Document and Press Center Managment of Astan quds Razavi

۱۳۹۹-۰۳-۳۱
چکیده برای شناخت تاریخ تشكیلات معماری حرم و اماكن متبركۀ رضوی، بهترین منبع، مطالعۀ اسناد مربوط به دوره های مختلف تاریخی در این باب است. از جملۀ این اسناد بااهمیت و منحصربه فرد، اسناد مربوط به معماری و تعمیرات آستان قدس رضوی است كه در سازمان مدیریت اسناد و مطبوعات سازمان كتابخانه ها نگهداری می شود.

هدف از انجام این پژوهش معرفی اسناد موجود در زمینۀ تعمیر، مکان دقیق و خصوصیات گنبدهای اپک میرزا و میرولی بیک و تحولات آنهاست. مطلبی که ممكن است در منابع و مآخذ دیگر كمتر به آنها پرداخته شده باشد. باتوجه به اینکه در سازمان مزبور بیشترین تعداد سند مرتبط با معامری یک مجموعۀ عظیم مذهبی مثل حرم مطهر و به صورت منسجم در سه دورۀ تاریخی متوالی و طولانی وجود دارد لزوم انجام این گونه تحقیقات دوچندان می گردد.
این اسناد به لحاظ پرداختن به هزینه های انجام شده، نوع تعمیرات و مصالح به کاررفته ارزش فراوانی دارد. در این مقاله با توجه به اسناد موجود که شامل دفاتر اوارجه، توجیهات و مقررات و صورت های جمع وخرج بود، اطلاعاتی باارزش در زمینه های پرداخت مواجب و اجرت به کارکنان تعمیرات، نوع تعمیرات انجام شده، محل تأمین هزینه ها و مصالح به کاررفته به دست آمد. نکتۀ بسیارمهم و درخورتوجه درهمۀ اسناد مربوط به گنبدهای اپک میرزا ومیرول یبیک وجود نقاشی ها و تزیینات زیبای آن است که عمدتاً توسط اسامعیل بیک و محمدجعفرحسینی، نقاشان مطرح دورۀ افشاریه، انجام شده است.

کلیدواژه: گنبد اُپک میرزا، گنبد میرولی بیک، تعمیر، اسناد، دورۀ افشاریه.

دانلود فایل pdf

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید