۱۳۹۹/۰۶/۲۹
هنوز هم از لابه‌لای هزارتوی اوراق کتاب‌های مجموعه‌های آستان قدس رضوی منابع ارزشمندی به چشم می‌خورد که هزاران حرف نگفته در دل خود دارند. کتاب‌هایی که رد پای تاریخ ایران و زبان فارسی را درشبه قاره هند و گستره پهناور خاورمیانه تا آسیای میانه و ... به ما نشان می‌دهد و این مستندات…
۱۳۹۹/۰۴/۲۴
یکی از کتابچه های ارزشمند موجود در مرکز نسخ خطی آستان قدس رضوی با شماره بازیابی 5832 ، کتابچه موقوفات شاه سلطان حسین صفوی ( حک 1105 تا 1135ه.ق) است که به تاریخ 1119ق با خط ثلث توسط خطاط صاحب نام احمد نیریزی در مشهد ، تحریر شده است .
۱۳۹۹/۰۴/۱۷
معرفی قديمی ترين کتاب نفیس« الغریبین» موجود درگنجینه رضوی در بين كتابخانه هاي ايران.
۱۳۹۹/۰۴/۰۸
معرفی کتاب«مختصرکتاب العین» به عنوان کهن ترین و نفیس ترین نسخه خطی ایران و جهان در موضوع لغت مولف(ملخص): ابوبكر محمدبن حسن زبيدي (316-379ق) شماره ثبت:(7346) موضوع:لغت ** زبان: عربی
۱۳۹۹/۰۳/۲۷
عنوان کتاب: جامع حسینی= کنز کبیر موضوع: لغت زبان: عربی و فارسی شماره ثبت:(51307) مؤلف: شناخته نشد و گویا از مردمان قرن12ق می باشد.
۱۳۹۹/۰۳/۲۰
به لحاظ آماری از کتاب صحاح اللغة در گنجینه مرکزی49نسخه،و در کتابخانه های وابسته آستان 6نسخه(جمعاً55نسخه) وجود دارد که اینک به معرفی قدیمی ترین نسخه صحاح به لحاظ قدمت در کتابخانه مرکزی و ششمین نسخه اقدم در بین کتابخانه های ایران می پردازیم.