معرفی و نقد کتاب

حاج قاسم: جستاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی زهرا خسروی جمعه, ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ - ۱۲:۲۱
۱۳۹۸-۱۰-۱۳
حاج قاسم: جستاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی
در این کتاب، تنها خاطرات و نکته هایی که از زبان خود ایشان بیان شده و سند آنها در اختیار گردآورنده بوده است، گزینش و منتشر شده اند.