به گزارش گنجینۀ رضوی، هم‌زمان با هفتاد و یکمین سالروز انتشار روزنامۀ خراسان، به عنوان قدیمی‌ترین روزنامۀ محلیِ در حال انتشار ایران، گروهی از کارشناسان ادارۀ مطبوعات مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی در بازدید از مؤسسۀ فرهنگی‌هنری خراسان، از خبرنگاران این مؤسسه برای بهره‌مندی از آرشیو غنی آستان قدس رضوی دعوت کردند. مدیر مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی دراین دیدار با بیان اینکه این مرکز 32هزار عنوان نشریه در اختیار دارد و همچنین با بیش از 25هزار عنوان نشریه در حوزۀ خراسان، غنی‌ترین آرشیو مطبوعات را در این زمینه به خود اختصاص داده، آمادگی این مرکز را برای همکاری‌های همه‌جانبۀ اسنادی و مطبوعاتی با روزنامۀ خراسان اعلام کرد. دکتر ابوالفضل حسن‌آبادی تصریح کرد: نویسندگان و روزنامه‌نگاران، علاوه بر اینکه این امکان را دارند که نیازهای اطلاعاتی و مستندات تاریخی، اجتماعی و اقتصادی خود را بر اساس منابع اطلاعاتی فراوان بر طرف کنند، می توانند به معرفی این مرکز بپردازند.

برچسب‌ها:
آرشیو اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی؛ آمادۀ همکاری با روزنامۀ خراسان
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود