۱۴۰۳/۰۴/۱۸
بیستمین نشست اندیشگاه رضوی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی با عنوان «از کتابخانه‌های دیجیتالی تا کتابخانه‌های هوشمند: جهانی‌سازی در برابر بومی‌سازی» در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، تالار شیخ بهایی برگزار شد.
۱۴۰۳/۰۴/۱۸
تالار مطالعه کتاب های خارجی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، نمایشگاهی از کتاب های کودکان و نوجوان به زبان های مختلف را برگزار کرد.
۱۴۰۳/۰۴/۱۳
طی نوزدهمین جلسه از سلسله نشست های اندیشگاه رضوی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، موضوع «داده های بزرگ و چگونگی مدیریت دادگان های آستان قدس» رضوی تبیین شد.
۱۴۰۳/۰۴/۱۲
مجموعه ای از اسناد روابط تجارت خارجی ایران متعلق به سال های 1345 الی 1357 و اسناد آموزش و پرورش متعلق به این دوره به آرشیو مرکز اسناد و مطبوعات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی اهدا شد.
۱۴۰۳/۰۴/۱۲
یکصد و پنجمین شماره نشریه علمی – پژوهشی فصلنامه کتابداری واطلاع رسانی دوره 27، شماره1بهار 1403 به صاحب امتیازی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و سردبیری دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی منتشر شد.
۱۴۰۳/۰۴/۱۱
نمایشگاه «مطبوعات و رسانه در آیینه کتاب»، گزیده ای از کتابهای کتابخانه تخصصی مطبوعات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در کتابخانه مرکزی رضوی به نمایش گذاشته شد.