پایگاه مدیریت اسناد و مطبوعات

مجموعه عکس

.
به مناسبت مبعث حضرت رسول (ص)

...

نمایشگاه مجازی

.
به مناسبت روز جهانی اسناد و میراث مکتوب

خدمات کارشناسی

.
برگزاری کارگاه تاریخ شفاهی در حاشیه چهارمین کنگره تاریخدانان ایران  توسط دکتر حسن آبادی
برگزاری  کارگاه تاریخ شفاهی با محوریت تاریخ شفاهی سازمانی
برگزاری کارگاه مردم شناسی عکس های محرم در دوره قاجار و پهلوی
برگزاری کارگاه جریان شناسی تاریخ شفاهی در تاریخ معاصر
سلسله نکات نگارشی و ویرایشی

جستجو در منابع

.

...

پژوهش و انتشارات

.

    فصلنامه، پژوهشنامه مطالعات آرشیوی

    1395/10/5 يكشنبه

    فصلنامه ای است علمی–تخصصی درحوزه اسناد مکتوب وشفاهی که قصد دارد پژوهش هایی را باتکیه براسناد موجود در آستان قدس و سایر مراکز آرشیوی منتشرکند.