نفایس و نوادر

الغریبین = الجمع بین الغریبین فی شرح غریب القرآن و الحدیث گلناز مقدم سه شنبه, ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ - ۱۰:۵۷
۱۳۹۹-۰۴-۱۷
معرفی قديمی ترين کتاب نفیس« الغریبین» موجود درگنجینه رضوی در بين كتابخانه هاي ايران.