Document and Press Center Managment of Astan quds Razavi

۱۳۹۶-۰۲-۲۰

 
فرمانها و رقمها از صفویه تا قاجار
به کوشش: ربابه معتقدی

این اثر مجموعه‌ای از فرمان ها، رقم‌های شاهان و شاهزادگان پیرامون متولیان و به ویژه موقوفات آستان قدس رضوی است و دوره زمانی صفویه تا قاجاریه را در برمی‌گیرد.در این مجموعه به بحث موقوفات و مسایل وقف در ادوار تاریخی مذکور، به شکل بسیار گسترده ای پرداخته شده است. به طوری که نقاط مبهم و زوایای پنهانی از این موضوع به وضوح نمایان گشته و می تواند به عنوان یکی از منابع محدود و مفید در بررسیهای پیرامون وقف قرار بگیرد. از جمله این اطلاعات: نحوه اجاره دادن املاک موقوفه، تغییر متولیان و ناظران موقوفات، بخشش ها و تخفیف های مالیاتی این اراضی و املاک، حدود اختیارات آستان قدس رضوی و متولیان آن و شاهان و شاهزادگان و حکام در موقوفات و معضلاتی همچون نپرداختن حق الارض و اجاره بها و تصرف به عنف املاک وقفی است که از متن این اسناد استنباط می گردد. این اثر در سال 1387 چاپ رسید.

 
افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود