به گزارش گنجینۀ رضوی، تنها در طول خرداد ماه سال جاری، 39کشور از خدمات کتابخانۀ دیجیتال آستان قدس رضوی بهره‌مند شدند که ایالات متحدۀ آمریکا، پس از ایران بیشترین تعداد بازدیدکنندگان از این پایگاه دیجیتال را به خود اختصاص داده است. همچنین امارات متحدۀ عربی، بریتانیا، فرانسه، رومانی، کانادا، چین، افغانستان و جمهوری چک، به ترتیب در رده‌های بعدی بیشترین آمار بازدیدکنندگان از سایت کتابخانۀ دیجیتال آستان قدس رضوی در خردادماه قرار دارند.

برچسب‌ها:
ایران، آمریکا و امارات متحدۀ عربی؛ بیشترین کاربران کتابخانۀ دیجیتال آستان قدس رضوی
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود