Document and Press Center Managment of Astan quds Razavi

پيشينه‌ی اهدای خلعت و مراسم خلعت‌پوشي در آستان قدس رضوي
۱۳۹۹-۰۷-۰۷
«خلعت» در لغت، جامه و جز آن را گویند که بزرگي کسي را پوشاند يا تن‌پوشي که پادشاه يا اميري نوکر خود را پوشاند؛ ولي در عرف، جامه‌اي را گویند که ملوک و امرا به کسي دهند و کم از سه پارچه نباشد: دستار، کمربند و جامه (لغت‌نامه‌ی دهخدا ذیل واژه «خلعت».)

پيشينه‌ی اهدای خلعت و مراسم خلعت‌پوشي در آستان قدس رضوي

 

نویسنده : کبری صدریان

چکیده:

«خلعت» در لغت، جامه و جز آن را گویند که بزرگي کسي را پوشاند يا تن‌پوشي که پادشاه يا اميري نوکر خود را پوشاند؛ ولي در عرف، جامه‌اي را گویند که ملوک و امرا به کسي دهند و کم از سه پارچه نباشد: دستار، کمربند و جامه (لغت‌نامه‌ی دهخدا ذیل واژه «خلعت».)
خلعت، لباسي است که پادشاهان و بزرگان به زيردستان مي‌بخشيدند يا در انتصاب اشخاص به مقامات مملکتي، با تشريفاتی به آنان مي‌پوشاندند. از اين تشريفات، تحت عنوان مراسم خلعت‌پوشي ياد مي‌شود.
در آستان قدس رضوي نيز پادشاهان يا مسئولان آستانه در طي همين مراسم، هدايا و خلعت خود را به خدّام و کارکنان يا شخصيت‌هاي سياسي و اجتماعي اهدا مي‌کردند.

دنلود فایل pdf

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید