۱۳۹۸-۰۴-۱۰
آموزش کارکنان

تعاریف آموزش کارکنان

امروزه با رشد روزافزون اطلاعات و پیچیده‌تر شدن مشاغل، بر اهمیت آموزش کارکنان نیز افزوده شده است. آموزش مؤثر و پرمايه به افراد كمك مي‌كند تا آنها بتوانند به رشد و توانايي كافي در شغل خود دست يابند و با كارايي بيشتري كار كنند. بديهي است كه افراد هر چقدر از دانش و آموزش بهتر در مورد كار خود برخوردار باشند فرآيند يادگيري آنها بهتر است و به ارائه انديشه‌ها و نظريات مفيد‌تري براي بهبود كار مي‌پردازند. حيات سازمان‌ها تا حدود زيادي به دانش و مهارت‌هاي مختلف كاركنان بستگي دارد هر چه اين زمينه‌ها به موقع و بهتر باشد قابليت سازگاري سازمان با محيط متغير نيز بيشتر مي‌شود، اگر بخواهيم تعريفی از آموزش ضمن خدمت ارائه دهیم بایستی گفت: جوهره اصلي آن در همه سازمان‌ها و نهادها عبارت است از افزايش كارايي كاركنان و ايجاد سازش با محيط و در نتيجه، افزايش خدمات. آموزش ضمن خدمت چيزي نيست جز تلاش‌هايي كه در جهت ارتقاي دانش و آگاهي و مهارت‌هاي فني، حرفه‌اي و شغلي و نيز استقرار رفتار مطلوب در كاركنان يك موسسه يا سازمان صورت مي‌گيرد و آنان را براي انجام بهينه وظايف و مسئوليتهاي شغلي آماده مي‌كند.   

عنوان برنامه

آموزش كاركنان

هدف كلي

 1. ارتقای اطلاعات دانش و مهارتهای کارکنان
 2. افزایش همبستگی کارکنان با اهداف سازمان
 3. کاهش حوادث و ضایعات کاری
 4. کمک به تغییرات سازمانی در مواقع ضروری
 5. ایجاد علاقه و دلگرمی نسبت به سازمان از طریق آموزشهای مستمر
 6. افزایش کارآیی کلی سازمان

 

راهبرد برنامه

 

بطور كلي آموزش كاركنان در قالب:  كارگاه آموزشي، دوره آموزشي، نشست علمي آموزشي و دوره هاي غير حضوري  برگزار مي گردد.

فرآیند کار:

 1. بررسی نيازهای آموزشی کارکنان
 2. برنامه ريزی برای آموزش کارکنان
 3. اجرای دوره ها و کارگاههای آموزشی مرتبط با شغل و شاغل
 4.  تهيه  شناسنامه آموزشی برای کارکنان سازمان
 5. تدوين تقويم آموزشی سالانه کارکنان
 6. تدوين و بازنگری آيين نامه های آموزش کارکنان
 7. ارزيابی دوره های آموزشی  برگزار شده در سازمان
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید