« مدرسه اسلامی هنر » که از آغاز تاسیس، دغدغه خود را بررسی نسبت دین و هنر و جستجوی رهیافت های نظری و عملی در این زمینه دانسته، می­کوشد تا به دور از هیاهوهای ژورنالیستی و با نگاهی علمی به این مقوله بپردازد. همین تکاپو است که راه را بر مطالعات دینی هنر می­گشاید و فضایی پدید می­آورد که همه دین پژوهان بتوانند در هوای زیبایی و هنر ، به تحقیق سخن گویند.

بخشی مهم از این رسالت در مدرسه اسلامی هنر با برگزاری دوره های آکادمیک و نظری دنبال می­شود و تربیت محققان توانمند در این قلمرو، سال ها است که با جدیت و مجاهدت پی گرفته شده است. در این خلال، انتشار آثاری از محققانی که در مقوله هنر و زیبایی و نسبت آن با دین، دستاوردهایی داشته اند، وجهه همت ماست. بدین روی، سلسه ای از این گونه آثار در پیشخان اندیشه و نظر نهاده می شود تا در گستردن آفاق نظری مطالعات دینی هنر، گاهی به پیش برداشته باشیم.

 آن چه اکنون پیش رو دارید، ترجمه کتاب « منهج القصه فی القرآن » است که توسط محمد شدید به رشته تحریر در آمده است. این اثر در عین اختصار، از مفیدترین آثار در زمینه قصه های قرآن به شمار می رود. تعریف انواع قصه های قرآنی و ویژگی ها و شخصیت های قصه قرآنی، درضمن بیان جلوه ها و نمونه های آن در قرآن کریم، با بیانی مختصر در این کتاب مطمح نظر بوده است. امید می رود این اثر بتواند گامی ارزنده در عرصه پژوهش های قرآنی در زمینه هنر بردارد.

برچسب‌ها:
داستان، داستان قرآنی،منهج القصه
سازندگان:
تاليف محمد شديد؛ ترجمه محمدعلي بهشتي‌منش, قم: مدرسه اسلامي هنر، ‎۱۳۹۳
منابع:
قم: مدرسه اسلامي هنر، ‎۱۳۹۳
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود