۱۳۹۸-۰۴-۱۷

تعریف مرقع

مجموعه‌هایی از قطعات مختلف هنری شامل خوشنویسی، نگارگری، تذهیب و تشعیر که به شکل رقعه رقعه به یکدیگر پیوسته مرقع می‌گویند.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود