۱۳۹۸-۰۴-۱۷

تعریف مرقع

تعریف مرقع:

مجموعه‌هایی از نمونه‌های مختلف خوشنویسی، نگارگری، تذهیب و تشعیر که در یک جا گرد آمدند را مرقع می‌گویند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود