Document and Press Center Managment of Astan quds Razavi

۱۳۹۵-۱۰-۰۵

بریده جراید

 
بریده جرائد از منابع تحقیقاتی مورد استفاده پژوهشگران است و شامل اخبار و اطلاعات انتخاب شده از نشریات در رابطه با یک یا چند زمینه خاص موضوعی است. این منابع دارای اهمیت بسیاری در پژوهش ها و تحقیقات بویژه تحقیقات علوم اجتماعی هستند و استفاده از آنها نیاز به مراجعه به منبع اصلی را مرتفع می سازد و سبب ماندگاری بیشتر آن منبع می شود.
ارائه خدمات این منابع فعالیتی جدید در حوزه مطبوعات و خدمات به محققان است که با گردآوری اطلاعات حوزه ها یا موضوعات خاص علاوه بر تسهیل و تسریع خدمات به محققان، ارائه خدمات اصل منابع شامل مجله، روزنامه و سالنامه محدود خواهد شد و در نتیجه حفاظت و امنیت آنها افزایش می یابد.

مخزن بریده جراید با تکیه بر بریده های جراید درون سازمانی، روابط عمومی کل آستان قدس رضوی و جراید اهدایی موسسات مطبوعاتی پایه گذاری شده است و بالغ بر 1میلیون برگ بریده جراید در گروه مطبوعات موجود است. با توجه به چشم انداز گروه مطبوعات، روند تهیه بریده جراید در آینده فعالتر از قبل ادامه خواهد یافت و با دیجیتال سازی و انتقال آنها بر روی نرم افزار مناسب، علاوه بر حفظ منابع چاپی سهولت دسترسی به اطلاعات خاص و موضوعی و جلب رضایت محققان را در برخواهد داشت.
برچسب ها: بریده جراید
افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید