مجموعۀ ارزشمندی افزون بر یکصد نسخۀ خطی و چاپ‌سنگی نفیس مربوط به امام‌رضا(ع) شامل تألیفات، احادیث و شرح و حاشیۀ آن در کتابخانۀ وزیری یزد نگهداری می‌شود. تعداد هفت نسخۀ خطی از «عیون اخبارالرضا» تنها یکی از این موارد است.

به گزارش گنجینۀ رضوی، مسئول کتب خطی و چاپ‌سنگی کتابخانۀ وزیری یزد، از کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس رضوی، از وجود بیش از یکصد نسخۀ دست‌نویس و چاپ‌سنگی با محوریت امام‌رضا(ع) در این کتابخانه خبر داد. منوچهر آرسته از «صحیفه‌الرضا(ع)» به تاریخ کتابت 966 قمری به قلم عبدالله‌بن‌عبدالکريم به عنوان قدیمی‌ترین نسخ دست‌نویس در این موضوع نام برد و اظهار داشت: این اثر، مجموعه روایاتی است که امام‌رضا(ع) از اجداد مطهرشان از رسول خدا(ص) روایت کرده‌اند و از کتاب‌های معتبر شیعه و از اصول اولیه به شمار می‌رود که علما و فقهای بزرگ شیعه اهتمام خاصی به روایات آن داشته‌اند.

آرسته همچنین نسخۀ دست‌نویس «رسالۀ ذهبیه» منسوب به امام‌رضا(ع) در زمینۀ دانش پزشکی و تغذیه را یکی دیگر از نفایس این مجموعه خواند. وی ادامه داد: از دیگر نسخه‌های ارزشمند این گنجینه که به دست حجت‌الاسلام سیدعلی‌محمد وزیری به کتابخانۀ وزیری اهدا شده است، نسخۀ ممتازی از «فوائدالرضویه» است که شرح حدیث رأس الجالوت تألیف «قاضی سعید قمی» است و به خط نستعليق 22 سطری کتابت شده است.

مسئول کتب خطی و چاپ‌سنگی کتابخانۀ وزیری یزد، همچنین وجود هفت نسخۀ دست‌نویس از «عیون اخبارالرضا(ع)»، از کتب مهم روایی شیعه، را از امتیازات برجستۀ این مجموعه ذکر کرد.

وی در ادامه، به کتب چاپ‌سنگی این مجموعه اشاره کرد و اظهار داشت: «تحفه‌الرضویه» از نوروزعلی‌بن‌محمد باقر بسطامی یکی از مهم‌ترین این کتب است که در سال 1288قمری در تهران در مطبعه آقا میرزا علی‌اکبر به خط نسخ به طبع رسیده است. آرسته افزود: ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در خ‍ص‍وص‌ ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌ زی‍ارت‌ ام‍ام‌ ه‍ش‍ت‍م‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌‌م‍وس‍ی‌ال‍رض‍ا(ع) و‌ ع‍ل‍ت‌ آم‍دن‌ ایشان ب‍ه‌ خ‍راس‍ان‌ و ب‍رخ‍ی‌ از م‍ع‍ج‍زات‌ آن ‍ح‍ض‍رت‌ است.

گفتنی است، کتابخانه وزیری یزد، جنب مسجد جامع کبیر یزد، در سال 1348 به دست حجت‌الاسلام سیدعلی محمد وزیری وقف آستان قدس رضوی شده است. این کتابخانه در حال حاضر بیش از 4هزار و 800 نسخۀ خطی و افزون بر 5هزار و 400 کتاب چاپ سنگی را در خود جا داده است و زیر نظر معاونت امور کتابخانه‌های آستان قدس رضوی فعالیت می‌کند.

برچسب‌ها:
کتابخانۀ وزیری یزد و مجموعه‌ای نفیس از کتب خطی رضوی
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود