytes." IFLA 69th General Conference and Assembly, Glasgow, August 18-24, 2002 .
Naghshineh, Nader. "Think piece-Iran." Information and agricultural services - research, innovation, extension Information and agricultural services - research, innovation, extension Login Join,, February 2-3, 2003 .
Naghshineh, Nader. "More on Dadenavard Concept." Libraries and Education in Networked information, Ankara, June 2-5, 2003 .
Naghshineh, Nader. "Nomen(Net)Klaturi: Musings on some Political factors affecting E-literacy initiatives." Eliteracy 2003, Glasgow, June 11-13, 2003 .
Naghshineh, Nader. "Cultural Relativism, Transculturism and Sustainable Development: A Note on the Possible Ramifications for Technology-intensive Library Environment.." IFLA 69th General Conference and Council, Berlin, August 1-9, 2003 .
, , and Nader Naghshineh. "Correlation between scientific Capabilities and human development indicators Tehran Workshop on Scientometrics National Research Institute for Science Policy-Sep.." Tehran Workshop on scientometrics, Tehran, September 13-15, 2004 .
, , and Nader Naghshineh. "ICT application in Iran: Vision for e-society and e-government." IADIS International Conference WWW/Internet 2004, Madrid, October 6-9, 2004 .
rashidi, shahed, and Nader Naghshineh. "A Captologic Approach To the Challenges of Digital Discovery." 29th IATUL Conference, 21-24 April 2008 Digital Discovery: Strategies and Solutions AUT University, Auckland, New Zealand., Auckland, April 20-24, 2008 .
, , and Nader Naghshineh. "Image Driven Search Engines." 29th IATUL Conference, 21-24 April 2008 Digital Discovery: Strategies and Solutions AUT University, Auckland, New Zealand., Auckland, April 20-24, 2008 .
Naghshineh, Nader. "HUMINT or WEBINT?Concept study on possible routes for improving knowledge discovery within organizations." 29th IATUL Conference, 21-24 April 2008 Digital Discovery: Strategies and Solutions AUT University, Auckland, New Zealand. Proceedings, Auckland, April 20-24, 2008 .
Naghshineh, Nader. "WEBINT OR HUMINT?A Conceptual Study of routes for knowledge discovery within organizations." 29th IATUL Conference, Auckland, April 20-25, 2008 .
eltemasi, mahshid, and Nader Naghshineh. "Benefiting from the hive: Folksonomy in technical libraries." 2009 IATUL Proceeding,, June 1-4, 2009 .
Naghshineh, Nader. "The Avicenna Bind Revisited: challenges of evidence based librarianship and practice implementation in Iran." 30th IATUL Conference, BLEU, June 1-4, 2009 .
Naghshineh, Nader, and shahed rashidi. "The Avicenna Bind: challenges of evidence based librarianship and practice implementation in Iran." 5th International Evidence Based Library and Information Practice Conference, Stockholm, July 30-3, 2009 .
Naghshineh, Nader, Fatima Fahim Nia, and Tahereh Rashidi. "Devolution of Iranian." EbLip5, Stockholm, July 13-14, 2009 .
Naghshineh, Nader, , and Fatima Fahim Nia. "Archeomatics." Ifla2009, Milan, July 13-27, 2009 .
, , and Nader Naghshineh. "Library Alchemy: Genius is Eternal Patience." World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Assembly, Milan, August 23-27, 2009 .
Riahi, Aref, and Nader Naghshineh. "Barriers to Scientific Collaboration: Iranian case study in scientific social network characterization based on co-authorship." 7th International Conference on WIS &12th COLLNET Meeting, İSTANBUL, September 21-23, 2011 .
Riahi, Aref, and Nader Naghshineh. "Study of scientific collaboration of Persian Gulf Littoral States and Nordic Countries as reflected in SCOPUS (1989-2009)." 7th International Conference on WIS &12th COLLNET Meeting, İSTANBUL, September 21-23, 2011 .
, , Nader Naghshineh, and Mohammad Abooyee Ardakan Abooyee Ardakan. "Impact of Internet Communication Mechanism on the Intraction patterns of Cyberspace Activists in Iran." WCIT 2011, Istanbul, October 4-5, 2011 .
Naghshineh, Nader, Aref Riahi, and mohammad akbari. "Barriers to Free Access to Information: Case Study of the Islamic Republic of Iran." 10th International Conference THE WORLD/EUROPEAN HORIZONS OF LIBRARIANSHIP IN DIGITAL AGE, Belgrade, October 27-28, 2011 .
, , and Nader Naghshineh. "Feasibility study on incorporating electronic reference services in the library websites of government-sponsored universities in Metro Tehran." 2nd World Conference on information technology (WCIT-2011), Antalya, November 23-26, 2011 .
zardari, soolmaz, Nader Naghshineh, and . "Comparison Persian social networks with global most popular social networks." 2ND WORLD CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY: WCIT 2001, Antalya, November 22-27, 2011 .
Fahim Nia, Fatima, Nader Naghshineh, and soolmaz zardari. "Feasibility study of implementing social networking services in the central library and documentation center of University of Tehran." 2ND WORLD CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY: WCIT-2011, İSTANBUL, November 22-27, 2011 .
, , Nader Naghshineh, and Gholamreza Fadai . "A feasibility study of e-reference services offered by government-sponsored academic libraries in Metropolitan Tehran." 2ND WORLD CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY: WCIT 2001, Antalya, November 22-27, 2011 .
Naghshineh, Nader. "crowd-sourced digital preservation: an iranian model." The memory of the world in the digital age: digitization and preservation, Vancouver, September 26-28, 2012 .
, , and Nader Naghshineh. "Education, A Vital Principle for Digital Library Development in Iran: Iranian Academic Librarians and LIS Educators Viewpoints." The 5th International Conference on Asia-Pacific Library and Information Education and Practice,, June 10-13, 2013 .

راهنمایی پایان نامه
بررسی نقش "پر پیوندی" صفحات وب در رتبه بندی نتایج بازیابی شده از سه موتور کاوش پر کاربر، یلدا کنتراتچی، کاربردی، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی، 1388/05/13
بررسی الگوهای عادت به مطالعه و بهره گیری از کتابخانه، شاهد رشیدی، کاربردی، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی، 1388/12/10
بررسی ویژگی های کارآفرینی در دانشجویان رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران، عبدالحکیم منصوری نژاد، کاربردی، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی، 1389/09/01
بررسی موانع و چالش‏های پیش روی همکاری‏های علمی بین‏المللی ( مطالعه موردی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در تالیف مشترک مدارک علمی پایگاه اطلاعاتی ISI )، عارف ریاحی، کاربردی، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی، 1390/07/10
مطالعه میزان آشنایی دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران با مفاهیم و مصادیق سوءرفتارهای پژوهشی و روش‌های کاهش‌ آن، امیرحسین رجب زاده عصارها، کاربردی، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی، 1390/11/25
بررسی فرصت‌های شغلی کتابداران در محیط‌های مالی مطالعه موردی: نظام بانکی دولتی کشور، فاطمه قاسمی، کاربردی، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی، 1390/11/30
بررسی میزان آمادگی معاونت کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برای پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، آرزو رحیم سلمانی، کاربردی، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی، 1391/06/29
بررسی قابلیت بکارگیری سنجه¬های مرکزیت به¬عنوان شاخص¬های شباهت مدارک با یکدیگر در بازیابی اطلاعات، جواد عباسپور، کاربردی، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی، 1392/06/26
ارزیابی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی کارشناسان شرکت پتروشیمی خوزستان، محمد مینائی فر، کاربردی، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی، 1392/06/27
مطالعه روند پژوهش و ترسیم نقشه علمی حوزه بازیابی تصویر بر اساس مقالات نمایه شده در پایگاه اطلاعات علمی ISI از سال 2001-2012، سمیرا دانیالی، کاربردی، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی، 1392/06/31
شناسایی و اولویت بندی الزامات سازمانی و فردی کارآفرینی دانشگاهی: مطالعه موردی دانشکده کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران، توفیق ساعدی، کاربردی، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی، 1392/06/31
میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تبریز با امکانات رسانه های اجتماعی ( وب 2.0) و حضور آن در بخش مرجع، صنم ابراهیم زاده، کاربردی، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی، 1392/06/31
بررسی روابط سه گانه دانشگاه-صنعت-دولت در علم و نوآوری در جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر مدارک علمی و پروانه های ثبت اختراع، مهدیه حاتمی، کاربردی، دانشکده کتابداری و اطلاع رسانی، 1392/11/07
بررسی همبستگی میان استنادها و نشانه گذاری های آثار پژوهشگران ایرانی: موردکاوی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، حمیده اسدی، کاربردی، دانشکده کتابداری و اطلاع رسانی، 1392/11/11
بررسی کاربردپذیری رایانش ابری در کتابخانه ها، آرشیوها و مراکز اطلاعاتی، وفا قبادپور، کاربردی، دانشکده کتابداری و اطلاع رسانی، 1392/11/14

