۱۳۹۸-۰۵-۰۵

تالار مخزن چاپی

کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی یکی از قدیمیترین و معتبر ترین کتابخانه های جهان اسلام است.
 بخش مخزن چاپی آن با مساحت 2000 متر مربع و گنجایش 700000 نسخه کتاب که در حال حاضر بیش از 1200000 نسخه کتاب چاپی فارسی را در بر گرفته است
مخزن چاپی عهده دار نگهداری و حفاظت از کتابهای چاپی و ارائه خدمات به مراجعان از طریق تالارهای قفسه بسته آقایان و بانوان و تالار های محققان و بوسیله دستگاه پیشرفته انتقال (تله لیفت)کتاب می باشد
مجموعه مخزن چاپی شامل چند مجموعه های کوچکتری می باشد
1-مجموعه سربی: این کتابها به کتب انتشار یافته قبل از سال 1320 اطلاق می شود.
 2-مجموعه کتب نفیس هنری: کتابهایی که از لحاظ فنی (نوع چاپ) دارای ویژگیهای خاص ،قدیمی و نایاب باشند، نفیس چاپی به شمار می آیند.
3-مجموعه قرآنهای چاپی:مجموعه قرآنهای هستند که از ابتدای چاپ  
4-مجموعه  کتابهاب عطف زرد: کتابهایی است که از نظر محتوی دارای مطالب غیر اخلاقی و منافی با قوانین و هنجارهای مذهبی - فرهنگی- سیاسی جامعه و یا از نظر لفظ و تصاویر موجب بدآموزی و ایجاد انحراف فکری و عقیدتی است و بعضا موجب اشاعه فحشاء، فساد و انحراف فکر می گردد.
این نوع آثار بیشتر شامل مجموعه هایی از داستان، نقاشی، کاریکاتور، عکس، آموزش رقص، موسیقی، قمار، کتب مربوط به فرقه های ضاله، بابیت، بهاییت، گروههای الحادی، سازمانهای تروریستی، آثار ضد مقدسات نظام اسلامی، افکار و اندیشه های کفر آمیز، ضد مذهب، تخریب شخصیتهای بزرگ اسلامی، تخطئه اصول دینی و مذهبی، همچنین برخی آثار هزل و هجو در تمامی موضوعات ادبی، تاریخی، سیاسی، کلامی، اعتقادی و ... می شود.
5-مجموعه کتابهای درسی قبل از انقلاب: کتابهای هستند که از ابتدای تاسیس مدارس( از دارالفنون تا سال 1357) با شیوه کنونی در مدارس تدریس می شده اند
6-مجموعه کتابهای کودکان: کتابهای که متناسب با رده سنی کودکان و نوجوانان می باشد
7- مجموعه کتابهای خط بریل: محموعه کتابهای هستند که به خط بریل نوشته شده است  
  آئین نامه بخش مخزن چاپی:
 تعریف: بخش مخزن آرشیو کتابها محسوب می شود . در صورتی که کتاب در تالارهای قفسه باز و کتابخانه های تخصصی موجود در کتابخانه مرکزی موجود نباشد. مراجعان با در دست داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی معتبرو یا عضویت به مخزن بسته مراجعه می نماید.
ماده1: مراجعان دارای کدهای1 و 2 و 3و31 و4و5میتوانند از امکانات این بخش بهره برند.
ماده2: معرفی نامه دلیل موجود نبودن کتاب در مکانهای مربوطه می باشد.
ماده3: از آنجایی که کتاب در قفسه بسته موجود نمی باشد و توسط بالابر کتاب از مخزن فرستاده می شود ، لذا داشتن شماره ثبت کتاب ضروری می باشد.
ماده 4: مراجعان دارای کد 31 مجاز به دریافت 3 عنوان کتاب و دیگر کد ها 2 عنوان کتاب می توانند دریافت نمایند.
ماده 5ک مراجعان بایستی قبل از ساعت 18 و پنجشنبه ها قبل از ساعت 18 برای دریافت کتاب به قفسه بسته مراجعه نمایند و کتاب مورد درخواست را تا ساعت 18:30 برای مطالعه داشته باشند.
ماده 6: کتاب صرفا جهت مطالعه در محل داده می شود و در صورت نیاز به فتوکپی باید با کتابدار مربوطه هماهنگ شوند.
ماده 7: کتاب به هیچ عنوان از کتابخانه نباید خارج شود. در صورت خروج برابر مقررات با خاطی بزخورد خواهد شد.
ماده8: تالار صرفا جهت مطالعه کتابها مخزن می باشد و مطالعه آزاد ممنوع می باشد.
ماده 9: کتاب برای تالار محققان دارای کدهای 1و 2 نیز از مخزن ارسال می شود.
ماده10: تعداد کتاب برای هر محقق در نوبت صبح 5 عنوان و بعد از ظهر نیز 5 عنوان می باشد.
ماده 11. آوردن کتاب درسی و درخواست اینگونه کتابها ممنوع می باشد.
 
مجموعه های وابسته به مخزن چاپی:
 آیین نامه خدمات نفایس چاپی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
تعریف: کتابهایی که از لحاظ فنی (نوع چاپ) دارای ویژگیهای خاص ،قدیمی و نایاب باشند، نفیس چاپی به شمار می آیند.
ماده 1: جامعه استفاده کننده از این کتابها کسانی هستند که در رشته مرتبط با موضوع کتاب، تدریس، تحقیق و یا تحصیل می کنند.
تبصره 1: نظارت مستقیم استفاده از کتابهای نفیس بر عهده کتابدار است.
ماده 2: شرایط و مدارک لازم جهت استفاده از نفایس به شرح ذیل می باشد:
2-1 ارائه کارت شناسایی و یا معرفی نامه که نشانگر تحصیل یا تحقیق در موضوع هنر باشد
2-2 افراد با ارائه معرفی نامه از اداره کتابخانه عمومی به مخزن چاپی مراجعه می نمایند.
2-3 جهت حفظ و حراست از مجموعه نفایس، ارائه خدمات این گونه منابع در تالار جنب مخزن چاپی صورت می پذیرد.
2-4 تحویل کتب نفایس به مراجعان، تعداد 2 نسخه و محققان 4 نسخه می باشد.
2-5 خروج و امانت این گونه کتابها مطلقا ممنوع است و تهیه اسکن و زیراکس با توجه به امکانات کتابخانه صورت خواهد گرفت.
کپی دستی مراجعان از روی برگه های کتاب که موجب خط انداختن بر روی صفحات می گردد ممنوع می باشد.
 آیین نامه خدمات کتابهای عطف زرد کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
تعریف:کتابهای عطف زرد کتابهایی است که از نظر محتوی دارای مطالب غیر اخلاقی و منافی با قوانین و هنجارهای مذهبی - فرهنگی- سیاسی جامعه و یا از نظر لفظ و تصاویر موجب بدآموزی و ایجاد انحراف فکری و عقیدتی است و بعضا موجب اشاعه فحشاء، فساد و انحراف فکر می گردد.
این نوع آثار بیشتر شامل مجموعه هایی از داستان، نقاشی، کاریکاتور، عکس، آموزش رقص، موسیقی، قمار، کتب مربوط به فرقه های ضاله، بابیت، بهاییت، گروههای الحادی، سازمانهای تروریستی، آثار ضد مقدسات نظام اسلامی، افکار و اندیشه های کفر آمیز، ضد مذهب، تخریب شخصیتهای بزرگ اسلامی، تخطئه اصول دینی و مذهبی، همچنین برخی آثار هزل و هجو در تمامی موضوعات ادبی، تاریخی، سیاسی، کلامی، اعتقادی و ... می شود.
ماده 1: استفاده از این منابع به منظور نقد و بررسی برای پژوهشگران با شرایط خاص و رعایت نکات ذیل امکان پذیر می باشد:
الف) استفاده کنندگان از محققان، پژوهشگران، استادان حوزه و دانشگاه باشند.
ب) برای اهداف ضد دین یا اخلاق استفاده نکنند.
ج) مشکوک یا مشهور به انحرافات اخلاقی و اعتقادی نباشند.
د) ارائه کارت شناسایی معتبر یا معرفی نامه مرتبط با موضوع تحقیق
ه) ارائه فرم پر شده توسط محقق
ماده 2: کتب عطف زرد به امانت داده نمی شود.
ماده 3: تهیه زیراکس منوط به اجازه رئیس یا معاون اداره کتابخانه عمومی است.
ماده 4: استفاده از این آثار فقط در محل جنب مخزن چاپی میسر است.
ماده 5: تعداد کتب درخواستی در هر شیفت کاری فقط دو نسخه می باشد.
 
آیین نامه خدمات کتابهای نفیس سربی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
کتب نفیس سربی:این کتابها به کتب انتشار یافته قبل از سال 1320 اطلاق می شود.
ماده 1: استفاده از این منابع به منظور نقد و بررسی برای پژوهشگران با شرایط خاص و رعایت نکات ذیل امکان پذیر می باشد:
الف) استفاده کنندگان از محققان، پژوهشگران، استادان حوزه و دانشگاه باشند.
ب) برای اهداف ضد دین یا اخلاق استفاده نکنند.
ج) مشکوک یا مشهور به انحرافات اخلاقی و اعتقادی نباشند.
د) ارائه کارت شناسایی معتبر یا معرفی نامه مرتبط با موضوع تحقیق
ه) ارائه فرم پر شده توسط محقق
ماده 2: کتب نفیس سربی امانت داده نمی شود.
ماده 3: فتوکپی از کتابها ممنوع می باشد ، در صورت نیاز با پر کردن فرم اسکن منبع و موافقت ریاست اداره کتابخانه عمومی و مخطوطات صفحات محدود اسکن داده می شود.
 آیین نامه خدمات کتابهای کودکان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
کتابهای کودکان: کتابهای که متناسب با رده سنی کودکان و نوجوانان می باشد .
ماده 1: استفاده از این منابع بهمنظور بررسی برای پژوهشگران در حوزه کودکان و نوجوانان با شرایط خاص و رعایت نکات ذیل امکان پذیر می باشد:
الف)استفاده کنندگان از محققان ،پژوهشگران،و غیره می باشد
ب)ارائه کارت شناسایی معتبر یا معرفی نامه مرتبط با موضوع تحقیق
ج)ارائه فرم پر شده توسط محقق
ماده 2: کتابهای کودکان و نوجوانان امانت داده نمی شود.
ماده 3)فتوکپی یا اسکن از کتابهای کودکان امکان پذیر است
 آیین نامه خدمات کتابهای درسی قبل از انقلاب  کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
.کتابهای درسی قبل از انقلاب : کتابهای  است که در قبل از  انقلاب اسلامی  در مدارس و مراکز آموزشی مورد استفاده دانش آموزان و معلمان بوده است
ماده 1: استفاده از این منابع بهمنظور بررسی برای پژوهشگران در حوزه آموزش و پرورش فعالیت دارند و با شرایط خاص و رعایت نکات ذیل امکان پذیر می باشد:
الف)استفاده کنندگان از محققان ،پژوهشگران،و غیره می باشد
ب)ارائه کارت شناسایی معتبر یا معرفی نامه مرتبط با موضوع تحقیق
ج)ارائه فرم پر شده توسط محقق
ماده 2: کتابهای درسی قبل از انقلاب اسلامی  امانت داده نمی شود.
ماده 3)فتوکپی یا اسکن از کتابهای درسی قبل از انقلاب اسلامی  امکان پذیر است

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید