Document and Press Center Managment of Astan quds Razavi

۱۳۹۸-۰۴-۰۱

 

گزارشی ازجلسه نقد کتاب

«سیاست ورزی در عهد صفوی، قدرت، دیانت و بلاغت» اثرکالین میچل، مترجم: حسن افشار


این جلسه به صورت مشترک بین اندیشگاه رضوی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با انجمن ایرانی تاریخ شعبه خراسان، در تاریخ 30 خرداد ماه 1398 درمحل سالن شیخ بهایی مرکز اسناد آستان قدس رضوی با حضور اساتید نقد کننده، آقایان دکتر خلیفه، دکتر رجایی و خانم دکتر طلایی، هم چنین آقایان دکتر عباسی و دکتر ایمانپور از اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، برگزار شد.
 

نقد کتاب 1

 
در ابتدا دبیر جلسه سرکار خانم دکتر محبوب معرفی از کتاب و نویسنده آن انجام دادند و نقد چنین کتاب هایی را با توجه به اینکه کتاب برمبنای اسناد تحریر یافته و با توجه به اینکه مرکز اسناد آستان قدس رضوی، در حال حاضر بیشترین سند را در دوره صفوی در جهان داراست، انجام چنین نقدهایی را در این مرکز ضروری دانستند.
 
سپس جناب آقای دکتر رجایی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد نکاتی را در مورد اثر ارائه دادند. قالب پژوهش آقای میچل را محکم دانسته و پردازش وی را بر مبنای روش هرمنوتیکی بیان کردند. هم چنین یکی از ضعف های کتاب را در این دانستند که مکاتبات دوره سلطان محمد خدابنده، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.

 

نقد کتاب 2


پس از آن جناب آقای دکتر مجتبی خلیفه، عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند، نقد خود را در سه بخش شکلی، محتوایی، و ترجمه تقسیم بندی کردند. در قسمت ترجمه مواردی را گفتند که مترجم اثر رعایت نکرده است. و مترجم پیش گفتار ندارد تا روش ترجمه خود را توضیح دهد. در قسمت شکلی مقدمه را زائد دانسته  و نسبت به شیوه ارجاع دهی و ایرادات آن نکاتی را بیان کردند. در قسمت محتوا، معتقد بودند مولف تسلطی بر دوره پیش از صفوی نداشته و ایراداتی به تحلیل های این بخش داشتند. متون منشات را با متون بلاغی درهم کرده و از اسناد کمی درتحلیل های خود استفاده نموده است.

نقد کتاب 4


سپس سرکار خانم دکتر طلایی، پژوهشگر اسناد، اهمیت این کتاب را در این بر شمردند که از دید اسناد بررسی شده و عنوان بندی خوبی برای فصل ها انجام شده است. سپس تفاوت پژوهش های غربی ها را با ایرانی ها بر شمردند. و ایراداتی نیز به بحث ارجاع دهی داشتند.
 
در پایان جلسه، پس از پرسش و پاسخ حضار با اساتید نقد کننده، کتاب سیاست ورزی درعهد صفوی اثر کالین میچل، اثری برجسته ای در قالب استفاده از اسناد به روش تحلیل متن برشمرده شد. هر چند نقدهایی بر محتوا و ترجمه آن وارد گردید.

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید