منابع

بيرون از ماز (گذر پيچيده): راهي ساده براي تغيير فکر و گشودن قفل موفقيت‌تان زهرا خسروی دوشنبه, ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۱۸:۴۴
۱۳۹۸-۱۲-۰۵
بيرون از ماز (گذر پيچيده): راهي ساده براي تغيير فکر و گشودن قفل موفقيت‌تان
بيرون از ماز (گذر پيچيده): راهي ساده براي تغيير فکر و گشودن قفل موفقيت‌تان/ نويسنده: اسپنسر جانسون؛ مترجم علي‌اکبر قاري‌نيت؛ ويراستار سمانه عباسي.- تهران: نسل نوانديش، ‎۱۳۹۸.
حافظه نامحدود: چگونه با استفاده از استراتژي‌هاي پيشرفته سريع‌تر بياموزيم، بيشتر به ياد آوريم و پربارتر باشيم زهرا خسروی دوشنبه, ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۱۸:۳۷
۱۳۹۸-۱۲-۰۵
حافظه نامحدود: چگونه با استفاده از استراتژي‌هاي پيشرفته سريع‌تر بياموزيم، بيشتر به ياد آوريم و پربارتر باشيم
حافظه نامحدود/ نويسنده: کوين هورسلي؛ مترجم اصغر فرمان؛ ويراستار پريوش طلايي.- تهران: نسل نوانديش، ‎۱۳۹۸.
براي زينأب: روايت زندگي شهيد مدافع حرم محمد بلباسي زهرا خسروی دوشنبه, ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ - ۱۸:۱۸
۱۳۹۸-۱۲-۰۵
براي زينأب: روايت زندگي شهيد مدافع حرم محمد بلباسي
براي زينأب: روايت زندگي شهيد مدافع حرم محمد بلباسي/ نويسندگان: سميه اسلامي، فاطمه قنبري؛ گروه پژوهشي: سميه اسلامي
دنياي هنر خودآموز جامع کار با چرم ‎۲ زهرا خسروی دوشنبه, ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ - ۱۳:۳۶
۱۳۹۸-۱۰-۲۳
دنياي هنر خودآموز جامع کار با چرم ‎۲
دنياي هنر خودآموز جامع کار با چرم ‎۲/ [هريان اما] ...[و ديگران]؛ مترجم: اکرم ذاکري.- تهران: انتشارات بين‌المللي حافظ، ‎۱۳۹۷.