مشاوره پایان نامه
بررسی مشکلات و چالشهای مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاههای دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیران این مراکز، مریم دستیار، کاربردی، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی، 1387/12/24
بررسی دلایل هم پیوندی وب سایت های مراکز تحقیقاتی داخلی علوم زیست شناسی، شادی طباطبایی فر، کاربردی، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی، 1388/03/20
طراحی دوره آموزش الکترونیکی خدمات مرجع برای کتابداران و اطلاع رسانان، مهشید التماسی، کاربردی، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی، 1388/08/27
امکان سنجی ایجاد خدمات مرجع الکترونیکی در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران با دیدگاه کاربر محور، طاهره مظفری، کاربردی، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی، 1388/09/09
بررسی الگوی خود آرشیوی در رشته های علوم و علوم اجتماعی در ایران و، فرخنده سادات اجاق، کاربردی، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی، 1389/11/20
نیازسنجی و امکان‏سنجی ایجاد شبکه اجتماعی- علمی دانشجویان دانشگاه تهران، سولماز زرداری، کاربردی، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی، 1390/07/09
بررسی استاندارهای مختلف پایش دیجیتالی نسخ خطی به¬کار رفته در پایگاه‏های اطلاعاتی نسخ خطی اسلامی، مجید نبوی، کاربردی، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی، 1390/11/29
بررسی تعاملات علمی دو حوزه کتابخانه دیجیتال و یادگیری سازمانی، مریم رئوفی، کاربردی، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی، 1390/12/15
بازنماییِ گرایش‌های علمی اعضای‌هیأت‌علمی دانشگاه‌های دولتی ایران در رشتۀ کتابداری‌واطلاع‌رسانی با رویکرد تدوین نقشۀ دانش، افسون ثابت پور، کاربردی، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی، 1391/11/24
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه تهران، سیف الله اندایش، کاربردی، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی، 1391/12/12
بررسی رابطه میان میزان بارگیری مجلات علمی دانشگاه تهران، سلمان ملتی، کاربردی، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی، 1392/06/30
ارائه الگوی مناسب تولید کتاب گویا: بررسی دیدگاه تولیدکنندگان و کاربران، مریم چهرقانی، کاربردی، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی، 1392/06/30
تأثیر معماری فضای کتابخانه های عمومی بر بهداشت روانی کاربران، شهناز جاودانی، کاربردی، دانشکده کتابداری و اطلاع رسانی، 1392/06/31
ترسیم نقشه علمی دانشگاه تهران:براساس هم استنادی و هم واژگانی مقوله های موضوعی انتشارات علمی در نمایه استنادی علوم، نجمه سالمی، کاربردی، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی، 1392/07/09 

عضویت در مجامع ملی و بین المللی

Society of Competitive Intelligence Professionals، عضو، ملی، 1385/10/11، 1111/01/01
International Union of Technical Libraries، عضو، ملی، 1384/10/11، 1111/01/01
American Society of Information Science and Technology، عضو، ملی، 1383/10/12، 1111/01/01داوری‌های انجام شده

پنجمین جشنواره بین المللی فارابی، ایران، 1390/05/30
هفتمین جشنواره بین المللی فارابی، ایران، 1392/05/ 
 

 
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید