به گزارش گنجینۀ رضوی، مدیر کتابخانۀ دیجیتال آستان قدس رضوی خبر داد: تا پایان شهریورماه سال جاری، ایستگاه مطالعۀ کتابخانۀ دیجیتال آستان قدس رضوی در همۀ کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس در سطح شهر مشهد راه‌اندازی می‌شود.

علی ضرابی افزود: تاکنون برخی کتابخانه‌های وابسته در سطح مشهد همچون کتابخانۀ امام صادق(ع) در خیابان دانشگاه، کتابخانۀ امام رضا(ع) مسجد غدیرباباعلی در قاسم‌آباد، خیابان امام صادق(ع) وکیل‌آباد 36 ، کتابخانۀ شیخ هاشم قزوینی و... صاحب ایستگاه مطالعۀ دیجیتال شده‌اند و به‌زودی ایستگاه مطالعه در کتابخانه‌های وابسته به آستان قدس در شهرستان‌ها نیز برقرار می‌شود.

برچسب‌ها:
کتابخانه‌های مشهد، صاحب ایستگاه مطالعۀ دیجیتال می‌شوند
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود