به گزارش گنجینۀ رضوی، کارگاه چگونگي خوانش سكه‌هاي ساساني و پردازش داده‌ها با حضور دکتر داریوش اکبرزاده، دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی تهران، در موزۀ مرکزی آستان قدس رضوی برگزار شد. مراحل سکه‌شناسی، شستشو و پاکسازی، ضرورت اسکن سکه‌ها به عنوان یک اقدام فوری، اهمیت داشتن دوربین حرفه‌ای، ایجاد بانک‌های حرفه‌ای عکس، شیوۀ ثبت اطلاعات، چیدمان و نحوۀ تنظیم فهرست مطالب در کاتالوگ سکه‌شناسی، برخی از مباحثی بود که این سکه‌شناس و کتیبه‌شناس برجستۀ کشورمان به آن پرداخت.

برچسب‌ها:
کارگاه خوانش سکه‌های ساسانی در موزۀ آستان قدس رضوی برگزار شد
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود